Přednášky, semináře, publikace, články

Přednáškami v Turnově a JIčíně  jsem uvedla do světa svoji on-line publikaci "Jak učit o holokaustu" ( ke stažení na www.synagoga-turnov.cz).

Děkuji za pozvání na festival DYCH ZEME 8. října t. r. od Enviromentálního a ekologického centra Živica (www.zivica.sk) . Vydali jsme se až do slovenského Šamorína. Přednesla jsem zde přednášku "Kořeny ženské spirituality". Bohatý program, milí, moudří a pozitivní lidé a na závěr bezva tancovačka na balkánské rytmy skupiny Balkansambel – s celou rodinou jsme si to užili! Nechte se inspirovat a příští rok přijeďte také!

Dych Zeme

Regionální muzeum a galerie Jičín:  Přednáška "Mateřství v běhu času" (při příležitosti vernisáže výstavy "Maminko, budeš babičkou"  ve čtvrtek 23. června v 17:30)

Hovory o vztazích publicistky Evy Labusové Český rozhlas 6: Téma Návrat maminek do práce po skončení rodičovské dovolené. Diskutující: ředitelka Národního centra pro rodinu paní Marie Oujezdská a já.

Zde možno přehrát: http://www.rozhlas.cz/iradio/archiv/?p_po=1971&p_po=1971

Letní tábor s angličtinou pro dívky

Jazyková škola Kouba Jičín. Místo: rodový statek Prachov v Českém ráji. Termín: 10. – 15. července.

Náplň: pobyt v přírodě, meditace, cvičení jógy, umělecké aktivity, tři hodiny angličtiny denně. Přístup zaměřující se na harmonický rozvoj mladých dívek po stránce tělesné, duševní i intelektuální.

MŮJ VSTUP: večerní rituál oslavující tělesnou proměnu dívky v ženu, práce s písněmi v přírodě a oslava archetypu čarodějnice

Akce se konala už vloni, kdy jsem s dívkami vedla povídání v přírodě o menstruaci a společnou práci s kartami Duše stromů. Právě díky pozitivními ohlasům jsme se rozhodli akci znovu nabídnout. Více informací: jcn@centrum.cz (www.jazykovecentrum.net)

 

DVOUDENNÍ SETKÁNÍ  "ROZLOUČENÍ S MÁŘÍ MAGDALENOU"

– oslava archetypu svaté nevěsty a duchovné vůdkyně v raném křesťanství Marie Magdaleny o svátku Máří 22. července a následující den 23. července t.r. na vrchu Zebín u Jičína v kapličce Máří Magdaleny.

Opět jsem byla fascinována, jakým způsobem se akce "sama" složila, koho přitáhla, co otevřela a jakou vnitřní i vnější dynamiku spustila. Děkuji z celého srdce všem účastnicím a lektorkám. Za koncert "Mystická středověká hudba" a přednášku "Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše" děkuji Hance Blochové (www.blochova.cz) – a Městu Jičín, které mi na zaplacení jejího vstupu laskavě poskytlo grant. Krásné sobotní dopoledne s vůněmi jsme strávily díky Petře Hlavaté (www.rafaella.cz). Odpoledne jsme cvičily jogu s Janou Lískovcovou (www.jogajanali.cz ) a navečer tvořily z hlíny ve stavu meditace s Alenou Kvěch. O mimořádný zážitek se nečekaně postaral "náhradní" prostor, kam jsme se s návštěvníky uchýlili z důvodu špatného počasí v pátek večer. Tajemná valdštejnská Lodžie  postavená dle principů posvátné geometrie, s novou astrologickou expozicí a tlumenými světly, se stala silným energetickým místem, podporujícím prožitek tady a teď. S pokorou děkuji.

Hana Blochová a oltář pro Máří MagdalenuHana Blochová

 

 

S mimořádným ohlasem se setkal čtyřdílný cyklus seminářů v Domě osobního rozvoje Maitrea
KOŘENY ŽENSKÉ SPIRITUALITY
Starověké mýty a archetypy – Historie: His Story / Her Story – Bible a židovská mystika
Vstupujeme do roku 2011 a většina z nás cítí, že je nejvyšší čas opustit staré vzory myšlení a žití a uvolnit prostor pro přicházející novou realitu. Abychom se mohli stát jejími aktivními spolutvůrci, je důležité poznat kořeny naší dnešní situace, nahlédnout jejich nevědomý otisk v našem vědomí, léčit je a s láskou se s nimi rozloučit.
Matka Země – Lůno počátku (Pátek 7. ledna 2011) Evropské dědictví: kultury podél Dunaje uctívající Matku Zemi (5000 př.n.l.kultura Hamangie, 4800 př.n.l.Varnská kultura, 4600 př.n.l.kultura Cucuteni). Výzkumy Mariji Gimbutas o prepatriarchálních kulturách. Symbolika a ikonografie archeologických nálezů.
Starověké předněvýchodní mýty: svědectví o moci a síle Bohyně Matky i o jejím zatlačování, ničení a nahrazení mužskými bohy. Chaos a řád, posvátný prostor, podsvětí. Vnímání Přírody a krajiny jako těla Bohyně.
Žena ve společnosti (Pátek 21. ledna 2011) Ženská a mužská energie. Byly uctívány bohyně války? Žily Amazonky? Ženy vůdkyně: Mojžíšova sestra Mirjam, Mirjam z Magdaly – Máří Magdalena (gnostická tradice),. Ženy bojovnice: Debora, Jael, Judita. Nastupující mužští bohové jako stvořitelé, panovníci a bojovníci – posilování moci mužů ve společnosti. Historické zprávy o ženách, které dokázaly patriarchátu čelit.
Žena a její sexualita (Pátek 11. února 2011) Menarche/menstruace/menopauza, milování, těhotenství a porod jako příležitosti zakořenit v těle Bohyně, najít svoji sílu a duchovně růst. Starověké předněvýchodní mýty: bohyně početí, bohyně – rodičky, bohyně – panny a milenky. Panenství, posvátná prostituce, posvátný sňatek. Milostná zaklínání. Po stopách Bohyně v Bibli: její jména, oslavné žalmy, historické zprávy o jejím uctívání, v hebrejském jazyce přetrvávající orientální tělesné vnímání. Řecké chápání těla jako méněcenné reality a jeho vliv na křesťanství.
Žena léčitelka (Pátek 25. února 2011) Starověká mystéria. Chrámy Bohyně jako terapeutický posvátný prostor, kněžky jako léčitelky, bohyně jako transformační energie: „Whole-hole-heal/celistvý-svatý-léčit“. Vůně, barvy, posvátné háje, jeskyně. Proroctví, věštění, uctívání astrálních těles, astrologie. Vytlačování kněžek z kultů, nástup teologie.
Děkuji všem ženám a mužům, kteří svojí přítomností, pozorností a náhledy napomohli  léčení našeho patriarchálního dědictví a uvolňování starých vzorů.  S úctou Tereza

Vyjímečnou událostí byl třídenní seminář o Lilit v listopadu 2010 pod názvem
PODOBY ŽENY V POHLEDU MYTOLOGIE A ASTROLOGIE. Část 1. – LILIT
Vedly Terezie Dubinová – mýty a historie, Pavla Aligová – astrologie
a Alena Kvěch – rodinné konstelace. Konalo se v Domě osobního rozvoje Maitrea.
Nápomocny nám byly energie Novoluní ve Štíru – hlubokého nového počátku.
Mimořádný zážitek!

Uctění Mirjam z Magdaly
22. ČERVENCE MÁ (PODLE KALENDÁŘE KATOLICKÉ CÍRKVE) SVÁTEK
Mirjam me-Magdala,
Mirjam z Magdaly,
zvaná Máří Magdalena.
 „Kala qdoša, kala mešicha – Svatá nevěsta, pomazaná nevěsta…“

Prožitkový seminář pro ženy se konal 19.-20.července 2008 a v úterý 21.července 2009 odpoledne, večer a v noci, nejprve na louce pod kopcem Zebín, potom v kapličce Maří Magdaleny na Zebíně. Díky patří občanskému sdružení Zebín, zvláště Davidu Kracíkovi, správci ekumenické kaple sv.Maří Magdaleny, za důvěru a ochotu otevřít kapli nové/ženské spiritualitě.Semináře oslavily roli Máří v židovství, raném křesťanství a gnosi a oslavily jsme ji jako archetyp ženy – duchovní vůdkyně a ženy žijící svoji smyslnou sexualitu. Pracovaly jsme s oleji Rafaella – Vůně s pamětí ze řady „Magdala“ (modrá linie s levandulí a sodalitem pro klid mysli a soustředěnému naslouchání vnitřnímu hlasu).  PS: Aleno, díky za bezkonkurenčně nejlepší příběh zn.hořká čokoláda… 🙂
 

Publikace a články:

NOVÉ! On-line publikace  "Jak učit o holokaustu" je určena učitelům, studentům i laické veřejnosti. Obsahuje části PŘED VÁLKOU, VÁLKA A HOLOKAUST, PO VÁLCE a LÉČENÍ. Stáhnout si ji můžete ZDARMA na webu www.synagoga-turnov.cz. Publikace vznikla díky grantu EU.

„ŽENY V BIBLI, ŽENY DNES“ – knihu vydalo Židovské muzeum v Praze a je stále v prodeji.

„ŽIDÉ NA TURNOVSKU“ – spoluautorství s Mgr. Pavlem Jakubcem. Knihu vydalo Město Turnov – Odbor cestovního ruchu s finanční podporou ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa „Překračujeme hranice“

Foto: Pavel Charousek, www.turnovskovakci.cz

„ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V ČESKÉM RÁJI“ – spoluautorství s Mgr. Pavlem Jakubcem. Propagační leták vydalo Město Turnov OCR.

JUDAICA BOHEMIAE XL 2004
Židovské muzeum v Praze, Praha 2005, str. 123-124
Tereza Dubinová: Report on the Jičín Fire of 23 June 1840 (Found in the Genizah of Jičín Synagogue) (transl. S. Hattersley)
– překlad vzácného nálezu rukou hebrejsky psaného listu o požáru v Jičíně r.1840.

ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE 66/2006/5, str. 435-436
Terezie Dubinová: Nápis na váze ze zámku Hrubý Rohozec
– rozluštění nápisu a studie o zajímavém biblickém citátu nacházejícím se na hrdle vázy ze zámku Hrubý Rohozec. Váza byla přivezena jako suvenýr z Předního Východu koncem 19.st.

"ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY A JIČÍNSKÝ RODÁK KARL KRAUS"
Spoluautorství propagační brožury, vydal MěÚ Jičín.

–    „Kabala v obrazech“ o židovské mystice kabale a obrazech Zuzany Kadlecové (Meduňka 9/2010). Viz. sekce „Přečtěte si“.
–     „Dary, které v sobě máme: Tvoření a vykreslování mandal pomáhá (nejen) dětské duši“ – rozhovor s paní učitelkou Zlatkou Adolfovou, autorkou knih mandal pro vykreslování (Meduňka  6/2011). Viz. sekce „Přečtěte si“.
–    „Porodní příběh“ – …aneb jak porody našich dvou dcer změnily můj život ( Děti a my 5/2011). Viz. sekce „Přečtěte si“.
–    „Rituál první menstruace: Proč a jak uvést naše dcery do ženství“ (Děti a my 2011). Viz. sekce „Přečtěte si“.

Veřejné přednášky, semináře a přednáškové cykly :

28.09.2004 Praha – knihovna Gender Studies – zahájení přednáškového cyklu "Ženy v judaismu"

1. "Ženské zákony"

2. "Šechína – ženský aspekt boha"

3. "Biblické hrdinky – plnokrevné ženy v podmínkách patriarchátu"

4. "Postavení ženy v židovských dějinách"


10. a 24.4.2007 Praha – knihovna Gender Studies dvoudílný cyklus

"Bohyně či Bůh? Bolestivé svědectví žen židokřesťanské kultury: Proměna uctívání ženského božského principu v oslavu mužského božského principu v dějinách starověkých civilizací Předního Východu".

31.01.2007 Vzdělávací a kulturní centrum ŽM Praha – zahájení přednáškového cyklu  „ŽENY V BIBLI, ŽENY DNES" . Tento cyklus trval až do června roku 2008. Jeho výsledkem je publikace „ŽENY V BIBLI, ŽENY DNES“, kterou VKC vydává na podzim 2008. Díky patří především panu řediteli Vladimíru Hanzelovi a slečně „redaktorce“ Martině Ďurďovičové.

1. "Adam, Lilit a Eva: Dominace, submisivita, partnerství"
2. "Pramatky Sára, Rebeka, Ráchel, Lea: Kde leží skutečná hodnota ženy?"
3. „Dina a Támar, Judova snacha: Kontrola ženské sexuality“
4. „Mojžíšovy ženy – porodní báby, Jochebed, Mirjam, egyptská princezna, Cipora: Kdy hraje žena společenskou roli?“
5. „Davidovy ženy – Abigajil, Míchal, Batšeba: Moc a bezmoc“
6. „Támar, Davidova dcera, a bezejmenná Jiftáchova dcera: Když žena nese cizí vinu“
7. „Cizinky: Kozbi, Rachab, Rút“
8. „Ester“
9. „Píseň písní“
10. „Žena v Příslovích a prorockých knihách“
11. „Chana, Debora, Jáel – odvaha žen a její hranice“
12. „Derech našim/Cesta žen: Tělo ženy v židovském náboženském právu“
13. „Šechína, Chochma, Levana, Lilit: Hledání ženského Božství v židovském feminismu“
14. „Nezasadíš si posvátný strom bohyně Ašery vedle Hospodinova oltáře… – Ženské Božství v hebrejské Bibli“
15. „Židovská feministická teologie: Jednota a rozmanitost. Část I: Judith Plaskow, Blu Greenberg“
16. „Židovská feministická teologie: Jednota a rozmanitost. Část II: Lynn Gottlieb, Shoni Labowitz“

