Vítejte – beruchim habaim

Starověké blízkovýchodní kulty a náboženství – judaismus – současnost.
Návrat ke kořenům – inspirace – transformace – tvoření nových archetypů.

Vítejte na stránkách OHEL ADOM, což v hebrejštině znamená „ČERVENÝ STAN“.

Červený stan byl místem, ve kterém ve starověku odpočívaly menstruující ženy. Povídaly si zde, sdílely své pocity, myšlenky a emoce, mlčely, snily, meditovaly, spaly, učily se moudrosti nasloucháním svému tělu i druhým ženám. A poté, co ze stanu vyšly, sdílely tuto moudrost se svými muži – milenci, manžely, syny.

Červený stan – OHEL ADOM – je místem učení, poznávání, spočinutí, sdílení, sebereflexe, meditace, imaginace, respektování jednoty těla, duše i ducha, léčení, přemýšlení, tvoření nových vzorů – nové budoucnosti pro ženy i muže.

Nabízíme Vám pomyslný pobyt v takovém stanu i sdílení jeho moudrosti: Návrat ke kořenům naší židokřesťanské kultury, poznávání starověkých blízkovýchodních kultur, které jí předcházely, čerpání z jejich moudrosti, jejich znovuoživování, přehodnocení, proměnu. Žijeme v době velikých změn, v době nelítostného boření starých, neplodných iluzí a vzorů v nás i kolem nás. Tyto změny cítíme jak ve vnějším světě, tak ve světě vnitřním – v našem vlastním životě, v naší duši. Kdo nechce být jen pasivním, osudem vlečeným divákem, ale plnohodnotným účastníkem, a kdo se rád pro inspiraci vrací k moudrosti našich předků, inspirujte se nabídkou Červeného stanu.

MAGDALA nové nálezy v rodišti Máří Magdaleny

S rozšiřováním kolektivního i osobního vědomí a vynořením, návratem, mnoha zapomenutých, do nevědomí zatlačených příběhů ve spirále času, se do kolektivního pole vrací i příběh Mirjam z Magdaly, „Máří Magdaleny“, duchovní učitelky a posvátné nevěsty Ješuy ha-Nocri, Ježíše Nazaretského. K tématu se na tomto webu pravidelně vracíme. Nyní se do...

Život. Nenavoněno, nepřibarveno.

Rabíni říkají, že lidé se řadí do tří skupin: cadikim, rešaim a bejnonim. Cadikim jsou „spravedliví“: dnešním jazykem bychom řekli vědomí a moudří lidé, jejichž život je pro druhé požehnáním a kteří šíří světlo. Rešaim jsou „hříšníci“ – nevědomí lidé, kteří ve své omezenosti páchají zlo, ať už neúmyslně či...

IZRAEL tentokrát rodinná dovolená

Předně chci poděkovat panu poslanci Robinu Böhnischovi (a myslím to vážně). Je to sympatický, slušný, inteligentní muž na svém místě a kromě toho dováží vína z Izraele, Libanonu a Arménie. V únoru u nás v Židovské škole u příležitosti Tu bi-švat, Svátku stromů a plodů, uspořádal ochutnávku izraelských vín s...

PŘES KOSTI MRTVÝCH kniha a film

Motto: „Příroda vás přivede ke skutečnějšímu prožitku sebe sama. Je univerzální. Síly přírody jsou životem samotným, procesem života. Život je jako semeno, životodárná síla, která nás utváří. Krása přírody nám pomáhá, neboť vyvolává stav vědomí usnadňující pochopení života. Příroda je krása. Má vyšší vibrace, je jemnější, pozvedává našeho Ducha a...

Skvělá zpráva od Inelie

Zcela čerstvá zpráva! Mnoho lidí předpovídalo, že se na Zemi přihodí významná událost, změna a posun. Interpretace podoby tohoto posunu se v jednotlivostech týkajících se rozsahu a povahy velmi lišila v závislosti na tom, kdo ji jak cítil či viděl. Já osobně jsem neměla pocit, že by měla být nějak...