CELISTVOST ŽENSKÝCH ARCHETYPŮ

Při bádání nad tématy, jež se staly součástí knihy Kořeny ženské spirituality, jsem narazila na práci Lucii René. Některá témata, kterým se věnuje, pro mne byla inspirativní. Ráda bych vám dnes představila její pohled na ženské archetypy: co se s nimi stalo během patriarchátu a jak je nyní léčíme, aby znovu nabyly svoji sílu. Klíčovým slovem je zde CELISTVOST.

DVANÁCTIÚHELNÍK – NOVÝ JERUZALÉM

René uvádí dvanáct archetypů, uspořádaných do dvanáctistěnu, obrazce zvaného „Nový Jeruzalém“ (podle popisu nebeského ideálního města v biblické knize Ezechiel, se čtyřmi stranami a třemi branami na každé ze stran). Každý z archetypů je spojen s jedním energetickým centrem („čakrou“), ať už uvnitř těla (personální), nebo vně těla (transpersonální). Klíčové je pochopit, co pochopili mocní usilující nastolit a udržet patriarchální uspořádání společnosti: Ženské archetypy nelze zničit, lze je pouze oslabit. A patriarchální mocenský establishment je oslabil vpravdě „geniálním“ způsobem – roztrhl celistvý obraz, ženský archetyp spojující plus a mínus, světlo i temnotu, na dva protilehlé póly, z nichž jeden byl společností oceňován a druhý zavržen. Ženy tak přišly o svoji vnitřní Jednotu, pod tlakem okolností žily pouze jednu část síly s archetypem spojené. Jejich zdroj tak byl omezený a pozice vnitřního bodu síly vratká – neboť ŽENSTVÍ JE SVĚTLO I TEMNOTA, spojení protikladů. Byly ženy, které se snažily Celistvost udržet, ale bylo to nesmírně těžké (posvátná geometrie byla černou magií narušena, a tak je nepodporovala). Ženy za svoji odvahu platily vysokou cenu, často i vlastního života.

Je však potřeba zdůraznit, že zraňující rozštěp byl zároveň příležitostí pro ženy poznat a prožít aspekty zvoleného archetypu skutečně do detailu. Moudrost reinkarnace nás jistě vedla k prozkoumávání těch rolí, které naše duše potřebovala ke svému vývoji. Tak se lze dívat na toto zranění i jako na „dar, který jsme od patriarchátu dostaly“, jak říká René. Minimálně pro přeformulování ženského příběhu a vymanění se z nízkovibračního vzorce „oběť – agresor“.

V dnešním procesu znovunalézání rovnováhy a spojení

je zde místo mezi pro a proti a tam potřebujeme uvnitř sebe spočinout. Potřebujeme si říct: „Toto tělo potřebuji vyladit – může být čistým kanálem, spojením mezi Matkou Zemí a Božskou Matkou/Zdrojem. Mohu umožnit, abych byla použita, abych vyjádřila dary, které mohu lidstvu dát v tuto chvíli. VŠECHNY VÍME, ŽE TYTO DARY MÁME, A ŽE NASTAL JEJICH ČAS.““ (Lucia René).

MATKA ZEMĚ

1. Trans- (nebo možná sub-) personální čakrou je ZEMSKÉ JÁDRO (vínově červená barva). Je s ním spojen ženský archetyp MATKY ZEMĚ. Na úrovni osobního života žen byl tento mocný archetyp pro každou ženu životodárného spojení rozštěpen na přijímanou poddajnou a submisivní Evu a ponižovanou Oběť znásilnění. Uvědomme si, jak patriarchální kultura zachází se zemí, se živým světem, s Přírodou – a jak je schopná přijímat pouze to, co je pod kontrolou, sterilní, zbavené divokého, dynamického chaosu života. Uvědomme si také, jak skrze silný obraz „pramatky Evy“ byly ženy formovány do žádoucí domestikované a kontrolovatelné role. Křesťanství často označovalo ženy jako „hříšné dcery Eviny“, vnášelo tak do pole žen škodlivou nízkou vibraci viny.

BOJOVNICE

2. V našem těle se nachází KOŘENOVÁ ČAKRA (červená barva) – naše spojení se Zemí nesoucí téma bezpečí, přežití, jistoty, ukotvení, nalezení svého místa ve světě. S ní je spojen ženský archetyp AMAZONKY BOJOVNICE. Jak popisuji v knize Kořeny ženské spirituality, patriarchát z Amazonek udělal odstrašující příklad a dal si záležet na šíření příběhů jejich porážky a ovládnutí (manželstvím amazonských královen s řeckými hrdiny). Bojovnice byla tak roztržena na podmaněnou otrokyni a samozvanou bojovnici, která se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou a ochraňovat slabé a bezbranné systému, často pod skrytou identitou. Systém po ní samozřejmě jde, a pokud je odhalena, stává se z ní pronásledovaná psankyně.

MILENKA

3. DRUHÁ ČAKRA (oranžová barva) v podbřišku, místo energie zrození a tvořivosti, je sídlem ženského archetypu TANTRICKÉ MILENKY. Není třeba rozebírat, jak byla poškozena zneužíváním sexuality k manipulaci mužů a odtržením sexuality od spirituality a moudrosti (spojení s 5. čakrou a archetypem Moudré Ženy, spojení „dolních a horních úst“). Tantrická Milenka byla roztržena na přijímanou Manželku a oficiálně zavrhovanou (leč často vyhledávanou) Děvku.

KOUZELNICE

4. TŘETÍ ČAKRA (žlutá barva) solar plexu, místo naší moci a síly, zhmotňování reality a uskutečňování vizí a snů, je spojena s archetypem KOUZELNICE. Jen připomenu, že právě břicho je místem, kde má mnoho žen uloženo opravdu spoustu… všeho možného. Co by se pod emocemi našeho bříška našlo za poklady?!? Archetyp byl roztržen na Jeptišku – ženu, jejíž sílu byl establishment ochotný přijmout, samozřejmě v jasně určené a kontrolované podobě, s tím, že byla využívána pro jeho podporu. A potom ženy, jejich sílu establishment pod kontrolou neměl – a ty byly označeny za Čarodějnice a Uctívačky ďábla. Nemusíme dodávat, jak s nimi bylo zacházeno.

MATKA

5. ČAKRA SRDCE (zelená barva) je spojena se ženským archetypem PEČUJÍCÍ MATKY. Ta byla roztržena na jedné straně na spolupracující Matku ve službách systému. Resp. Matku odtrženou od srdce a instinktů, které jí říkají, co je pro její dítě nejlepší. (Jak přeložit trefný anglický idiom Party Line Mother, tj. matka dodržující linii strany? Znáte to: řekne se –„ lepší než kojení je Sunar“, matka přestane kojit. „Dělat kariéru je důležitější než vychovávat děti“, matka dělá kariéru. „Dítě potřebuje tento kočárek za 20 tisíc“, matka ho koupí. „Dítěti prospějí jesle, klidně od jednoho, dvou let“, matka tam dítě dá….). Na druhé straně stojí zavržená „Temná Matka“, nazvaná Pohlcující matka. Držet a nepustit, manipulovat, propadnout strachům a psychickým vychýlením je v mateřství bez opory snadné. Na první pohled to možná není vidět, výsledky jsou ale zjevné u dětí (často mužů), kteří zůstávají s matkami spojeni s pupeční šňůrou a nemají šanci dospět.Co se pod nenasyceností a manipulací Pohlcujících matek skrývá za zranění, to by také bylo zajímavé téma k průzkumu…

LÉČITELKA

6. Krásným darem vesmíru, pomocníkem v našem transformačním procesu, je nová ČAKRA BRZLÍKU (tyrkysová barva) uprostřed hrudníku, u spojení hrudního koše pod prsy. Toto energetické centrum, jehož úkolem je samoléčení a podpora imunity, bylo podle René původně transpersonální, ale pro lepší dostupnost sestoupilo do hmoty lidského těla. (Analogicky – stále myslím na zvědomění léčitele Chirona v našem poli…). Ženským archetypem je zde LÉČITELKA. Ta byla roztržena na systémem uznávanou a využívanou Ošetřovatelku (chůvu, pečovatelku, kojnou, zdravotní sestřičku…) a odmítanou Čarodějnici bylinkářku a porodní bábu. Opět není potřeba připomínat jejich osud.

MOUDRÁ ŽENA

7. S KRČNÍ ČAKROU (tmavě modrá barva) je spojen archetyp MOUDRÉ ŽENY. V konstelační práci nám pravidelně vycházelo, že jde o vklad energie Máří Magdaleny, duchovní učitelky a posvátné nevěsty (spojení s druhou čakrou) do našeho systému. Moudrá žena byla roztržena na uznávanou a využívanou Misionářku (samozřejmě té „správné pravdy“) a na druhé straně – jak jinak – Heretičku, kacířku. Zajímavé je jít po stopách kořenů slov – slovo „kacířka“ pochází z řeckého „katharoi“, „čistý“…

VIZIONÁŘKA – ORÁKULUM, JASNOVIDKYNĚ

8. S ČAKROU TŘETÍHO OKA (tmavě fialová barva, indigo) je spojen ženský archetyp VĚŠTKYNĚ, VIZIONÁŘKY. Možná by se mohlo říci i Prorokyně – přece jenom pár zpráv o nich se v Hebrejské Bibli i v historických análech zachovalo. Tento archetyp byl roztržen na přijímanou Poradkyni (mnoho dnešních kouček a lektorek všeho možného, které bez napojení na vlastní intuici a universální Moudrost propagují aktuálně populární, bezpečné, zjednodušující, často i zkreslující náhledy na realitu) a na Bláznivou. „Bláznivá“, „šílená“ žena je anglicky krásně nazvaná Lunatic, tj. spojená s Lunou a její hlubinnou, cyklickou, introvertní moudrostí. Jak snadné je ženskou citlivost označit za „posednutí ďáblem“ (středověk), „hysterii“ (19.-20.století), nasadit uklidňující léky, zvláště antidepresiva (dnes)…

DUCHOVNÍ VŮDKYNĚ

9. „Bodem odchodu“ (exit point) je KORUNNÍ ČAKRA (světle fialová barva) a její ženský archetyp DUCHOVNÍ VŮDKYNĚ. Ta byla roztržena na „Členku královské rodiny“, tedy ano, má vyjímečné postavení ve společnosti, ale její pohyb a myšlení podléhají „protokolu“, „tradici“ , zkrátka určeným pravidlům. Druhým pólem je žena, která může být označena za Vůdkyni kultu – a tak zdiskreditována.

NANEBEVZATÉ MISTRYNĚ

10. Následují tři transpersonální čakry, energetická centra spojující nás s vesmírem. ČAKRA SLUNEČNÍHO SYSTÉMU je spojena se ženským archetypem NANEBEVZATÝCH MISTRYŇ. (Kdo se věnujete či znáte systém Aura Soma, ten s nanebevzatými Mistry a Mistryněmi pracuje.) Tito úžasní pomocníci a pomocnice lidstva samozřejmě nebyli v patriarchátu žádoucí, neboť jejich zpráva pro lidstvo je jasná: můžete být svobodní, jste propojeni sítí a vaší podstatou je Světlo, Radost a Láska (jak opakuje skvělá Inelia Benz). Tento ženský archetyp byl roztržen na Múzu – povolenou inspirátorku velkých mužů k velkým činům, a Démona – nežádoucí inspiraci. Jenom opět připomínám ohledně kořene slova, že řecké „daimon“ znamená jednoduše „duch“ bez jakéhokoli hodnocení…

BOHYNĚ

11. ČAKRA GALAXIE je spojena se ženským archetypem BOHYNĚ. O zatlačení Tisíce Tváří Bohyně do zapomnění je moje kniha Kořeny ženské spirituality. Zde tedy pouze připomeňme, že byla roztržena na tzv. „Dobrého Anděla“ a „Špatného Anděla“ (opravdu musím dát uvozovky, to se nedá napsat vážně…). Mimochodem, stále očekávám vývoj ve věci „padlého anděla“ – Světlonoše, tedy Lucifera, ovšem původně (v hebrejském originále Bible), „Jásotu, Syna Venuše Jitřenky“. Jak to asi tenkrát bylo…

MATEŘSKÉ BOŽSTVÍ

12. Poslední v diagramu je ČAKRA UNIVERSÁLNÍHO JÁDRA. Zde je Zdroj, tvořivé MATEŘSKÉ BOŽSTVÍ, které ovšem ve skutečnosti rozdělení na pohlaví, jak ho známe ve hmotě, překračuje. Zkrátka Zdroj. V patriarchátu byl archetyp ženského pólu Zdroje roztržen na Pannu Marii – povolený způsob tvoření,protnutí Ducha a Země (hmoty, těla), a Lilit, odsuzovanou a zavrhovanou svobodnou, divokou a nespoutanou sílu Přírody a její vnitřní dynamické božské Moudrosti, která se skrze její nekonečnou adaptabilitu a tvořivost milionů možností projevuje.

Milé ženy, milí muži, ztišme svoji mysl, otevřme svá srdce, soustřeďme se na záměr, a napojme se na vysokovibrační léčení scelením a znovuspojením těchto našich vnitřních sil.

„Stojím v síle svého srdce, sídla mysli i citu, v jednotě těla, duše a Ducha,
ve spojení s Matkou Zemí a Otcem Vesmírem.
Ruším a odstřihávám staré programy spojené s narušením sítě Jednoty, s roztržením síly ženských archetypů, s odštěpením částí od Celku.
Sceluji, hojím, spojuji, ve svém osobním poli, a vyzařuji toto spojení do kolektivního pole.
Napojuji se na vyléčené vzory a programy posvátné geometrie podporující Jednotu a Celistvost, s úctou k dualitě, jež je součástí zkušenosti života v těle na planetě Zemi.

Žiji rovnováhu a vyvažování Světla a Temnoty odpovědně a moudře.
Tak se staň.“

Foto: http://www.mandalasforthesoul.com/flower-of-life-mandala/
Nemohla jsem dostat krásnější dárek než najít obrazec květu života na dva tisíce let starém oltáři nalezeném v archeology odkryté synagoze v Magdale, rodišti milované Máří Magdaleny… Ať prozáří a léčí naše osobní i kolektivní pole!

Diagram dvanácti čaker/ženských archetypů Lucii René najdete zde:
http://luciarene.com/offerings-overview/course-overview/course-female-conditioning-dvd-overview/

Texty Lucii René, které jsem přeložila pro web oheladom.cz:
http://www.oheladom.cz/2013/preklady/lucia-rene-o-pokriveni-posvatne-architektury-zeme/
http://www.oheladom.cz/2013/preklady/lucia-rene-o-zenske-duchovni-podstate/
http://www.oheladom.cz/2013/preklady/lucia-rene-o-strukture-stare-a-nove-reality/

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU:

MATKY A DCERY: bolest a léčení

VNITŘNÍ AMAZONKA podruhé

VAGÍNA nová kniha Naomi Wolf

BOHYNĚ TADY A TEĎ

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář