Lucia René o prstenech moci v naší společnosti

LUCIA RENÉ: UNPLUGGING THE PATRIARCHY. A Mystical Journey into the Heart of a New Age. Crown Chakra Publishing 2009.
Kniha spojuje formu napínavé beletrie a literatury faktu s hluboce moudrým starověkým duchovním věděním. Inspiruje k vlastní sebereflexi, ponoření a duchovní práci.
Následující text pracuje s mytickým obrazem prstenů z kultovní fantasy knihy J.R.R.Tolkiena „Pán prstenů“. Cituje známý úvodní citát:
TŘI PRSTENY PRO KRÁLE ELFŮ POD NEBEM
SEDM VLÁDCŮM TRPASLÍKŮ V SÍNÍCH Z KAMENE
DEVĚT MUŽŮM: KAŽDÝ JE K SMRTI ODSOUZEN
JEDEN PRO TEMNÉHO PÁNA, JENŽ DLÍ NA TRŮNĚ
V ZEMI MORDOR, KDE SE SNOUBÍ ŠERO SE ŠEREM.
JEDEN PRSTEN VLÁDNE VŠEM. JEDEN JIM VŠEM KÁŽE.
JEDEN VŠECHNY PŘIVEDE, DO TEMNOTY SVÁŽE
V ZEMI MORDOR, KDE SE SNOUBÍ ŠERO SE ŠEREM. (překl. Stanislava Pošustová)

ENERGETICKÁ CENTRA PLANETY ZEMĚ

(Str. 171 ad .) V meditaci autorka přijme zprávu, že na naší planetě je v činnosti dvanáct prstenů. To jsou prsteny elfů, duchovních strážců dávné moudrosti, a prsteny lidí (tři a devět). Sedm prstenů spojených se zemí vnímá autorka jako sedm silových míst Země. Podle knihy jsou čtyři z nich pohlceny draky a tři zajaty Pánem temnoty Sauronem. V meditaci se ukáže, že jde o sedm čaker Země zneužitých, zajatých a ochromených energetickou mystickou prací („černou magií“) elitou, jež si přála porušit přirozený řád Země a nastolit diskriminující patriarchální systém (viz. dále). Je potřeba těchto sedm míst či oblastí na Zemi meditací a energetickou prací osvobodit, vyčistit a vyléčit, což je dále v knize popisováno.
Důležitá je zmínka o oněch prstenech elfů: jde o schopnosti („moci“), které se nikdy z planety úplně neztratily,o starověkou duchovní vysokovibrační moudrost a schopnost VIDĚNÍ (psychického čtení), DUCHOVNÍHO BOJE (ovládání moci a síly, resp. energie kundalini) a LÁSKY (jež všemu vládne, vše proniká). Tyto schopnosti byly tajně předávány mistry a mistryněmi studentům, muži pro ně byli vyháněni a ženy byly upalovány na hranicích.

MOC: KAŽDÝ NA SVÉM MÍSTĚ DLE SVÉHO TALENTU

(Str. 184 a dále:) „V jednom ze snů mi řekl můj učitel: „V této době je vše převrácené. Žijete ve světě posedlém mocí.“ Tato informace nebyla nová. V průběhu let tento názor často vyslovoval, ale já nevěděla, jak to souvisí s devíti prsteny. Po mnoha snech, meditacích a neplodných hodinách u tabule mi to konečně došlo: Každý prsten vibruje energií různé čakry! Přiřadila jsem sedm osobních čaker, korunní a kořenovou k devíti prstenům a vnímala jejich nejčistší podobu bez vlivu patriarchátu.

PRSTEN KRÁLOVSTVÍ/royalty ring (korunní čakra): Tvořený vysoce vyspělými, osvícenými lidmi, kteří mají plně otevřené své korunní čakry, takže přijímají informace z vyšších úrovní. Tento prsten by měl zastávat nejvyšší místo ve společnosti a fungovat z pozice naprosté čistoty a pokory. Jeho rolí je vnímat správný směr pro lidstvo, inspirovat ho a vést k osvícení.
PRSTEN UMĚNÍ/arts ring (čakra třetího oka): Tvořený lidmi, kteří mají rozvinutou schopnost vidění třetím okem, tj. schopnost vidět skryté dimenze, přijímat z nich inspiraci a ideje a převádět je do své umělecké tvorby ve fyzické realitě (dosl. na fyzické úrovni, physical plane). Tento prsten zastává jedno z nejdůležitějších postavení ve společnosti. Umělci by měli tvořit umění se záměrem vzdělávat, pozdvihovat a oslavovat vývoj lidstva.
PRSTEN MÉDIÍ/media ring (krční čakra): Tvořený lidmi, kteří mají rozvinuty dovednosti krční čakry – mají schopnost komunikovat a milují vyjadřování pravdy. Prsten médií má rozšiřovat osvícené informace, dávat lidstvu tolik informací, kolik pojme, aby to podporovalo vývoj.
PRSTEN SPRÁVY ZDROJŮ/resource management ring (srdeční čakra): Tvořený lidmi, kteří přirozeně spočívají ve své srdeční čakře, cítí spojení se Zemí a umí pracovat s přírodou tak, aby poskytla dostatek. Tento prsten má zajistit dostatečné zásobování a zároveň ochranu všech přírodních zdrojů a má poskytnout a rozdělovat základní suroviny potřebné pro prsten průmyslu.
PRSTEN BANKOVNICTVÍ/banking ring (čakra solar plexu): Tvořený lidmi, kteří se snadno spojí se svojí silou vůle, mají instinktivní, spontánní cítění pro společenské operace a umí vytvořit struktury spravedlivých metod výměnného obchodu a směny (barter and exchange) tak, aby společnost hladce fungovala. Tento prsten by měl vytvořit měnu založenou na zlatě, neboť zlato nese vibrace vyšších sfér. Měna umožňuje lidem koupit si základní zboží a služby.
PRSTEN PRŮMYSLU/industry ring (druhá čakra): Tvořený těmi, kdo vyjadřují energii zrodu a tvoření, umí vynalézat, navrhovat a sestrojovat věci tak, aby pomohly společnosti. Tento prsten zahrnuje průmysl, vědu a technologii. Jeho náplní je poskytovat zboží a služby potřebné pro pohodlí a dobrý život lidstva, pečovat o základní potřeby lidstva proto, aby lidé mohli soustředit více své pozornosti na svůj růst a vývoj.
PRSTEN VOJENSTVÍ/military ring (kořenová čakra): Tvořený těmi, kdo jsou dobře uzemněni v přirozeném řádu společnosti. Díky tomu cítí, kdy se vychyluje z rovnováhy, a mají dostatek disciplíny a síly to napravit. Prsten vojenství by měl být použitý k obraně a pouze jako poslední možnost.

STARÁ MOC: PATRIARCHÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Ustoupila jsem od své tabule a pomyslela si: „Nyní to vypadá šíleně! Snad to bude způsob, jakým prsteny budou fungovat ve zlatém věku (v nové realitě), který můj učitel předpovídá po roce 2012.“ Jak jsem se na seznam dívala, hlavou mi zněla učitelova slova: „V této době je vše převrácené.“ Co by se stalo, kdyby pořadí čaker zůstalo stejné, ale pořadí prstenů se obrátilo? Vzala jsem fix a napsala druhý seznam. Jak se tabule zaplňovala, cítila jsem, že jsem přesně vystihla podstatu našeho současného patriarchálního selhání:
PRSTEN VOJENSTVÍ (KORUNNÍ ČAKRA): Tvořený z mocných armádních sil, zpravodajských služeb a vojenských organizací (viz. pozn. níže) Jejich intriky posilují totalitní státy. Tento prsten má ve společnosti hlavní roli. Zavádí politiku nadvlády a utlačování, prosazuje pojetí násilí po celém světě.
PRSTEN PRŮMYSLU (ČAKRA TŘETÍHO OKA): Působí skrze světové obchodní organizace. Jeho cílem je výroba zboží a služeb pro zisk, který je důležitější než lidé. Tento prsten potlačuje růst vědomí tím, že odvádí pozornost lidí ke konzumnímu způsobu života.
PRSTEN BANKOVNICTVÍ (KRČNÍ ČAKRA): Ve společnosti je nejméně viditelný, ale má neuvěřitelný vliv tím, že financuje ostatní prsteny. Je zodpovědný za stvoření bezcenných nekrytých bankovek, kontrolu bohatství a zdanění obyčejných lidí prostřednictvím inflace. Tento prsten škodí lidem tím, že je podřizuje jejich práci, nutí je sloužit penězům a rozšiřuje povědomí, že peníze jsou skutečným bohatstvím.
PRSTEN SPRÁVY ZDROJŮ (SRDEČNÍ ČAKRA): Působí skrze světové banky a Mezinárodní měnový fond. Snaží se ovládnout a kontrolovat vodu a další přírodní zdroje v přípravě na světovou nadvládu. Tento prsten přesvědčuje lidi, že všechny zdroje – nejen přírodní, ale i jejich vlastní, jako např. optimismus, inspirace a síla – jsou omezené. (Proto je tak těžké pro lidi dnes vnímat Lásku jako bezpodmínečnou, neomezenou energii světla a žít ji, jsme pod vlivem afirmace „Život má omezené možnosti, ničeho není dost.“ str. 193.)
PRSTEN MÉDIÍ (ČAKRA SOLAR PLEXU): Jejich vlastníci a vůdci společně s korporátními manažery, politiky a vládci omezují a upravují (doslova „vylepšují, odstraňují“) zprávy a vysílání. Podporují a šíří propagandu nezbytnou pro kontrolu mas.
PRSTEN UMĚNÍ (DRUHÁ ČAKRA): Prsten umění je degradován na nízkou pozici společenského řádu jako zbytný luxus. Pro většinu publika je tvořen zvláště televizní produkcí, populární hudbou a komerčními filmy. Stejně jako prsten médií šíří podrobenost, spotřební život a sobecký postoj „Já na prvním místě“.
PRSTEN KRÁLOVSTVÍ (KOŘENOVÁ ČAKRA): Je tvořený korunovanými hlavami Evropy, které předstírají, že jsou pouhými figurkami a vládnou jejich vlády. Touží však po světové nadvládě prostřednictvím nižších mystických metod. Představují degradaci a úpadek duchovních vůdců.

Pozn. překladatelky:  V originálním textu je uvedena americká armáda, americké zpravodajské organizace a NATO. Podle mého názoru jde o typický úzký pohled mnoha lidí z USA a západní Evropy, kteří vyrostli v demokracii, míru a dostatku a nezažili na vlastní kůži totalitní režim, jeho zákeřnost a zrůdnost. Nepřítelem je pro ně jejich vlastní armáda a zpravodajci, neboť nemají srovnání – a nejsou ho ani ve své omezené životní zkušenosti schopni. Osobně se domnívám, že skutečné zlo představují v našem světě především totalitní armády a zpravodajské služby, zvláště Ruska, Číny, Koreje, Íránu, islamistických zemí apod. Je to veliký luxus demokracie nahlížet díky svobodnému tisku a občanské angažovanosti fungování svých armád a zpravodajců, jak je tomu v USA a demokratických zemích možné. Ač se nevyvarují lidských selhání, systém je nastaven na ochranu demokracie a lidských práv. I našich, mimochodem. Extrémy spojené s ochranou byznysu, ropných polí apod. jsou sice projevem patriarchálních struktur, jež bojují o přežití, nelze ale u nich používat dichotomii „my a oni“ (oni jako zlí vojáci, kteří např. Irák obvinili a napadli kvůli ropě), neboť pokud je mi známo, autem jezdíme všichni a v síti závislosti na hojnosti globálního obchodu (velmi zrádného a odsouzeného v nereformované podobě k debaklu) jsme chyceni také všichni. Za první krok úspěšné práce na překonávání patriarchálních struktur považuji STAŽENÍ PROJEKCE (my-oni), přijetí spoluodpovědnosti a odkrývání vlastní závislosti na patriarchálních strukturách. Tato závislost – a strach s ní spojený – staré struktury udržuje v chodu.

VLÁDA-NÁBOŽENSTVÍ-SPIRITUALITA

„… Seznam obsahoval pouze sedm z devíti prstenů. Prsten vládnutí a prsten náboženství chyběl… Potom mne to napadlo: Jsou spojeny s transpersonálními čakrami. Většina transpersonálních čaker je umístěna vně lidského těla – pod kořenovou čakrou a nad korunní čakrou. V patriarchátu musí prsteny vlády a náboženství mít pozici nad ostatními sedmi čakrami a sloužit jako konečné kontrolní mechanismy!
PRSTEN NÁBOŽENSTVÍ představuje překlenovací způsob útlaku. Náboženství podporuje dualitní (dosl. polarizovaná) mravní pravidla, aby posilovalo pocit viny. Spolupracuje s démonickými úrovněmi, aby vštípilo strach. Učí, že bůh je vně nás a osvíceni mohou být pouze určití spasitelé. Odrazuje lidi od vlastního zkoumání a poznávání a tvrdí jim, že potřebují církevní představitele a zvláštní prostředníky, aby dokázali božství vysvětlit, interpretovat. Prsten náboženství omezuje lidské duchovní touhy.
PRSTEN VLÁDNUTÍ představuje zneužití moci, manipulaci a útlak. Není zástupcem lidí, ale mocných korporací, které válcují planetu. Prsten vládnutí dusí společnost, aby kontroloval masy a chránil menšinu bohatých.

Ve zlatém věku (v nové realitě) a ve svém správném pořadí by měly tyto dva prsteny tvořit podklad společnosti. Budou fungovat velice odlišně, ale stále budou neosobní:
PRSTEN VLÁDNUTÍ bude představovat koordinaci s rozhledem a nadhledem, něco jako entita (objekt, osoba, bytí) organizující konferenci navštěvovanou všemi ostatními prsteny. Jestliže vláda dělá dobrou práci tiše v pozadí, společnost vědomých lidí skvěle funguje.
PRSTEN SPIRITUALITY (dosud známý jako „prsten náboženství“) pracuje také tiše v pozadí. Křesťanská Bible říká, že člověk by měl vládnout zemi, rostlinám a zvířatům. V nové realitě se toto náboženství stává spiritualitou, jež vnímá a žije Jednotu všeho, včetně Země a jejího veškerého života. Lidé si uvědomí, že vše obsahuje ducha.

Překlad Terezie Dubinová pro www.oheladom.cz

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU:

Lucia René o ženské duchovní podstatě

LUCIA RENÉ: VZTAHY Z MYSTICKÉHO ÚHLU POHLEDU

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář