K aktuálnímu dění a Inelia o příchodu Krista

Z více stran přicházejí zprávy, že v říjnu máme zůstat v klidu a plném uvědomění na vysokofrekvenčním místě/Místě, kde chceme být, neboť to ovlivní naše další směřování na roky dopředu. Připomínám, že slovo „místo“ má v židovské mystice silnou rezonanci: hebrejsky makom je jedním z Božích Jmen. Naše místo by tak mělo být Místem, kde je Božství. Tedy co nejblíže našemu potenciálu a Zdroji. Než si navnímáte, jaké by toto Místo mělo být, nabízím zamyšlení nad současnou situací lidského kolektivu. Mimo jiné mne inspirovaly filmy The Social Dilemma, The Great Hack (k jejich tématu více v příštím příspěvku) a podcast Inelie Benz o Ježíši a Kristu.

KDO ZA TO MŮŽE?!? SLOŽITOST LIDSKÉ POVAHY

Pro náhled na současné dění je klíčová interpretace. Když  posloucháme různé interpretace naší situace, je důležité se ptát: Co svojí pozorností živím a podporuji? Podporuji odvahu věci měnit, uvědomění širších souvislostí, naději, radost z osvobozování se ze starých mocenských obručí, nebo podporuji strach, obviňování vnějších sil, vztek a vzpouru, jasnou čáru mezi „oni“ a „my“, …? Není to o tom, že bychom někdy neměli být vzteklí nebo smutní ze společenského dění, ale o tom, co s tou energií uděláme: jestli nás povede k hledání viníků, nebo k aktivitě zlepšující svět kolem nás a uvnitř nás. O tom je i moje nová kniha „Jak napravovat svět“: o rozhodnutí nebýt obětí a proměnit bezmoc v osobní aktivitu.

Rozkrývá se  starý patriarchální systém postavený na „power over others“, moci nad druhými, a jeho kořeny, sítě a chapadla jako by byla nekonečná. Nelze si nevzpomenout na slova přítelkyně šamanky Marie Madeiry, že „zlo je stále o krok napřed“. Proč to tak je? Protože naše lidská povaha je opravdu složitá a to, co nazýváme „zlem“, je pro nás mimořádně přitažlivé a jde nám tak nějak snadněji. Jako lidské bytosti můžeme být tvořeny světlem i temnotou, uvědoměním i nevědomostí, ušlechtilostí i zákeřností… – a to vše najednou, v jednom balíčku. V naší psyché jsou otištěné mocné „staré“ mocenské, dramatické i manipulativní vzorce, o kterých obvykle ani nevíme a které mohou starý mocenský systém stále podporovat a vyživovat.

Tyto vzorce a programy byly a jsou využívány a zneužívány jinými lidmi a jimi tvořenými organizacemi, toužícími po starém typu moci. Je to jako klíč a zámek: náš nevědomý slabý bod, naše „slepá skvrna“, je využita. Proto je tak důležité znát sama sebe, naše slabé stránky, zvědomovat je a přijímat je, aby nebyly zneužitelné. Světlo vědomí ztěžuje manipulaci, protože najednou vidíme více a už můžeme udělat odpovědnou volbu.

Na tomto zneužívání lidského kolektivu i jednotlivců byly a jsou postavené celé organizace. A nejlépe to jde těm, které přesvědčily své stoupence, že jim jde o jejich dobro a o dobro celého světa. Jejich PR je plné slov a obrazů světla, ušlechtilosti a služby, ale skutečná podstata je odebírání síly a moci jednotlivcům. Tyto organizace žijí ze síly jednotlivců, kteří jim ji rádi dají. Tak fungovala a funguje církev, tak fungují sekty, tak fungují totalitní strany, mnohé nadnárodní firmy a korporace či technologické firmy spravující digitální sítě.

