Třináct principů duchovní práce

Třináct principů duchovního aktivismu
1. Transformace vaší motivace z hněvu/strachu/zoufalství k soucitu/lásce/smyslu.

To je nezbytná výzva pro dnešní hnutí společenské změny. Neznamená to odmítnout jinak užitečnou emoci hněvu či rozhořčení, pokud jsou namístě tváří v tvář sociální nespravedlnosti. Spíše to znamená zásadní obrat od boje proti zlu k práci pro lásku. Dlouhodobé výsledky jsou potom značně rozdílné, i když vnější aktivity vypadají (zdánlivě) stejně. Čin následuje Bytí, jak říká sofijské přísloví. Platí dalajlamova slova, že „pozitivní budoucnost se nemůže vynořit z mysli plné hněvu a zoufalství.“

2. Neupínat se na výsledek.

Je těžké to skutečně uvést do praxe. Přesto však platí, že tou měrou, jakou lpíme na výsledcích své práce – stoupáme s úspěchem a klesáme s neúspěchem – tak jsme na cestě k syndromu vyhoření. Mějte jasný záměr a nechte ho jít k určitému výsledku s vědomím, že v procesu působí síla větší než jsme my. Jak řekl Gandhi: „Vítězství je v procesu činění“, nikoliv ve výsledcích. Také zůstávejte pružní tváří v tvář měnícím se podmínkám. Churchill řekl: „Plánování je skvělé, ale plány jsou zbytečné.“

3. Vaší ochranou je integrita (poctivost, čestnost/celistvost, jednota).

Když má vaše práce integritu, chrání vás to před negativními energiemi a okolnostmi. Můžete se vyhnout negativní energii druhých lidí tím, že se pro ni stanete „průhlednými“, necháte ji projít vámi, aniž by vás ovlivnila. Toto je praxe uvědomění, kterou můžeme nazvat „psychické aikido“.

4. Integrita prostředků a výsledků:

Integrita prostředků kultivuje integritu výsledků něčí práce. Ušlechtilý cíl nemůže být dosažen používáním nečestných prostředků.

5. Nedémonizujte své protivníky.

Nutí je to k obrannému postoji a hůře přijímají váš úhel pohledu. Na aroganci lidé reagují svojí vlastní arogancí, což vytváří vyhrocenou polarizaci. Stále se učte novému a stále zkoumejte své názory.

6. Jste jedineční.

Najděte a naplňte své skutečné poslání. „Je lepší jít po své vlastní cestě skromně, než jít po cizí cestě úspěšně.“ (Bhagavad Gita).

7. Miluj svého nepřítele nebo měj pro něho alespoň soucit.

To je zásadní výzva naší doby. Neznamená to libovat si ve falši nebo korupci – znamená to pohnout se z modelu „my a oni“ k vědomí „my“, tj. od oddělení ke spolupráci. Pohnout se k uvědomění, že my jako lidské bytosti máme mnohem více společného než rozdílného. Toto je výzvou zvláště při setkáních lidmi, jejichž názory jsou zcela odlišné od vašich názorů. K lidem se chovej mírně, k problému přistupuj pevně.

8. Tvá práce je pro svět, nikoliv pro tebe.

Když je tvou prací služba, pracuješ pro všechny. Skutečná sklizeň tvé práce nemusí přinést výsledky již za tvého života, ale tvé úsilí vytváří možnost lepšího života pro budoucí generace. Tvým uspokojením nechť je vděčnost, že můžeš tuto práci dělat, a dělej ji se soucitem, opravdovostí, statečností a odpuštěním, jak jen jsi schopen.

9. Nezištná obětavá služba je mýtem.

Tím, že sloužíme druhým, sloužíme svému pravému Já. „Tím, že dáváme, dostáváme.“ Jsme posilováni těmi, komu sloužíme, a jsme požehnáni, když druhým odpouštíme. Jak řekl Gandhi, praxe satyagraha /přilnutí k pravdě/ propůjčuje jedinečnou a univerzální sílu těm, kdo ji provádějí. Práce služby je osvíceným vlastním zájmem, protože kultivuje rozšířené vnímání sebe sama zahrnující všechny ostatní.

10. Neizolujte se od bolesti světa.

Když se budete bránit zlomenému srdci, bráníte tím transformaci. Nechte své zlomené srdce otevřené a naučte se chodit po světě se zlomeným srdcem. Džibrán říká: „Vaše bolest je lékem, kterým vás léčí váš vnitřní lékař.“ Když se otevřeme bolesti světa, stáváme se lékem světa. Toto hluboce pochopil Gandhi v principech ahimsa a satyagraha. Zlomené srdce se stává otevřeným srdcem a tak začíná skutečná transformace.

11. Čemu věnujete pozornost, tím se stáváte.

Vaše podstata je ohebná a pružná a nakonec se stanete tím, na co nejvíce upřete svoji pozornost. Sklidíte, co jste zaseli, proto své činy volte pečlivě. Když se budete stále vrhat do bitev, budete neustále v bojové pohotovosti. Když budete stále dávat lásku, stanete se láskou.

12. Spoléhejte na víru a nechte ji vstoupit do procesu tvoření.

Pracují zde rozsáhlejší „božské“ síly, kterým můžeme zcela důvěřovat i přesto, že nevíme, jak přesně fungují. Víra znamená důvěřovat neznámému a nabídnout sama sebe jako nástroj skutečné laskavosti Vesmíru. „Prvním krokem k moudrosti je ticho. Druhým je naslouchání.“ Jestliže se skutečně upřímně ve svém nitru zeptáte, budete naslouchat vedení a pozorně ho následovat, potom jednáte v souladu s těmito většími silami a stáváte se nástrojem pro jejich hudbu.

13. Láska vytváří formu. Nikoliv naopak.

Srdce překračuje propast, kterou vytváří mysl, a působí v hlubinách, jež jsou mysli neznámé. „Nenechte se pohltit pesimismem týkajícím se lidské přirozenosti, jinak můžete přehlédnout lék milosti.“ (Martin Luther King)  Nechť láska vašeho srdce naplní vaši práci – a potom nemůžete selhat, i když se vaše sny mohou projevit odlišným způsobem, než jak jste si původně představovali.

Zdroj: Will Keepin: www.satyana.org

Přeložila T. Dubinová, červen 2010. Obrázek Sedm stadií člověka převzat z webu malíře Bruce Harmana www.harmanvisions.com.

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU:

TEAlogie

SÍLA A MOC v novém paradigmatu

 

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

One Reply to “Třináct principů duchovní práce”

  1. Tamara Froňková says: Odpovědět

    Děkuji za tento článek na Vašich stránkách. Pomohl mi v mém učení si zrekapitulovat proces kterým jsem prošla, abych mohla zkušenosti z toho vyplývající předávat dál.

Napsat komentář