Máří Magdalena: vzkaz k současnému dění

KVĚTNOVÉ POSELSTVÍ MÁŘÍ MAGDALENY přijaté izraelskou léčitelkou a šamankou Gilyou Toueg Zelinger, Tiberiadské jezero, Izrael,  1. května 2019.
„Rádi bychom vás vzali zpátky v čase. Mnohem dále než do času Římanů nebo Judejců. Do prehistorického času. U Tiberiadského jezera byla tehdy velká civilizace uctívající Bohyni plodnosti. Na místě, které nyní nazýváte „Magdala“ nebo „Migdal“, se nacházela ženská mysterijní škola, ve které se ženy učily pracovat se Silou Stvoření. Scházely se zde kněžky, aby se svojí moudrou znalostí čtyř živlů vytvářely pátý živel, pátý element. Tento pátý element byl potřebný pro tvoření budoucích civlizací. Mohly cestovat v čase, dívat se za zjevné dění, dívat se dopředu do budoucnosti, měly spojení s minulostí. Když se shromáždily v kruhu kolem ohně, mohly tvořit budoucnost skrze své vize a sny. Upadly do rozšířeného stavu vědomí za pomoci různých látek a prostředků a prováděly (techniku, kterou dnes nazýváme) tvořivé snění. V tomto tvořivém snění budoucnosti předvídaly válku, ale i tuto chvíli v čase, kdy se současné ženy vrátí zpět prostřednictvím jedné z kněžek: prostřednictvím Máří Magdaleny a vzpomínky na ni.

MAGDALA

Slovo „Magdal“ má starý význam. Je to „Ta, která dokáže Vidět“. Slovo označuje vizionáře, Vidoucí (hebrejsky plurál masc. ro´im, fem. ro´ot, termín známý z Hebrejské Bible). „Ten, kdo stojí na věži“: symbolicky řečeno může vidět do budoucnosti i do minulosti. Vidoucí přinášejí vzkaz z dávných časů do vaší doby. Zveme vás, abyste přišli a rozpomenuli se na tyto (tvořivé) sny (dávných kněžek), abyste se otevřeli tomuto dávnému vědění, které je tak potřebné ve vaší době. Také proto, aby se muži a ženy znovu sblížili.

Vidoucí předvídaly velkou válku, která má přijít, ale také předvídaly způsoby, jak jí zabránit nebo jak ji oslabit. Je potřeba znovu přivést ženskou moudrost zpět do rovnováhy, abyste mohli udělat skok do další časové linie (timeline), do dalšího možného výsledku budoucnosti.

Je potřeba udělat volbu. Skrze naslouchání srdci si můžete zvolit buď válku a zkázu, nebo vývoj. Chtěli jsme s vámi naléhavě mluvit, protože právě vy držíte klíč k tomuto tajemnému místu a k tomuto okamžiku volby. Nazýváme ho Časem Volby.

Toto je naléhavé volání k lidem, aby se shromáždili k jezeru. To bude ukazatelem, vodítkem pro větší komunitu a svět, jak vnést léčení a vhled do všeho, co má být uděláno pro budoucí generace. Nebo se otevře jiná cesta (časová linie, timeline): konec generací, konec budoucnosti.

Jsme velmi poctěni, že s vámi v tuto chvíli můžeme být, a že vám můžeme přinést vzkaz Starších. Rády toto spojení uchováme i v nadcházejících letech, aby bylo naplněno proroctví o Návratu Ženství. Starší Magdaly vám mohou předat svoji moudrost. Žehnáme vám všem, kdo jste spojeni ve vašem kmeni. Vám všem, kteří jste součástí tohoto spolutvoření v čase.

Zdroj: zpráva od přítelkyně, izraelské léčitelky a šamanky Gilyi Toueg Zelinger, http://www.gilya.co.il/secrets-and-code-of-creation/

Foto: Dikla Laor – soubor Biblické ženy

https://www.timesofisrael.com/in-visual-midrash-israeli-artist-puts-biblical-women-in-the-center-of-the-frame/

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU:

S HANKOU BLOCHOVOU o zasvěcování kněžek a dualitě

MAGDALA nové nálezy v rodišti Máří Magdaleny

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář