MARKO POGAČNIK Práce pro Gaiu v Jeruzalémě

MOTTO: „Nejmocnější silou je láska, protože se nedá komputerizovat (computerize). Jako civilizace držíme něco, co už neexistuje. Je to jen Boží Milost, že v této fyzické realitě civilizace stále žijeme.“ Marko Pogačnik

Když z kruhu přátel kolem webu lifenet.si přišlo oznámení, že Marko Pogačnik, jedinečná duše umělce, geomanta a Pracovníka Světla pro Gaiu, pořádá po několika letech workshop v Jeruzalémě, nebylo co řešit. Ano, je to poněkud šílené jet do Izraele jen na pět dní, ale kdo zná tamní energii jedinečného časoprostoru, ví, že do těch pěti dní se může vejít vesmírný rok. Což se také stalo. S drahou kamarádkou Maruškou Madeirou, skvělou terapeutkou a autorkou knih Ježíšku, přines mámě punčocháče a Velryba a muži nové doby jsme sbalily skromná zavazadla a vyrazily.

Na semináři, konaném ve dnech 12. až 14. května t.r. v centru jeruzalémské jedinečné neziskovky Muslala, bylo nakonec kolem pětačtyřiceti účastníků: z toho většina Izraelců, dále skupinka Slovinců (Marko je Slovinec), Němec a naše pěkná pětičlenná česko-slovenská skupinka – dvě milé mladé Češky, které se „chytly“ na Maruščinu zprávu, a milá Slovenka, která se chytla na moji zprávu. Marko měl radost, že Slované jsou zastoupeni, neboť – jak říká – „Slované nesou impuls lásky.“ Neplést s r-skou ideologickou propagandou!

Níže vám nabízím náhled práce a Markových pohledů na jedinečnou transformační situaci Gaii a lidského kolektivu. Ještě bych k tomu dodala, že tuto práci nelze pochopit bez vědomí, že Gaia je živá vědomá bytost, lidské vědomí je součástí universálního/kosmického Vědomí, a energie, včetně záměrů vznikajících na úrovni „kauzálních příčin“, je prvotní. Člověk je na jednu stranu „jenom“ jednou ze souběžných evolucí v matrixu života Gaii, na druhou stranu má jedinečný úkol propojení a ukotvení jejího záměru ve hmotě. Tedy nejsme tu omylem ani nejsme jako druh škůdci, kteří by udělali nejlépe, kdyby zmizeli z povrchu zemského.

Když si toto uvědomíme, zcela se změní referenční rámec, v němž uvažujeme – náš pohled na svět a interpretace naší reality se přeskupí, promění. A to je pohled nového paradigmatu, umožňující překročit současné slepé uličky, blokády a stropy, způsobené příliš úzkým, převážně racionálním pohledem a interpretací reality, vzbuzující jen škodlivé emoce strachu, paniky, viny, hněvu a frustrace. Nemá to nic společného s „náboženstvím“ – tedy kromě toho, že tradiční náboženství se zhusta podílela na blokaci životodárných sil skutečné spirituality zneuctěním Gaii (hmoty, matter, Matky, těla…) a božského, následně pozemského ženství.

Přátelé, je to závod s časem. Záleží na tom, kolik lidí se se živou Zemí v úctě a lásce propojí. Jen tak alespoň část lidstva může proklouznout z nadvlády destruktivní technokratické AI reality.

ZMĚNY GAII

Od 80. let Marko vrací do povědomí starověký koncept geomancie, vědomé práce s energií krajiny, a rozvíjí ho. Geomancii v době rozvoje přírodních věd nahradila geologie, která vnímá zemi, minerály a obecně Zemi jako „mrtvou“, nevědomou hmotu. V roce 1985 Marko společně s kolegou Williamem Bloomem napsali knihu „Ley Lines and Ecology: Introduction“ (Energetické linie země a ekologie: Úvod) jako pokus znovu uvést starověkou vědu o vědomé Zemi do ekologie. V sobotní přednášce Marko zhodnotil tuto snahu jako „neúspěšnou“ – měl nepochybně na mysli neschopnost většinové akademické obce pochopit, že paradigma se mění, a otevřít se jiné než objektivně dokazatelné, pozitivistické vědě.

Od roku 1997 Marko a další lidé pracující s energiemi Země pozorovali silné pohyby na úrovni živlů. „Vystoupil živel vody, pak klesl. Vystoupil živel vzduchu, pak klesl. Země se intenzivně hýbala.“ Marko načetl, že vědomá  Země se rozhodla NEBÝT OBĚTÍ lidské civilizace a začala se ubírat jiným směrem – začala vytvářet multidimenzionální strukturu. Marko to připodobnil vzniku nové planety na té samé planetě – možnosti jemnější reality, jiné dimenze, uvnitř stávající fyzické reality.

Země se začala více a více lidem a dalším evolucím (zvířatům, rostlinám, minerálům…) otevírat a nabízet jim přechod do této nové struktury. Jako by uvnitř sebe stavěla novou planetu, nikoli na materiální, ale na jemnohmotné rovině. Protože ale většina lidstva je od živé Země odpojená a mysl lidí je v zajetí technicistního racia, slyší jen ti, kdo jsou na ni napojeni např. skrze lásku ke zvířatům, stromům, rostlinám, lesům, krajině…, kdo ji trpělivě poslouchají a navazují s ní pouto a spojení.

Racio vytváří strach, že se řítíme do katastrofy, a posiluje starý vzorec viny – „je to vina lidí“. Ve skutečnosti ale Gaia nabízí úplně jiný scénář. Život není hmotný – je to čchi, prána, životní síla. Ekologické problémy vznikají nepochopením této skutečnosti, zdůrazňováním pouze fyzické dimenze Země. Život se vyjadřuje SKRZE fyzickou dimenzi. Gaia jako vědomá bytost chce život zachovat. Není to poprvé, kdy takovou transformací prochází. V dějinách Země bylo již šest období, kdy život téměř vymizel (např. doba ledová), takže Gaia už si s takovou situací umí poradit.

MULTIDIMENZIONÁLNÍ NOVÁ ZEMĚ A FILOSFÉRA

V posledních letech se zrychluje ničení Gaii starými silami, proto Gaia zrychlila svůj vnitřní proces tvoření této multidimenzionální nové Země. A v posledních dvou letech Marko pozoruje vznik zcela nové sféry Gaii – sféry Lásky. Nazývá ji filosféra.

Situační humor: když toto Marko říkal na večerní přednášce, ozvalo se z útrob creepy betonové budovy, na jejíž střeše neziskovka Muslala vybudovala úžasný zelený ráj městské zahrady a kde jsme seminář i přednášku měli, hlasité vřeštění souboje koček. A jakýsi účastník suše poznamenal: „Love sphere…“

Pro propojení, „přetažení“ jemnohmotné úrovně filosféry do materiální úrovně, což je poslední vrstva ve Stvoření, potřebuje Gaia naši pomoc – pomoc lidského kolektivu. Proto máme na Zemi důležité postavení. Díky našemu propojení s Gaiou, díky naší lásce k ní a k jejímu projevu v Přírodě, se mohou úrovně, které jsou nyní oddělené, propojit skrze Gaiou vybudované interdimenzionální portály (brány mezi úrovněmi) a navzájem spolupracovat. Mimochodem, tři měsíce po zahájení tohoto procesu vzniku filosféry a propojování přišel kovid:-) Nepochybně měla Země klid, zvláště na posvátných silových místech obvykle zatížených kořistnickým turismem.

Miliardy lidí se nechtějí změnit a proces zdržují. Zuří války, vyvíjí se umělá technologie, která může život ovládnout (viz např. projekt umělé dělohy). Přechod není jednoduchý a bude bezpochyby dlouhý, ale je důležité jej podpořit v začátku, aby se zdravě nastavil a rozvinul. Marko tvrdí, že stačí, když s Gaiou je skrze srdce propojeno 0,5 procent lidstva, aby se její přechod povedl – a tedy i pro tu část lidského kolektivu, která se rozhodla jít s Gaiou. Nezapomínejme na naše souběžné evoluce – zvířata, rostliny, minerály, jejich duchovní ochránce, archetypální bytosti.

Filosféra je manifestace srdečního centra Země. Naše srdce s ní spolupracuje. Začínáme si uvědomovat, že máme elementární srdce (pozn. TD: na konci hrudní kosti. V astroterapeutické symbolice je to místo Chirona, „zraněného léčitele“. Marko také zmínil, že už je lépe používat termín „elementární srdce“ než „solar plexus“.) Je to potenciál, kterým můžeme rozvinout krásný vztah ke všem přírodním bytostem.

SFÉRA PŘEDKŮ A POTOMKŮ

Důležité je také spojení s našimi „zemřelými“. Marko nazývá tuto rodinu „sférou předků a potomků“. V meditacích se též mluví o SOUL FAMILY, rodině duší, do které jsme připojeni skrze společný záměr (viz meditace na 12.a 14.května,  https://www.lifenet.si/ ) Společné srdce lidstva je na pravé straně hrudníku. V posvátné krajině Jeruzaléma je to kopec Sion, kde jsme pracovali první den semináře. Spojuje jak aktuálně inkarnované, tak aktuálně neinkarnované duše (tzv. „živé“ a „mrtvé“). Naše civilizace „život“ a „smrt“ víc a víc rozděluje, ale ve skutečnosti nejsme rozděleni. Neinkarnované duše stále mají zájem o to, co se děje. Pro mír na Zemi je důležitá Jednota lidstva, která zahrnuje i je.

