Lucia René o ženské duchovní podstatě

Úryvek z dechberoucí knihy Lucii René (www.awakenacademy.org) „UNPLUGGING the PATRIARCHY: A MYSTICAL JOURNEY into the HEART of a NEW AGE“ (Crown Chakra Publishing 2009)
Kapitola „Spiritual Teaching on Women“, str. 315 – 321

Po celých sedmnáct let, kdy jsem studovala se svým duchovním učitelem, byla jeho prioritou podpora studentek. V 80.letech na toto téma přednášel prakticky neustále. Říkal: „Když se osvícená bytost nachází ve fyzickém světě, v konkrétním čase a prostoru, rozhlédne se a zeptá se: Co je nejvíce potřeba? Když jsem se sám sebe na toto zeptal, odpověď byla jasná: osvícení žen.“
Jednoho večera v zimě roku 1983 vystoupil na jeviště (ze kterého vyučoval své studenty), sedl si a s velkou vážností začal mluvit. „Pokud dnes budeme mluvit o ženském osvícení, budeme mluvit o všem podstatném. Jestliže správně pochopíme toto téma, porozumíme všemu důležitému. Jestliže téma nepochopíme, nepochopíme nic. Vše, co se děje v našem světě, závisí na tomto tématu. Tak je důležité.
Pro ženy je mnohem snazší dosáhnout osvícení než pro muže. Ženino jemnohmotné tělo přijímá v tomto světě světlo mnohem snadněji než mužovo. Proto je zvláštní, že v dějinách spirituality na této planetě bylo tak málo osvícených žen. Má to mnoho důvodů a je potřeba, abychom je pochopili, bez ohledu na to, zda jsme muži či ženy.
Na nejhlubší úrovni mezi muži a ženami není rozdíl. Každá bytost má duši i ducha. Duše není ani mužská, ani ženská, je obojí. Ale v našem určitém životě jsme buď muži, nebo ženami.
Fyzická těla mužů a žen jsou rozdílná a stejně tak jemnohmotná těla. Je důležité, aby ženy pochopily tyto rozdíly, protože je to ovlivňuje více než si uvědomují. Všechna jemnohmotná těla jsou tvořena zářivými vlákny světla. Jemnohmotné tělo muže je hustší, pevnější, kompaktnější. Jemnohmotné tělo ženy je pružnější, tvárnější. Rozvádí světlo či vibruje světlem jiným způsobem. Ženy jsou v zásadě mocnější (more powerful) než muži. Jejich energie kundalini proudí skrze ně snadněji, takže je pro ně jednodušší přijímat světlo, proměňovat se a růst.“

Povzdechl si a zatřásl hlavou. „Abyste porozuměli důležitosti jemnohmotného těla, potřebujete pochopit, že ženskou esencí je síla (power).“ Odmlčel se. „Primárním důvodem, proč tak málo žen dosáhlo osvícení, je skutečnost, že ženy nechápou svůj účel, důvod své existence. Přemýšlí o sobě jako o …“ odmlčel se, hledal správné slovo a pak udělal bezmocné gesto: „…prostě o ženách. Vy ženy jste v zajetí zaujatého předsudku, co to znamená být ženou. Tento názor není pravdivý. Byl vám vtištěn společností, historií, muži a jinými ženami.
Všechno je v této době převrácené. Muži vypadají silnější než ženy, ale ve skutečnosti je opak pravdou. Jako žena si musíte uvědomit, že máte vše, co potřebujete, uvnitř sebe. Ženy se staly závislými na mužích. Mají pocit, že musí sílu získat od mužů. Svoji identitu staví na mužích a dětech. Tím ale páchají na sobě, jiných ženách i všech mužích křivdu. Ženy, musíte si uvědomit, že vaší pravdivou podstatou je síla. Jestliže se vnímáte jako ženy – slabé, zdvořilé, sebepopírající, vždy uklízející po druhých, potom jste nepochopily svoji moc a svůj účel.

Tvárné a pružné jemnohmotné tělo žen je jak její silou, tak jejím největším problémem. V této době jsou destruktivní energie velmi silné. Jestliže je energie dobrá, duchovně orientovaná žena se velmi rychle vyvíjí. Jestliže je energie špatná, je tomu právě naopak. Muži nejsou tak ovlivněni silami vibrací tohoto světa. Pro ženy jsou tyto destruktivní energie velkým problémem.
Škoda, kterou napáchají na jemnohmotných tělech žen, se projevuje několika způsoby a většina z nich je spojena se sexualitou. Většina žen ztratí svoji sílu v sexuálních vztazích nebo v potýkání se s nižšími sexuálními energiemi mužů. Sexualita není ani dobrá, ani špatná. Záleží, jak k ní přistupujete. Ale pro většinu mužů je sexualita naplněna násilím. V průběhu sexuálního aktu se mnoho mužů rozzlobí. Často začnou nenávidět ženy, se kterými mají sex. Propadnou touze ženu dobýt, pokořit její identitu. Je to proto, že muži se bojí síly žen. Cítí tuto obrovskou sílu a než aby ji ochraňovali či k ní přistupovali s úctou, chtějí ji spíše kontrolovat. Bojí se své vlastní nemohoucnosti, bojí se lůna, jež je porodilo.
Tento druh nekultivované mužské energie vstoupí snadno do ženy při sexuálním aktu, neboť ženy mají sklon se mužům odevzdat. Když se žena zamiluje, stále myslí na milovaného muže. Tak psychicky přilne k jeho vědomí. Cokoli je v jeho vědomí, vstoupí do jejího vědomí. Jestliže je v mužově vědomí mnoho destruktivity nebo rychlých, nestálých sil, sil, se kterými si mužovo jemnohmotné tělo umí poradit, potom si žena tyto síly přitáhne sama do sebe. A zatímco tyto síly nemusí zničit mužův duchovní potenciál, zničí potenciál její.“

Učitel se rozhlédl po publiku, ve kterém seděli jak muži, tak ženy. Několik lidí povzdechlo. Sál naplňovalo tiché šumění, jak se lidé vrtěli na svých sedadlech. Zaslechla jsem ženu za sebou, jak šeptá své sousedce: „Kdo si myslí že je? Muž, který nám káže o roli žen….“ Muži okolo mě vypadali tématem ještě méně potěšeni.

„Musíte pochopit“, pokračoval učitel po chvíli, „že není dobré a špatné. Muži nejsou lepší. Ženy nejsou lepší. Všichni jsme dětmi božími a všichni jdeme po cestě ke Světlu. Není to tak, že by muži měli být více odsuzováni než ženy. Jak muži, tak ženy dopustili, že se toto stalo. Ale musíme pochopit, jak funguje svět. Jsou to muži, kdo vedou války, nenávidí a zabíjejí. A tyto druhy nestabilních energií se mohou zhmotnit a manifestovat proto, že se muži bojí své ženské stránky. Kdyby přijali své vlastní vnitřní ženství, byla by nastolena rovnováha.
Na druhou stranu ženy dopustily, že k tomu došlo. Podporují svoji image slabších. Chtějí být do značné míry opečovávány. Chtějí tatínka. Chtějí, aby někdo za ně činil rozhodnutí. Nechtějí hrdě vyhlásit a žít svoji moc a sílu. Daly přednost péči o rodinu před nároky osvícení. A ženy nepodporují jiné ženy – jsou žárlivé, pomstychtivé. Neuvědomují si, že mají dostatek moci uvnitř sebe. Kdyby si to uvědomily, mohly by se radovat ze spojení s ostatními ženami. Pochopily by, že není nutné soutěžit s jinými ženami o muže.“

Učitel začal vysvětlovat, co potřebují ženy k tomu, aby byly osvíceny. Naklonila jsem se na svém sedadle. Nejprve poukázal na to, jak je důležité zrušit staré vzory. Tomu nejlépe napomůže meditace. Každodenní meditací se staneme silnějšími, průzračnějšími, čistšími. Dále řekl, že existují dva druhy jógy pro ženy: karma jóga a mystika.

„V karma józe žena skrze nezištné dávání přistupuje ke své síle. Jak její síla roste, otevírají se jí brány mystiky. Pro muže je nejlepší bhakti jóga, jóga lásky a oddanosti. Stabilizuje jejich energii. Poté mohou začít praktikovat jnana jógu,jógu absolutního poznání, skrze kterou se naučí vzdát dokonce i lásky, aby se dostali k Prázdnotě. Můžete se učit všechny čtyři druhy jógy, ale mějte na mysli, že jsou cesty snadnější pro muže a jiné pro ženy.
Jako žena byste také měla překonat pocit, že musíte být hodná a že je v pořádku, aby po vás lidé stále něco vyžadovali. Neudržujte tím muže v této představě. Ve skutečnosti jim pomáháte udržet špatný náhled vědomí. Kdykoli někomu dovolíte, aby vás zneužil, nepomáháte mu, naopak posilujete jeho špatnou karmu.
Ženy často muži manipulují. Je to pochopitelné ve světě, kde ženám bylo tak dlouho odpíráno právo na vzdělání, duchovní vývoj, volební právo, vlastnění majetku… Ve světě, kde ženy JSOU majetkem, závisí vše na tom ulovit nejlepšího manžela. Bezpečnost a dobré životní podmínky ženy závisí na jejím manželovi. Stejně tak podpora jejích dětí. Tak byly ženy po celá staletí programovány k manipulaci muži. Zneužívaly svých mystických schopností, aby se jim to dařilo. Psychicky muže, o kterého měly zájem, „omotaly“. Tato „dovednost“ se předávala z generace na generaci. Už malé děvče se učí, jak se obléknout, jak chodit, jak dělat oči, když chce toho pravého polapit. A z mého úhlu pohledu to není problém. Ve světě, kde ženy závisí na mužích, je to dobrý způsob, jak užít ženskou energii.“

Na chvíli se odmlčel. „Ale není to dobrý způsob užití ženské energie pro ženy, které touží po osvícení. Proč? Protože energie osvícení vylučuje energii manipulace. Jestliže používáte svoji energii na manipulaci mužů, nebudete mít energii nutnou k probuzení. Osvícení vyžaduje obrovské množství energie (moci, síly – power). Proto je nezbytné, abyste jako ženy zpracovaly svůj sklon k manipulaci muži a odstranily ho.
Ženy se mají dále učit být více svobodné, nezaujaté. Existuje názor, že ženy jsou emocionálnější než muži, možná i proto se tak chovají, ale není to pravda. Ve skutečnosti je to právě naopak. Muži jsou mnohem více emocionální. Milují rychleji než ženy. Jsou zdrcenější, když vztah skončí.
Zkrátka, způsob, jakým nahlížíme zvenčí muže a ženy, způsob, jakým se chovají ve společnosti, není jejich skutečné vnitřní nastavení. Všechno je v této době převrácené a to je důvod, proč mnoho lidí v tomto světě nemůže dosáhnout osvícení.“
Odmlčel se, chvíli zkoumal podlahu před sebou a potom opět vzhlédl ke svému publiku. „Jako muž byste v této době mohl dosáhnout osvícení snadno, neboť stále žijeme ve věku mužů. Ale co nevidět začne věk žen.“
Napřímila jsem se na sedadle. On viděl budoucnost, viděl věk žen. Zavřela jsem oči a vnímala své pocity. Jaké to bude?
„Nebojte se změny. Největší a nejdůležitější změna, kterou každý z vás musí udělat v této inkarnaci, souvisí s jeho sexuální identitou.“

Učitel začal s těmito kontroverzními přednáškami na začátku 80.let a neúnavně i nadále podporoval osvícení žen. S výukou svých studentek trávil mnoho času, pomáhal jim ve všech aspektech života od oblékání přes vnímání vlastní síly až po rady, jak postupovat v pracovní kariéře. Nic neponechal náhodě. Jeho úkolem bylo pomoci jim vzít si zpět svoji sílu.
O mnoho let později by Celeste a jiné ženy mystičky o těchto ženách ztělesňujících sílu, vášeň, tvořivost a akci, mluvily jako o SOLÁRNÍM ŽENSTVÍ. Zatímco se mnoho odvážných žen potýkalo se svým patriarchálním naprogramováním v LUNÁRNÍM ŽENSTVÍ – v čisté energii jin, která je něžná, přijímající a pečující, duchovní archetyp solárního ženství byl ztracen a potřeboval oživit. Aby člověk našel jeho stopy, musel pracovat s energiemi bohyní jako indická bohyně ničení Kálí, havajská bohyně vášně Pele či egyptská lví bohyně moci a síly Sechmet.
Můj učitel zvedl moderní prapor slunečního ženství mnohem dříve než většina duchovních učitelů. Vyvolalo to obrovskou kritiku od posluchačů jeho veřejných přednášek, od tisku i některých jeho studentů. „Žít a následovat své osobní přesvědčení něco stojí“, řekl jednou malé skupině studentek. „Ale téma je tak důležité, že stojí za to vydržet urážky.“ Pak se usmál a povzdechl: „A kromě toho… ať jdou do prdele, když nerozumí vtipu.“

Překlad: Terezie Dubinová, PhD. www.oheladom.cz
Foto: Nazaret, Izrael – Had. Detail mříže před domem, kde měla žít dívka Marie a kde mělo dojít ke Zvěstování, oznámení andělem Gabrielem, že počne z Ducha. Jde o jedno z nejvyšších egyptských mystérií Bohyně Matky Isis. 

Na tomto místě jsme s dalšími čtyřmi ženami v říjnu 2023 pracovaly na uvolnění černé magie svírající možnost žen propojit se s kvalitami Marie Matky (Božské Matky, církevní „Panny Marie“). Hadi v této práci hráli důležitou roli…

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU: 

Lucia René o pokřivení posvátné architektury Země

BOHYNĚ TADY A TEĎ

Lucia René o prstenech moci v naší společnosti

TEAlogie

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

7 Replies to “Lucia René o ženské duchovní podstatě”

 1. Terezie, to je nádherný kousek knihy, děkuji za překlad… tohle cítím léta a konečně jsem si dovolila opustit roli návrhářky a být mentorem žen, učit je vnímat svou velkou krásnou vnitřní sílu. Díky. Tohle jsem si potřebovala přečíst. Tento článek mi mluví z duše.  🙂

 2. Ahoj,
  To je nadhera. Nevedel jsem, ze takova kniha existuje. Citim v srdci presne to co je popisovano. Moc dekuji, je to krasne, hluboke a uzasne.
  Takto ziju se svou partnerkou a podporuji jeji zenskou silu. Citim hlubokou lasku, uctu a respekt.
  Dekuji a mam vas zeny moc rad.
  Marek

 3. Je to nádhera…. i slzy mi ukáply…. a Marku Dvořáku – Váš komentář mě dostal, cítím ,že je naprosto upřímný a nádherný… díky za poznání, že takových mužů je ještě dost.. 🙂

  1. súhlasím 🙂

 4. Krásný den všem, děkuji za komentáře. Na knihu jsem narazila "náhodou" a hned si ji koupila. Je to hodně zajímavé vyprávění o energetické nápravě pokřivené posvátné geometrie z vychýleného mocensky patriarchálního stavu do rovnovážného stavu (viz. další překlady), tak, aby mohlo dojít k vzestupu vědomí Země a tím i vědomí našeho. Lucia zastupuje ženu – bojovnici, pracuje ve trojici s přítelkyněmi, které představují ženu – vizionářku  a ženu – Lásku (tj. pevný bod, který práci "ukotvuje"). Léčení ženské polarity světa je víc než jen o fyzických mužích a ženách – ti jsou až posledním článkem… Zdraví Tereza

 5. Je knihu možné přečíst v češtině?

  1. Dobrý den, kniha zatím v češtině nevyšla. Zdraví Tereza Dubinová

Napsat komentář