Terezie Dubinová, PhD.

Oficiální životopis

Terezie Dubinová, Ph.DVystudovala jsem kulturologii a hebraistiku na FF UK Praha, absolvovala jsem kurs moderní hebrejštiny na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Do Izraele stále často jezdím. V roce 1997-98 jsem vyučovala biblickou hebrejštinu na Husitské teologické fakultě UK v Praze. V letech 1991-1997 jsem pracovala v občanském sdružení Centrum humanitární pomoci krajanům, které pomáhalo ukrajinským občanům českého původu v oblasti postižené černobylskou jadernou katastrofou. Po jejich přestěhování do Čech jsem v letních měsících pracovala v české evangelické vesnici Bohemka u Oděsy jako učitelka českého jazyka a kultury.

V letech 2002 – 2009 jsem jako spoluzakladatelka pracovala v o.s. (dnes o.p.s.) Baševi Jičín, pečujícím o synagogu a židovský hřbitov v Jičíně. S Baševi stále úzce spolupracuji, připravuji kulturní program a akce pro školy. V roce 2007 jsem obhájila disertaci na téma „Ženský prvek v interpretaci hebrejských biblických a pobiblických komentářů“, ve které jsem studovala a srovnávala tradiční starověké a středověké rabínské komentáře a současné feministické komentáře biblických příběhů ženských hrdinek. Knižní podobu disertace vydalo pod názvem „Ženy v Bibli, ženy dnes“ Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze (2008).

V letech 2008-2011 jsem pracovala jako správkyně synagogy Turnov. Po jejím rozkvětu už pouze spolupracuji na jejím kulturním programu. S kolegou historikem a archivářem Pavlem Jakubcem jsme napsali knihu „Židé na Turnovsku“ (2010). O rok později jsem připravila on-line knihu „Jak učit o holokaustu“ pro pedagogy, studenty i veřejnost (2011). Od ledna 2012 jsem na „volné noze“, nabízím přednášky a semináře z oblastí židovství (hebraistika, judaistika, Izrael, židovský feminismus) a ženské spirituality. Od ledna 2013 nabízím také astroterapii v centru Duhová medicína v Jičíně ( https://www.duhovamedicina.cz ) a po domluvě i na jiných místech Čech a Moravy, případně přes mail a skype. V roce 2013 mi vyšla kniha „Kořeny ženské spirituality: Návrat a transformace starověké moudrosti“, beznadějně vyprodaná kniha vyšla ve druhém vydání v nakladatelství Zlatý květ roku 2018. V roce 2016 mi vyšla kniha rozhovorů s kolegou a přítelem, signatářem Charty 77, bývalým vězeňským kaplanem a římskokatolickým farářem „Kniha, která může být: Svoboda jít s Bohem. Rozhovory s Josefem Kordíkem“. V roce 2020 mi vyšla zatím poslední kniha JAK NAPRAVOVAT SVĚT: ROZHOVORY S INSPIRATIVNÍMI IZRAELCI.  S rodinou žiji v Jičíně.

Foto: Zuzana Zoňová, Essential Photography, www.zonova.cz

Neoficiální životopis

Ročník 1971. Luna v Raku, Venuše v Býku, Slunce v Blížencích, v domě Štíra, v konjunkci se Saturnem (bez komentáře…). Miluji slunečné horké léto, toulání/bloudění Přírodou, svoji rodinu a přátele, svoji kočku, dobré jednoduché jídlo, spánek. Mým nejvýraznějším povahovým rysem je pomalost. Vyrostla jsem v (post)patriarchální kultuře jako perspektivní intelektuálka. Teprve hluboká životní krize mne donutila ponořit se do temných hloubek potlačeného ženského Božství a znovuobjevit Jeho/svoji ženskou sílu a kvality.

Zároveň se nezříkám ani psychologicky tzv. mužského přístupu – vysoce si cením zvídavosti, poznávání, vnitřního pohybu, odvahy nabourávat zažité představy, iluze, sebeklamy. Jako dcera, vnučka a pravnučka cítím rodovou zátěž ženského hněvu, jako matka dcer a manželka milovaného muže usiluji o jeho život neničící transformaci. S radostí se připojuji k sílícímu proudu nově se vynořující ženské spirituality pracující na proměně nespravedlivých a negativních programů – vzorů chování, myšlení a cítění. Zároveň silně cítím kořeny evropské spirituality, které nelze opomíjet a revolučně zavrhnout: pohanství, judaismus a křesťanství. Cílem mé práce je naplňovat tato slova…

 

Jako jednotlivec nikdo z nás nemůže léčit znesvěcenou Zemi nebo přinést světu mír. To je práce Ducha (She-Spirit). Ale i jedna žena, která stojí v energii své síly a umožňuje jí řídit svůj život, usnadňuje Duchu práci, účinně a půvabně… Když jako ženy stojíme společně ve své síle, síť energie Jednoho Srdce/Jedné Mysli vibruje světlem. LUCIA RENÉ