Od září 2007 do června 2008 probíhal cyklus prožitkových seminářů pro ženy
„DCERY LILIT, DCERY EVINY
Léčení patriarchálního dědictví židokřesťanské kultury“,

a to v Praze (bývalý Vlčí mák, dnes Ametyst, a v Barevném světě, obojí Praha 7) a v Jičíně (Lázně Hilarion, díky za spolupráci patří paní Olze Jarešové).

V centru Abeceda poznání na Malém náměstí v Hradci Králové proběhly přednášky „Judaismus a židovská mystika I., II“. Díky Lucii Zilvarové za spolupráci.

V neděli 27.dubna 2008 se konalo odpoledne povídání, meditací, sdílení a imaginací pod sopečným vrchem Zebínem v Jičíně. A proč?
„Čarodějnici nenecháš naživu…“ 2.Mojžíšova 22:18
„Je o svátku čarodějnic opravdu co slavit?
Setkání k uctění památky z fanatismu zavražděných žen
a oslava archetypu čarodějnice v dnešních ženách“.


Na setkání přišli i muži, což nám připomnělo, že oběťmi plamenů inkvizice byli i muži, svobodomyslní hledači pravdy. Díky všem, kteří přišli a přispěli ke krásnému a hlubokému zážitku.

V pátek a sobotu 9.-10.května 2008 se v A-Centru v Praze 8 konal prožitkový seminář, kde jsme poprvé spolupracovaly s Katkou Kotkovou. Seminář byl na téma:
„ARCHETYPY POSVÁTNÉ SEXUALITY:
Inanna, Ašera, Lilit, Eva, Marie, Marie Magdalena“
Díky všem ženám, které přišly a utvořily s námi ženský kruh sesterství.
Přivítaly jsme královnu Šabat,pojedly chléb, popily víno, tančily, meditovaly, zpívaly, povídaly a sdílely. Sobota se nesla ve znamení rituálů, z nichž nejsilnější byl rituál „Inanniny brány“, průchod branou jako symbolem transformace osobnosti, a průchod uličkou lásky složenou z žen podporujících tuto proměnu. Hluboké dííky Račici Katce za nové přátelství, otevřenost a upřímnost.

Milí přátelé, milé přítelkyně!
Hra izraelské autorky stále na programu Národního divadla
HADAR GALRON
"MIKVE"

Režie: Michal Dočekal
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Zuzana Krejzková
Dramaturgie: Daria Ullrichová
Hudba: Miloš Orson Štědroň
Hrají: Iva Janžurová, Petra Špalková, Jana Boušková, Taťjana Medvecká, Eva Salzmannová, Magdaléna Borová, Antonie Talacková a Pavla Beretová.
„Hadar Galron, dramatička, scenáristka a herečka, se narodila v londýnském Golders Green v roce 1970. Pochází z ortodoxní židovské rodiny, která imigrovala do Izraele, když bylo Hadar třináct let. Po studiu na náboženské škole vstoupila navdory přání rodičů do armády. Následně studovala divadlo na universitě v Tel Avivu.
Mikve (2005) je první celovečerní hrou Hadar Galron. Jde o pohled na život ortodoxních žen prostřednictvím nejintimnějšího rituálu – mikve. Smyslem rituálu je očistit ženy od „nečisté krve“ tak, aby byly znovu tělesně připraveny pro své muže. Ačkoli je Mikve velmi kontroverzní hra, byla osmkrát nominována na Cenu Izraelské Divadelní Akademie a nakonec získala dvě ocenění, včetně toho nejprestižnějšího – Hra roku 2005.
Hadar Galron je vdaná a má dvě děti.“
(Z programu „Národní divadlo“, listopad 2008, str. 17)

Při návštěvě hry si můžete koupit bohatě vybavený program, který obsahuje:
    * slovníček pojmů
    * více o Hadar Galron
    * slova rabína Karola Efrajima Sidona o mikve
    * článek Terezie Dubinové, PhD. „Mikve a nidda: Pravidla menstruační čistoty v židovském náboženském právu“
    * studii Terezie Dubinové, PhD. „Tělo ženy v kultu Bohyně a v kultu Boha“

    * text hry „Mikve“
    * medailony hereček
Přeji silný a inspirativní zážitek!

 

Rozhlasový cyklus
"Židovské svátky"
– s redaktorkou Vlaďkou Matějkovou, Český rozhlas Hradec Králové

Veřejná činnost v neziskovém sektoru :
V lednu 2002 spoluzakládá Občanské sdružení Baševi v Jičíně.
V rámci činnosti sdružení přednesla tyto veřejné přednášky:
Pravidelné semináře pro studenty (Masarykova obchodní akademie v Jičíně, gymnázium Hořice, gymnázium Nová Paka)
08.11.2006    Nová Paka    "Izrael dnes"
28.10.2006    Jičín    "Jákobův zápas s …"
05.09.2006    Hořice    "Bible židovskýma očima"
03.09.2006    Hořice (žid. hřbitov)    "Nápisy na náhrobcích a židovská tradice pohřbívání"
27.05.2006    Jičín    "Píseň písní"
09.-23.02.2006    Jičín    průvodcovství s výkladem na výstavě "Židovské tradice a zvyky" a "Historie Židů v Čechách a na Moravě", Regionální muzeum Jičín
28.01.2006    Jičín    "Dina"
08.06.2005    Jičín    "Adam a Eva"
10.01.2005    Jičín    "Judaismus a židovská mystika"
18.12.2004    Jičín    "Kain a Ábel"
20.10.2004    Turnov    "Judaismus"
18.10.2004    Turnov    "Žili tady s námi Židé" (pro studenty ZŠ a SŠ)
13.10.2004    Turnov    "Judaismus" (pro studenty SŠ)
11.10.2004    Turnov    "Co víme o Židech" (pro studenty SŠ)
10.10.2004    Turnov    "Židovské zvyky a tradice v pohřbívání"
25.09.2004    Jičín    "Prorok Jonáš"
12.09.2004    Hořice (žid. hřbitov)    "Nápisy na náhrobcích a židovská tradice pohřbívání"
09.09.2004    Hořice    "Izrael dnes"
19.02.2004    Turnov    "Hebrejský jazyk a písmo" (pro studenty Střední umělecké školy)
20.12.2003    Jičín    "Obětování Izáka"
03.12.2003    Jičín    "Andělé v židovské tradici
01.10.2003    Jičín    "Jičínská synagoga – nálezy z genízy"
27.09.2003    Jičín    "Mojžíš a desatero"
10.09.2003    Hořice    "Judaismus"
07.09.2003    Hořice (žid. hřbitov)    "Nápisy na náhrobcích a židovská tradice pohřbívání"
31.05.2003    Jičín    "Tóra"
22.05.2003    Turnov    "Izrael dnes"
19.05.2003    Turnov    "Kořeny antisemitismu"
12.05.2003    Turnov    "Judaismus"
11.05.2003    Jičín (žid. hřbitov)    "Náhrobky a tradice pohřbu v judaismu"
13.04.2003    Jičín    "Svátek Pesach"
29.03.2003    Jičín    "Samuel"
22.02.2003    Jičín    "David a Batšeba"
22.01.2003    Jičín    "Kořeny antisemitismu"
30.11.2002         "Prorok Eliáš"
29.11.2002    Jičín    "Chanuka"
26.10.2002    Jičín    "Mojžíš a hořící keř"
20.07.2002    Jičín    "Ježíš byl Žid – židovsko-křesťanské souvislosti"
20.02.2002    Jičín    "Izrael dnes"

Organizace výstav:  "Zkouška odvahy: Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let" (Výstava Ústavu pro studium totalitních režimů) – vystaveno na Lepařově gymnáziu v Jičíně (květen 2010) a na Městském úřadu v Hořicích v Podkrkonoší (červen 2010)

Spoluorganizace výstav :
"Karl Kraus – jičínský rodák a světoobčan" (2004)
"Zmizelí sousedé" (2003)
"Stopy holocaustu" (2003)
"Anna Franková – odkaz pro současnost" (2002)

Zpracování nálezu z genízy jičínské synagogy (červen 2003)
Zpracování nálezu z genízy hořické synagogy (červen 2008)

18.března 2008 se v Jičíně konal seminář pro učitele ZŠ „Co víme o Židech?“. Seminář pořádalo Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, pracoviště Jičín, garant: Eva Kuncová. Díky paní Kuncové za spolupráci. Další semináře: "Jak učit o šoa a totalitních režimech?" a "Izrael – stát a fenomén".

21. a 22.dubna 2008 se v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově konaly semináře pro studenty středních škol „Žili s námi Židé“, včetně vycházek do synagogy a na židovský hřbitov. Děkuji paní Evě Kordové za spolupráci a stále dobrou náladu.

 

 

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář