Vítejte – beruchim habaim

Starověké blízkovýchodní kulty a náboženství – judaismus – současnost.
Návrat ke kořenům – inspirace – transformace – tvoření nových archetypů.

Vítejte na stránkách OHEL ADOM, což v hebrejštině znamená „ČERVENÝ STAN“.

Červený stan byl místem, ve kterém ve starověku odpočívaly menstruující ženy. Povídaly si zde, sdílely své pocity, myšlenky a emoce, mlčely, snily, meditovaly, spaly, učily se moudrosti nasloucháním svému tělu i druhým ženám. A poté, co ze stanu vyšly, sdílely tuto moudrost se svými muži – milenci, manžely, syny.

Červený stan – OHEL ADOM – je místem učení, poznávání, spočinutí, sdílení, sebereflexe, meditace, imaginace, respektování jednoty těla, duše i ducha, léčení, přemýšlení, tvoření nových vzorů – nové budoucnosti pro ženy i muže.

Nabízíme Vám pomyslný pobyt v takovém stanu i sdílení jeho moudrosti: Návrat ke kořenům naší židokřesťanské kultury, poznávání starověkých blízkovýchodních kultur, které jí předcházely, čerpání z jejich moudrosti, jejich znovuoživování, přehodnocení, proměnu. Žijeme v době velikých změn, v době nelítostného boření starých, neplodných iluzí a vzorů v nás i kolem nás. Tyto změny cítíme jak ve vnějším světě, tak ve světě vnitřním – v našem vlastním životě, v naší duši. Kdo nechce být jen pasivním, osudem vlečeným divákem, ale plnohodnotným účastníkem, a kdo se rád pro inspiraci vrací k moudrosti našich předků, inspirujte se nabídkou Červeného stanu.

O SÍLE ŽENY

MOTTO: Slova Moudrosti – Pistis v gnostických textech: „Pozřela jsem pot mé vlastní hmoty a žal slz hmoty mých očí. Povstaň proto, ó Světlo, a pátrej po mé síle a duši ve mně.“ Čtenáři a čtenářky textů na tomto webu si již jistě všimli, že jsou témata, ke kterým se...

BOHYNĚ TADY A TEĎ

MOTTO: „There is a crack in everything that´s how the light gets in…“ (Leonard Cohen: Anthem) Léto pomalu končí. Zážitky nás obohacují jako korálky na niti. Cítíme se obdarované. Můžeme vnímat radost z prožitých dní, smutek z nenaplněných očekávání, melancholii z chladných rán a překvapivě rychle přicházející večerní tmy. A...

Inelia o sexualitě

Jednou z našich hlavním hnacích sil jako lidských bytostí je touha sexuálně se spojit s jinou osobou. Tato aktivita je starým paradigmatam zneužívána až do nevyzpytatelných extrémů. Většina z nás vůbec netuší, že když vstoupíme do sexuálního spojení, uvolňujeme veliké množství energie. Tato energie může být druhými lidmi odčerpávána a...

Inelia o životě a světě beze strachu

Pojďme si představovat – život beze strachu… Představ si (pretend – představovat nikoli pasivně, spíše „předstírat“, chovat se tak, jako by to byla pravda a realita), že ve tvém životě není strach. Co by bylo jinak? Jak by to vypadalo jinak? Nyní si představ celý náš svět bez strachu. A...

O vývoji a pokroku

„Pro mysl je nemožné porozumět tomu, co se v tuto chvíli děje na energetické úrovni. Jsme pouze schopni to žít (live through it). Všechny archetypy a identity, které jsme v minulosti používali, chtějí být odloženy. To, co zůstává z naší ego-struktury, chce být rozpuštěno. Skutečně celá naše databáze zkušeností, z...