Mír pramenící z vnitřního míru je novou evoluční cestou. Je nesený vzpomínkou na Ráj. Ráj není nic utopicky romantického – je to otisk v kolektivním (ne)vědomí. Obraz „vyhnání z Ráje“ představuje nástup patriarchátu, zdůraznění mužské moci a potlačení ženské energie před zhruba pěti až třemi tisíci let. Ve filosféře se rodí Vědomí Míru.

TŘI SRDEČNÍ CENTRA GAII: SION

Jeruzalémský workshop pracoval se třemi srdečními centry v holografické realitě Gaii. Jeruzalém je srdcem naší kultury. V jeho vlastním srdci stojí tři hory: Sion, Golgota a Morija (překrytá deskou tzv. Chrámové hory). Dnes vypadají jako jedna, ale to je tím, že „zmizely“ pod zástavbou a údolí mezi nimi často byla zasypána.

Systém Tří Srdcí je součástí strategie Gaii obnovit srdeční centra lidstva a krajiny jako protiváhy rychle postupující destrukce fyzického těla Země.
Hora Sion, kde jsme pracovali první den semináře, se tyčí nad údolím (hebrejsky „ge“) Hinnom. Ze spojení „ge Hinnom“ vzniklo slovo „gehenna“, „peklo“, a skutečně, údolí nese energii smrti.
Tato smrt je nesena především těmito chybami v představách (interpretaci reality) lidského kolektivu:

– Přírodní bytosti považujeme za méněcenné, méně důležité než jsou lidé.

– Lidé se vylučují z Jednoty Přírody, nevnímají se jako její součást.

– Lidé se soustředí jenom na to, co je fyzicky vidět, a tento svůj způsob vidění promítají na celý svět, tj. hodnotí ho a hodnotí, interpretují svoji situaci jen podle viditelné reality.

Pozn. TD: Viz např. mladí lidé, které může strach z viditelné destrukce Země dovést až k agresivním, zoufalým činům. Demonstrace mohou být výrazem projekce – touhy po spojení s Gaiou, resp. vlastním srdcem a duší. Což, jak psala již Marion Woodman, je v naší západní kultuře extrémně těžké, protože staré vzorce a programy obvykle znemožňují spojení se s vlastní duší.

Náboženství prosazující mužského abstraktního Boha ZABLOKOVALA ZDROJ ŽIVOTA – znevážením ženské božské energie, energie Bohyně, energie Gaii/Země, a to tak, že se to blíží až energii kletby. Zdrojem života je Gaia, Bohyně. Ona RODÍ NÁŠ SVĚT. „Bůh nemá čas stvořit květiny.“ (Marko)

Pro uvolnění těchto blokád a odstranění překážek jsme dělali – a i vy můžete dělat – imaginace a různá cvičení, např. roztržení „železných“ kruhů kolem rukou člověka. Marko je autorem tzv. Gaia Touch cvičení, viz http://www.markopogacnik.com/?page_id=254 nebo https://malvern.cz/kniha/marko-pogacnik-tanec-s-promenami-zeme-pruvodce-vyzvami-21-stoleti/ skvělá kniha, vřele doporučuji, na konci každé kapitoly je popis cvičení.

Hora Sion představuje srdce na pravé straně našeho hrudníku. Dává nám kapacitu obejmout všechny živé bytosti Gaii. Nese fraktál Jednoty v Mnohosti (All in One), drží rozmanitý svět univerza Gaii pohromadě.

TŘI SRDEČNÍ CENTRA GAII: GOLGOTA

Sobotní práci jsme dělali v Chrámu Božího hrobu. Ten má být postaven na druhé hoře Jeruzaléma, Golgotě. Historickým faktem však je, že jeden ze sultánů nechal ve středověku horu vytěžit. Jejím jediným pozůstatkem tak je skála, která se nachází v podzemní kryptě křižáky postaveného Chrámu. Jak to tak u církevních staveb bývá, její léčivé síly blokuje obraz nerovnovážného kříže. Kdybyste nevěděli, který je to kříž, tak ano – je to přesně ten kříž, který je všude: s dlouhým vertikálním a krátkým horizontálním břevnem. Pro harmonizaci energií je zásadní rovnoramenný kříž. Nerovnoramenný kříž blokuje energetické centrum srdce člověka, proto první práce na takových místech je odblokování tohoto obrazu.

Golgota představuje srdeční centrum uprostřed našeho hrudníku: vertikálu spojení nahoře a dole, mj. v posvátné krajině Izraele (sever-jih). Protože po umlčení impulzu Lásky (kristovského vědomí) patriarchálními náboženskými strukturami Láska sestoupila do hlubin Země, i my jsme se za ní v meditaci vydali „do hlubin“. Mnoho lidí – Pracovníků Světla pracuje na celém světě pro otevření cesty Lásky, kterou nám Gaia po dvou tisících letech znovu nabízí.

Tuto práci jsme dokončovali v neděli, kdy jsme v imaginaci umožnili, aby se konal posvátný sňatek Gaii a Krista (starověkým jazykem „Nebe a Země“), propojení, resp. nasměrování Nyní a Budoucnosti.

TŘI SRDEČNÍ CENTRA GAII: MORIJA

Hora Morija, v židovské tradici místo, kde Abraham spoutal svého syna Izáka a kde byl postaven Chrám Hospodinův, se nachází na levé straně hrudníku a představuje galaktický fraktál Srdce Země, tj. fraktál kosmického Srdce. Proto je tak posvátná – a proto její energie byla patriarchálními silami překryta. Práce zahrnovala např. probouzení bytostí ochraňujících horu (draků, archetypálních bytostí, dévů, andělů), vracení odnesených částí, aktivace paměti vody v údolí Kidron, propojení se včelami (skvělé cvičení! Hravé, radostné, barevné!).

ODPUŠTĚNÍ

Důležitým zakončením práce bylo otevření se odpuštění. Neboť odpuštění, dar živlu vody, uvolňuje staré vzorce chování a myšlení, otevírá lidská srdce a připravuje možnost nového začátku, vstupu do nových kvalit života. Zprávu o potřebě zakončit tuto práci dostala Maruška od olivovníku před naším ubytováním: dokončovali jsme společně s naší česko-slovenskou skupinkou u tzv. Malé Zdi nářků. Tímto ze srdce děkuji kamarádovi a kolegovi Karlu Hrdličkovi z CK Hrdlička, že mne v březnu na toto místo upozornil. Známá Zeď nářků (přesněji Západní zeď) byla v době našeho příchodu energeticky nevhodná. Nesmírnou radost mi udělalo, že po dobu naší práce u malé Zdi do tohoto prostoru nikdo fyzicky nepřišel (díky, duchovní strážci!). A jak se po skončení ukázalo, vedle se modlil ortodoxní Žid, který moc dobře věděl, co děláme, ale díky svému vyspělému vědomí a laskavosti nás nechal pracovat a dokonce se skrze svůj „systém“ připojil. Což potvrdilo můj osobní pocit, že nejmocnějším cvičením, které jsme se učili, bylo cvičení na harmonizaci vztahů a vzájemnou spolupráci mezi ženami a muži.

MODLITBA MÍRU NA MÍRU

Milovaná duše, prosím odpusť mi …“ (doplň dle své situace)

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem lidem, kteří se semináře zúčastnili, kteří nás podporovali meditacemi na dálku, kteří milují Gaiu, chovají se v souladu s touto láskou a spolutvoří filosféru v našem světě.

Děkuji svému muži Petrovi a našemu kocourovi Drobkovi: oba se mi objevili v imaginacích a byli velmi nápomocní.

Děkuji své švagrové Katce, která Marušce a mně před dvěma lety v době kovidových uzávěr umožnila návštěvu Pražského Hradu, resp. katedrály sv. Víta a kaple sv. Václava, a tím umožnila zahájení důležité součásti práce, která byla dokončena nyní v Jeruzalémě. Děkuji Frantovi za rytířskou spolupráci.

A děkuji mocným bytostem, ochráncům Jeruzaléma a Izraele, za pohostinnost, podporu a přijetí.

Tento text je krátkým pokusem o popsání nepopsatelného. Ve skutečnosti se toho dělo mnohem více, na mnoha úrovních, neboť tato práce nemá fyzických hranic. Nenechte se omezit fyzickou formou slov a ciťte i za ně. Dream big, consciously – Vědomě sněte velké sny.

Věnováno Klárce, Bětce, Lucce a Aničce.

Foto: Hora Morija z údolí Kidron. Skoro to vypadá, že pracujeme pod pyramidou… No, je to roh zdi kolem plošiny Chrámové hory a Starého města, ale možná?…

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU: 

Ana Pogačnik: Být dnes člověkem. Rozhovor s duší mojí sestry Ajry.

MARKO POGAČNIK O IZRAELI/PALESTINĚ

Ješu a Máří Magdalena: v čem se historie opakuje

JAK NAPRAVOVAT SVĚT moje nová kniha

O Česku a Přírodě

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář