ŽENA V SÍLE I JEMNOSTI

ČLÁNEK PRO VÁNOČNÍ ČÍSLO ČASOPISU „NOVÝ FÉNIX“.
Archetyp nové síly odkazuje na rovnováhu a harmonizaci
Motto: „Draci jsou andělé Země a andělé jsou draci Universa.“ (Marko Pogačnik)

OCHRANA ŽENSKÝCH HODNOT MUŽSKÝMI KVALITAMI

Patrně všichni cítíme intenzitu současného dění a velký tlak jak na osobní, tak i kolektivní úrovni zvědomit si své hodnoty a postoje a ujasnit si své archetypální Místo. V židovské tradici je Místo (makom) jedním z božích Jmen, představuje tedy Celistvost, Plné Vědomí. Jako žena vnímám, že zvláště silný tlak je vyvíjen na archetypální hodnoty ženské polarity, symbolizované živly vody a země: jemnost, něhu, plynutí, pouštění a odpouštění, laskavost, soucítění a empatii (živel vody), spojení s přírodou, ukotvení, péči, výživu, odpovědnost, přijetí fyzické inkarnace, přijetí pouta s Matkou Zemí, úcta k posvátnosti hmoty (živel země).

Celistvost nás tlačí, abychom své ženské kvality – ať jsme muži, či ženy – chránili a bránili polaritně mužskými kvalitami: odvahou, rozhodností, aktivitou, jasným záměrem, statečností vykročit ze zaběhaných vzorců (živel ohně), bystrostí, nadhledem, schopností rozlišovat kvalitní informace a pracovat s nimi, schopností rozlišovat autenticitu a manipulaci, vnitřní svobodou, humorem a jasným záměrem (živel vzduchu).

Jak tomu v lidské evoluci bývá, Vesmírná Moudrost nám je nápomocná a posílá nám podpůrné energie. V podobě obrazů či archetypů jsou nám k dispozici jako vzory, o které se můžeme opřít, které můžeme zvnitřnit a které nás mohou ze záseku a chaosu transformačního období posunout dál. Evoluční pohyb se děje ve spirále, rosteme tedy, zároveň se můžeme inspirovat dávnými obrazy, které na sebe berou novou podobu, přístupnou lidskému vědomí. Upozorňuji, že současný pohyb evoluce vědomí dobře odhaluje skutečnost, o které mluví např. autoři teorie spirální dynamiky: totiž že ve víru transformačního pohybu planety nemůžete stát a čekat, až to přejde. Buď aktivně spolupracujete na vnitřní i vnější úrovni s vývojem, nebo nestíháte zpracovat vnitřní, obvykle nevědomý odpor a strach a jdete do regrese. Mnozí političtí či náboženští lídři či mnohé politické strany a jejich hesla typu „Bráníme normální svět“ jsou takové regrese názornou ukázkou.

CELISTVOST ŽENSKÝCH ARCHETYPŮ

Součástí transformačního pohybu je i náprava a regenerace patriarchátem pokřivených, zneužitých a černou magií poškozených energií. Jako žena bych se chtěla zmínit o energii ženy-bojovnice a ochránkyně, neboť tato energie byla v našem kulturním prostoru silně znevážena. Jak ukazuje duchovní učitelka Lucia René ve svém dvanáctistěnu ženských archetypů, patriarchát oslabil ženy tím, že roztrhl jejich Celistvost. Síla ženství spočívá ve spojování a vyvažování protikladů: světla a temnoty, křehkosti a síly, hojnosti a skromnosti… Je to neustálá hra rovnováhy proudu života a proudu tvoření. Patriarchát celistvé ženské archetypy roztrhl vždy na dva póly, jednomu dal nálepku „dobrý“ a druhému „špatný“, a ten potlačoval a trestal. Tak např. byl mocný archetyp tantrické milenky roztržen na „manželku a děvku“. Kritériem samozřejmě byla mocenská kontrola žen.