Ošidná věc je ta, že všechno v nich není jenom špatné. Ve formulování záměru může být navenek „dobrý“ úmysl. Obvykle je těžké rozlišit skutečné energetické fungování, když sami jsme vnitřně nastaveni na odevzdávání síly a nedostatek sebeúcty a kritického myšlení např. z rodiny. Jsme šťastní, že jsme někým přijímáni a máme důležitou pozici. Organizace postavené na staré moci totiž velmi dobře využívají naši lidskou přirozenost, která bývá v přetrvávajících patriarchálních nerovnovážných hodnotách velmi zraněná.

CO ORGANIZACE STARÉ MOCI VYUŽÍVAJÍ?

Na prvním místě využívají naši touhu po přijetí druhými lidmi, touhu být milováni a oblíbení.
Touhu být ve spojení s druhými lidmi a tvořit komunitu.
Touhu být ve spojení s tím, co lidskou bytost převyšuje: s Vyšším Principem, s Božstvím, se Zdrojem. Touhu žít hodnoty, které činí můj život jedinečným a dávají mu vyšší smysl. Tato touha je možná proto, že v patriarchátu byla lidská bytost odtržena od své přirozené moci a síly pocházející ze spojení se Zdrojem. Celá náboženská učení byla postavena na tvrzení, že sám od sebe člověk nemá hodnotu (např. je od narození něčím „vinen“) a není s „Božstvím“, se Zdrojem, spojen. Musí si milost „zasloužit“ určitým chováním, přijetím určitého učení (tj. vnějšího, cizího pohledu na sebe sama). Někde bylo možné se k Božství dostat pouze skrze profesionální prostředníky. Rozbitím našeho sebevnímání jako bytosti přirozeně od narození  spojené se Zdrojem, s božským potenciálem , se vytvořil velký prostor pro manipulaci. Odtud např. náchylnost lidí udělat prakticky cokoli nečestného či dokonce krutého ve jménu ideologie („vyššího cíle“), za účelem přijetí do skupiny, zapojení do firemních pravidel…, jen abych měl cenu jako plnohodnotný člen kolektivu.

Většina lidí je slepých vůči spojení se Zdrojem, které je nám neustále k dispozici, a potřebuje tak potvrzení od vnějších autorit v obchodu „něco za něco“: já ti odevzdám sílu a poslechnu tě a ty mi řekneš, že mám hodnotu jako člen skupiny.
S tím souvisí touha přinést oběť vyššímu cíli. Podle tohoto vzorce právě oběť dá mému životu smysl: podílím se na něčem „velkém“. Tzv. obyčejný život, který mimochodem také nabízí spoustu příležitostí ke zdravému obětování se ve jméně pokračování života (např. obětování výlučně individuálních přání v partnerství, obětování času a energie v rodičovství, obecně obětování mého vlastního sobectví ve vztazích), je podceňován, nestačí k tomu, abychom naplnili svoji nenasycenou nádobu důležitosti.
Touhu mít vliv na svět okolo. To se může stát až drogou. Zneužita může být i touha pomáhat si navzájem, což je v nerovnovážné,  vychýlené podobě oslabování síly druhého člověka, nerespekt k jeho vývoji a v krajním případě až manipulace. Jde o starý vzorec „spasitel – mučedník“: abyste měli koho zachraňovat, potřebujete oběť, která si vědomě či nevědomě libuje ve svém utrpení.

TRANSPARENTNOST

Jedním z rysů současné transformační reality je skutečnost, že se nic neschová. Vše vyplouvá na povrch. Transparentnost, odhalení, zvědomování je mocný transformační nástroj, který máme k dispozici. To, že se ho bojíme a utíkáme před ním, nebo si odhalenou skutečnost a fakta interpretujeme podle svých vtištěných starých vzorců (viz konspirace), je druhá věc. Každopádně máme příležitost si říct – „aha, je to takhle, chci se toho účastnit? Chci to svojí energií a pozorností podporovat? Pokud ano, jak?“

Digitální sítě např. používá většina z nás. Odhalení krádeží osobních dat a jejich zneužívání mj. k volební manipulaci firmami typu Facebook, Google či Cambridge Analytica, ukazuje, jak neošetřený nástroj a zdroj závislosti jsme si vytvořili a jak snadno lze při znalosti lidské psychologie zneužít sociální chování. Chceme to? Necháme to beze změny? Nebo podpoříme za cenu osobních ústupků vědomější přístup k technologiím, změníme své chování a budeme požadovat tlak na tyto organizace? Podobně jako církev i technologičtí giganti nalákali své uživatele na universalitu: lidskou touhu po spojování a vzájemné harmonii – po Jednotě (Zdroje), což je naše nejsilnější podprahová touha („ztracený Ráj“). Ale  realita u obou organizací je rozdělování společnosti, hledání „toho Druhého“ (the Other) a posilování rozporů (kdo není s námi, je proti nám).

Na osobní úrovni nám pomůže, když transparentními učiníme své „černé díry“: nenasycené části nás samých. Protože právě tyto naše nenaplněné touhy (obvykle podvědomé nebo nevědomé) jsou našimi „slepými skvrnami“, na které se ideologie a propaganda organizací starého mocenského typu soustředí. Ať už je to naše touha být výjimeční, milovaní, přijatí, důležití, vědět víc než druzí a najít smysl života,….,  to vše je nám organizacemi starého typu nabídnuto již připravené v patřičně navoněné podobě. Nemusíme bolestně hledat, dělat chyby, prozkoumávat slepé uličky, a především – nemusíme nést odpovědnost. A to je ten rozdíl.

INELIA BENZ O PŘÍCHODU JEŽÍŠE… NE, KRISTA.

V podcastu „Stuck on waiting for the Savior“ Inelia Benz a její manžel Larry za častého smíchu rozebírají mocný archetyp Ježíše Krista a jeho současnou energetickou kondici. Miliony lidí na planetě čekají na tzv. druhý příchod Krista, jinými slovy, na zachránce a spasitele, který je vyvede ze současné náročné situace. A co dělají, když čekají? Nic. Vrací se Ježíš? Ne. Vrací se Kristus? Ano. Je potřeba rozlišovat mezi historickou postavou Ježíše, jednotlivce, který ve své době přinesl důležitou zprávu a jak je rolí avatara, ukázal lidstvu směr v období velkých změn. A mezi Kristem, který představuje vysokofrekvenční energii, nikoli postavu zachránce.

Inelia zmiňuje jakousi ruskou vědmu, která říká, že na světě je nyní Antikrist (křesťanský apokalyptický termín personifikující síly zla). Nepřichází ovšem jako jedna postava, ale je v mnoha lidech, v mnoha inkarnacích. Není důležité vědět, kdo ti lidé jsou, důležitá je zpráva, že jde o multiplicitu. Bohužel ale, říká Inelia, totéž vědma neříká o Kristovi. Přitom kristovská energie udělala to samé: inkarnuje se do mnoha a mnoha lidí. Kristus je frekvence. Církev ji zneužila a říká, že se vrátí jako osobnost zachránce Ježíše, ale to je interpretace náboženství, které chce připravit lidi o sílu. Abychom byli féroví, dodejme, že jiná patriarchální náboženství dělají to samé: připravují lidi o jejich vlastní sílu.

Co je vysokofrekvenční energie? Je to čistá energie Zdroje Života. Nízkofrekvenční energie podporující vzorce staré moci je také zde. Tak jsou inkarnované energie „Krista“ i „Antikrista“, aby ztělesňovali frekvence – vysokou, nebo nízkou – a vedli lidi PODLE JIMI VYBRANÝCH REALIT. Odráží to rozštěp, který se na naší planetě v lidském kolektivu udál a aktuálně už je uzavřený: vědomý či nevědomý výběr mezi starou a novou realitou, který v minulých letech každá lidská bytost udělala. Právě kvůli kristovskému vědomí je mnoho duší na této planetě v tuto dobu inkarnováno. Tato planeta byla prohlášena za místo realizace vysokofrekvenčního lidského kolektivu a „uzamčena“ (locked in). Není cesta zpátky. Mimochodem, Inelia říká, že být pracovníkem temnoty (inkarnací „Antikrista“) neznamená, že pocházíte z „temného zdroje“. Můžete být i světelnou bytostí, která však miluje hrát temné hry a pracovat pro temnotu: libuje si ve válkách, závisti, hněvu, bojích, ve vzorci oběť agresor. Tím pracuje pro Temnotu.

INELIINA OSOBNÍ ZKUŠENOST S KŘESŤANSTVÍM

Jak patří k jejímu stylu, Inelia vkládá vtipné osobní příběhy ze svého života. Tentokrát vzpomíná na své dětství a první zkušenost s křesťanstvím. Její rodiče byli levicoví aktivisté v Chile a jako marxisté – leninisté považovali náboženství za „opium lidstva“, s čímž Inelia souhlasí. Za Pinocheta byli její rodiče vězněni a vychovávala ji katolická babička. Bez vědomí rodičů nechala Inelii pokřtít. Kdy jí byly tři nebo čtyři roky, řekla jí babička, že ji vezme v neděli do kostela. „A co je to kostel?“ ptala se Inelia. „Místo, kde bydlí Bůh,“ odpověděla babička. Inelia vypráví: „ Byla jsem nesmírně vzrušená. Páni, já potkám Boha! Uvidím Zdroj (Sourceman)! Krásně jsem se oblékla a nemohla se dočkat. Vešli jsme s babičkou dovnitř a já uviděla kříž, zakrvavené Ježíšovo tělo, na obrazech lidé plakali, všude bolest… Otočila jsem se k babičce a začala křičet: „Tady Bůh nebydlí. Je to lež! On tady není. Je to strašný a já jdu pryč.“ Babička za mnou běžela, cestou se omlouvala věřícím v kostele. Chytla mne až na kraji parku. A rozzlobeně povídá: „Co ti to zase táta namluvil?“ A v tu chvíli se pro mne můj otec, do té doby vzdálený člověk, stal poprvé v životě zajímavou postavou…

Co tím chci říci: Tradiční náboženský výklad NENÍ kristovským vědomím. Nikdy se to nestalo. Kristus nikdy nebyl mučedníkem. Energie mučednictví je energií zabíjení. Když má skupina lidí mučedníka, její členové nepřestanou žít násilí. Propagování ideologie oběti podmiňuje páchání zvěrstev. Je to opak toho, co Kristus opravdu chtěl a co dělal. Takže vám doporučuji: lidem, kteří čekají na druhý příchod Ježíše, se kliďte z cesty. Žádné diskuse, žádné přesvědčování. Nejste částí té rovnice – jste už jinde. Kristovská energie je uvědoměním, vysokou frekvencí Radosti, Světla a Lásky.

MÍSTO

Tolik inspirace k nacítění, jaké má být v říjnu moje Místo. Co chci svojí energií podporovat? Čemu věnuji pozornost? Jaké hodnoty žiji ve svém životě? Vážím si „obyčejného života“, všedního dne, vztahů, malých velkých radostí? Vnímám podporu kristovské sítě světla? Vnímám podporu našich spolubytostí zvířat, rostlin, kamenů,… a vracím jim ji úctou a péčí? Vnímám podporu jemnohmotných světů a pečuji o ně? Opečovávám svá zranění, aby se nestala lákadlem pro starou energii? A věřím ve svoji sílu a sílu spolupráce s lidmi na stejné vlně, že dokážeme tvořit moudřejší a laskavější realitu? Žiji to?

Přeji krásný říjen.

Foto: Aktuálně pro mne nejsilnějším příkladem střetu staré a nové moci jsou demonstrace Bělorusů usilujících o spravedlivější společnost a svržení totalitáře Lukašenky. Neuvěřitelná odvaha obyčejných lidí, zvláště žen, tváří v tvář brutalitě zakuklených policistů či příslušníků zvláštních služeb, je mementem pro všechny, kteří z ego důvodů pošilhávají po přitažlivosti postsovětské brutality – starého vzorce moci nad druhými, lži a manipulace.

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU:

David Patrikarakos – Válka ve 140 znacích

David Patrikarakos – Válka ve 140 znacích pokračování

Máří Magdalena: vzkaz k současnému dění

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář