Vítejte – beruchim habaim

Starověké blízkovýchodní kulty a náboženství – judaismus – současnost.
Návrat ke kořenům – inspirace – transformace – tvoření nových archetypů.

Vítejte na stránkách OHEL ADOM, což v hebrejštině znamená „ČERVENÝ STAN“.

Červený stan byl místem, ve kterém ve starověku odpočívaly menstruující ženy. Povídaly si zde, sdílely své pocity, myšlenky a emoce, mlčely, snily, meditovaly, spaly, učily se moudrosti nasloucháním svému tělu i druhým ženám. A poté, co ze stanu vyšly, sdílely tuto moudrost se svými muži – milenci, manžely, syny.

Červený stan – OHEL ADOM – je místem učení, poznávání, spočinutí, sdílení, sebereflexe, meditace, imaginace, respektování jednoty těla, duše i ducha, léčení, přemýšlení, tvoření nových vzorů – nové budoucnosti pro ženy i muže.

Nabízíme Vám pomyslný pobyt v takovém stanu i sdílení jeho moudrosti: Návrat ke kořenům naší židokřesťanské kultury, poznávání starověkých blízkovýchodních kultur, které jí předcházely, čerpání z jejich moudrosti, jejich znovuoživování, přehodnocení, proměnu. Žijeme v době velikých změn, v době nelítostného boření starých, neplodných iluzí a vzorů v nás i kolem nás. Tyto změny cítíme jak ve vnějším světě, tak ve světě vnitřním – v našem vlastním životě, v naší duši. Kdo nechce být jen pasivním, osudem vlečeným divákem, ale plnohodnotným účastníkem, a kdo se rád pro inspiraci vrací k moudrosti našich předků, inspirujte se nabídkou Červeného stanu.

Inelia o životě a světě beze strachu

Pojďme si představovat – život beze strachu… Představ si (pretend – představovat nikoli pasivně, spíše „předstírat“, chovat se tak, jako by to byla pravda a realita), že ve tvém životě není strach. Co by bylo jinak? Jak by to vypadalo jinak? Nyní si představ celý náš svět bez strachu. A...

Cesta Duše

The Return of the Divine Feminine – příspěvek Laury Magdaleny Eisenhower ze 4.srpna: Čím hlubší je tragédie, kterou jste překonali, tím větší je schopnost ovládnutí temnoty a duality, kterou získáte. Temnota se stává vaší silou, nikoli příčinou neštěstí, neboť vaše vědomí je vedeno vaším světlem. Vaše vnitřní světlo bylo vaším...

O vývoji a pokroku

„Pro mysl je nemožné porozumět tomu, co se v tuto chvíli děje na energetické úrovni. Jsme pouze schopni to žít (live through it). Všechny archetypy a identity, které jsme v minulosti používali, chtějí být odloženy. To, co zůstává z naší ego-struktury, chce být rozpuštěno. Skutečně celá naše databáze zkušeností, z...

S Michaelou Cusanovou o jemné síle tekutin v nás

Dlouhá léta byl mým přirozeným pohybem spontánní tanec a chůze, nejlépe v přírodě. S přibývajícím věkem a pozvánkou od blízké kamarádky, lektorky jógy na našem malém městě, jsem vloni na podzim začala chodit na jógu. Jako bych se začala učit nový jazyk… Je to těžké, hodně těžké, nepamatuji si nic,...

O migrantech aneb chvála Saturna

Na úvod svého zamyšlení bych chtěla uvést, že mé přemýšlení o migrantech ovlivňují především tři výrazné životní zkušenosti: Moje babička byla cizinka, migrantka. V patnácti letech, když Podkarpatskou Rus – její domov – obsadila maďarská vojska (rok 1939), sebrala proutěný kufr a odešla do Čech za starší sestrou Žofií. Její...