Další strategií patriarchátu bylo znevážení spojení žen se Zemí a zemí, s vlastním tělem a s posvátnou hmotou našeho stvořeného světa. Součástí této strategie bylo znevažování bytostí Země, jejích ochránců – draků. Draci symbolizují prasílu, prvotní mateřskou sílu hmoty. Jak říká Marko Pogačnik, umělec a geomant,

„poznal jsem draky jako tiché a mírumilovné zdroje prvotních životních sil. Mají odpovědnost za svět, ve kterém všichni žijeme. Bez nich nemůže Země existovat, dýchat a být naživu.“ (Tanec s  proměnami Země)

A s čím jsme vyrůstali? Chrabří mužští hrdinové draky zabíjeli, v mýtech a pohádkách byli líčeni jako příšery, které žerou princezny (křehkou ženskou část). V novozákonním Janově Zjevení ztělesňují destruktivní síly. Ano, jsou mocní, ale s touto mocí je potřeba se naučit v úctě zacházet a spolupracovat, nikoli ji ničit. Je to také naše síla, neboť jsme z masa a kostí – z těla Gaii.

PANNA MARIE

Nejznámějším a také jediným ženským božským archetypem naší kultury je Panna Marie. Již toto označení ji odtrhuje od „dračí síly“ žen, lépe by ji bylo tedy označovat Marie Matka. Je totiž dědičkou starověkých mateřských bohyní. Pokud znáte starověkou ikonografii bohyní, neujde vám, že ikonografie Panny Marie používá jejich prvky, ale v méně či více obměněné, energeticky „posunuté“ podobě.

Např. výrazem vnitřní síly bohyní spojených se ženskou proměnlivostí a cykličností, se schopností žít plnost své síly (úplněk) a se schopností vhledu do temné stránky reality (nov) bylo jejich znázornění se srpkem Luny na hlavě. Panna Marie na Luně stojí. Podobně výrazem odvahy a síly zvládat své temné pudy bylo znázornění bohyní a kněžek s hady v rukou. Panna Marie na hadovi stojí a „drtí mu patou hlavu“, tj. neučí se se silou spolupracovat, ale odmítá a potlačuje ji. Ničí nezničitelné ke své vlastní škodě a posiluje tak své odpojení od země a těla. Černá Madona, dědička Bohyně Matky spojené se Zemí, nebyla natolik rozšířená, aby vychýlení vyvážila. Universální charakter láskyplného mateřství představoval obraz bohyní jako Stella Maris, Mořské hvězdy: nad mořem s hvězdami kolem hlavy, s dítětem v náručí. Tento obraz Panna Marie přebírá, stejně tak posazení na trůnu, jehož držadla tvoří kočkovité šelmy (majestát a královská síla).

Za mne nejdojemnějším převzetím starověkého obrazu je jeden z nejstarších archetypů ženství – předení. Těhotná Panna Marie přede a nit („nit života“) „prochází“ jejím lůnem s božským dítětem. Ve zmíněném Janově evangeliu „žena oděná sluncem, s měsícem mezi nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy“ dítě porodí a prchne do božího útočiště na poušti, kde čeká, až se boj draků a jiných příšer přežene. Dle tradičního výkladu jde o Pannu Marii. Možná právě tuto situaci zažíváme – ale chce se po nás, abychom už nikam neutíkaly.

ARCHETYP DUCHOVNÍ BOJOVNICE

Do kolektivního vědomí totiž vstupuje silný archetyp duchovní bojovnice. Astrologové na ni upozorňují již několik let. Označují ji jménem „Eris“ podle řecké bohyně sváru a chaosu. Její pozitivní tvář před pěti lety ukázal astrolog Henry Seltzer v textu „Ti, kdo mění paradigma, a nová planeta“. Pečlivě doložil, že lidé, kteří v historii navzdory odporu a setrvačnosti starých vzorců přinesli nový vhled do vnímání světa a přispěli ke změně celého paradigmatu (náhledu a rámce chápání naší reality), měli silně postavenou Eris. Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Izák Newton, Albert Einstein či Barbara Marx Hubbard s podporou duchovní bojovnice Eris vytrvali „proti všem“ a obhájili nové úhly pohledu. Prorazili stěnu samozřejmosti a mečem Eris ukázali nový směr.

Propojení bojovnice a Panny Marie zajímavě naznačuje zmíněná Lucia René. Dvanáctým ženským archetypem je podle ní Mateřské Božství spojené s transpersonálním (nadosobním) energetickým centrem Univerzálního Jádra (nadřazeného galaxiím a naší Sluneční soustavě). Mateřské Božství mělo být patriarchátem roztrženo na dokonalou, světlou a netělesnou Pannu Marii a zavrženou, temnou a nebezpečnou, nekontrolovatelnou Lilit. Kdo však pracujete s archetypy a energiemi, víte, že Lilit se do našeho vědomí silně vrací a pod svojí „temnou“, protože zraněnou a poníženou vrstvou má pro nás nádherný dar: autenticitu, upřímnost a nevinnost. Lilit představuje sílu, kterou Panna Marie potřebuje. A Panna Marie představuje vnitřní klid a pokoru, kterou potřebuje Lilit.

ŽENA S DÍTĚTEM A MEČEM A NASTAVENÁ ZRCADLA

Tak se ve svátečním čase zeptejme sami sebe, jako muži i jako ženy: Jak celistvě žijeme své vnitřní energie? Jsme příliš agresivní, bez pokory a důvěry, či naopak příliš poddajní a slabí? Nechceme si přidělávat problémy, tak raději ustoupíme? Nebo jdeme do boje, který vychází z našich zraněných emocí, a více tedy vypovídá o naší nerovnováze než o obhajobě spravedlnosti? Žijeme v době, kdy více než jindy potřebujeme hrdiny: muže a ženy, kteří se postaví proti lži, nespravedlnosti, ničení života a přírody, manipulaci. Skutečná odvaha vychází z našeho vnitřního bodu rovnováhy. Přijměme tedy do kolektivního pole obraz božské Matky, která v jedné ruce drží božské Dítě – symbol nového života, který je potřeba chránit a bránit, a ve druhé ruce drží meč. Je ukotvená v zemi, sytí ji dračí síla naší planety (energetické centrum Zemského jádra a energetické centrum Kořene). Umí se ozvat, je rozhodná a jednoznačná v ochraně přírody a jejích mláďat a v ochraně něhy, křehkosti a laskavosti: kvalit, které tkají síť, držící náš svět pohromadě.

Na závěr mi dovolte vzpomínku. V době, kdy jsem šest let pracovala jako dobrovolná duchovní pomoc ve druhé nejtěžší (mužské) věznici v České republice, jsem mluvila s výbornou českou léčitelkou a položila jí otázku, jak jako jednotlivec mohu energeticky pracovat s nelítostnou, chladnou, krutou energií některých lidí ve vězení či vládců typu Putin? Mám jim posílat lásku, aby byla obměkčena jejich srdce? „V žádném případě,“ odpověděla mi. „Tito černí mágové umí světlo obracet ve svůj prospěch. Pošlete jim představu zrcadla, ať jsou uzavřeni ve světě, který tvoří, a dopadají na ně důsledky.“

Takže, milí přátelé: ano, Božství je Láska, ale jsou nyní na Zemi lidé, kteří nemají srdce. Je jim jedno, že planetu a její nádherný život ničí: sledují jenom svůj záměr. A my potřebujeme tento život chránit. Poprosme tedy ženské Božství, ať nás podpoří a naučí nás, jak být laskaví i pevní, soucitní i odvážní, chápající i rozhodní. Čas tiká.

Foto: Plzeňská Madona

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU: 

COCO A KÁŤA, MAGDALENA A MARIE

CELISTVOST ŽENSKÝCH ARCHETYPŮ

Ženy v šabatiánské sektě…

SÍLA A MOC v novém paradigmatu

TEAlogie

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář