Inelia o energii roku 2014

Od začátku roku 2014 se ve svých myšlenkách cítím být velmi klidná. Nicméně zvuk lidského kolektivu je opravdu, opravdu hlučný. Je to jako kdyby každý člověk byl nyní schopný přenášet své myšlenky, emoce a tvorbu mnohem silnějším („posíleným“, empowered) způsobem. Touto silou je základní energie čchi, schopnost činit. O síle jsem toho řekla již mnoho. Také často mluvím o tom, jak získat svoji sílu zpátky. Jak vidíte, všichni jsme silní, akorát někteří z nás používají tuto sílu sami a někteří ji dávají někomu nebo něčemu jinému, aby ji používal. Ale jsme stále neuvěřitelně silní.

Jak se rozhlížím po našem světě, cítím vnitřní mír v poznání, že s každou věcí, která se děje, jsme souhlasili jako druh a souhlasila s ní i planeta. Vím, že procházíme transformací. Měníme se v bytosti více vědomé a více propojené s okolním světem, s jinými bytostmi a s naším prostředím. Jako kdybychom uzavírali plný kruh: od plného spojení (v dávné minulosti), přes naprosté odpojení (v nedávné minulosti a přítomnosti) , k opětovnému propojení (v přítomnosti a budoucnosti). Nepamatuji se, kdy jsem se naposledy cítila osamělá. Nikoliv proto, že bych měla tolik vztahů. Je to více o stavu bytí. Když jsem byla mladá, chtěla jsem zakusit pocit osamocenosti – pocit, kdy nevíme, co dělá prostředí kolem nás či co si jiní lidé myslí a cítí. Ale tento experiment vnímavosti a uvědomování už je za mnou. Nyní mám vždy společnost.

Včera jsem si všimla něčeho velmi zajímavého a fascinujícího. Všimla jsem si, že energie, kterou nepřetržitě cítím z lidského kolektivu, ten „hluk“ nebo „společnost“ kolektivu,energie, kterou každý na této planetě vytváří jednoduše tím, že existuje, byla téměř identická, nebo skutečně identická, s energií Slunce dotýkajícího se naší pokožky. Byla jsem tak překvapená! Bylo to cítit úplně stejně. Slunce je tam, odkud pramení všechna naše životní síla a energie. Jestliže je to totéž jako náš kolektiv, potom to je velmi zajímavé pojetí.

Když se ohlédnu za rokem 2013, na fyzické úrovni nebyl tak náročný, ale energeticky byl jako nekončící maraton (jak si mnoho z nás mohlo vyzkoušet). V tomto roce 2014 to bude to samé – akorát ještě intenzivnější. Někteří z nás pocítí tuto energii velmi silně. Jedni budou v nirváně, druzí v pekle. V roce 2013 pro nás jako pro druh byly nejdůležitější dvě věci: zaprvé, stalo se zjevným, jak má každý člověk velmi jasnou „volbu“, co se děje v jeho životě. Jinými slovy, jak volíme v každé chvíli realitu a v každé chvíli tuto volbu projevujeme, zhmotňujeme. Zadruhé, integrita. Integrita je následek nejvyšší osobní rezonance ve všech časech . Znamená to být pravdiví sami k sobě, překročit všechno společenské a kulturní programování, smlouvy, sliby či vazby.

Letos tyto věci budou pro nás odlišné. Více se tomu budeme věnovat v rozhovoru 26.ledna. Ale abychom pocítili, co se děje, dám příklad: Je to jako když mainstreamové obchodní společnosti udělají rychlý obrat o 180 stupňů, přestanou podporovat geneticky upravené potraviny a začnou v rozsáhlých reklamních kampaních ukazovat geneticky neupravené potraviny. Ve chvíli, kdy si každý člověk na této planetě začne vybírat, co si myslet, cítit a chtít, a začne tak zhmotňovat a projevovat svoji realitu, poroste kolektivní souhlas a shoda a budou stále sílit. Na osobní úrovni jsme v procesu, kdy se musíme podívat hluboko na to, co skutečně chceme. Co to je? Ano, jsou tu biliony spících lidských bytostí, jejichž síla je manipulována strachem, touhou po okamžitém uspokojení a vzrušujícím rozptýlení. Ale volba a čin jednoho probuzeného člověka může překonat volbu a činy stovek spících lidí. Blížíme se ke chvíli kolektivního uvědomění. Kolektivní komunikace a sdílení všeho, co jsme, myslíme, chceme a cítíme, s ostatními. S každým.

Po internetu se šíří informace o úžasné podobnosti egyptského Horova oka a epifýzy (šišinky, podvěsku mozkového). Epifýza je spojována s mimořádnými smyslovými schopnostmi včetně telepatie a empatie. Možná něco jako kolektivní směrovač? Současně je vševidoucí oko používáno jako znak sekty Illuminátů. To vytváří naopak u alternativních médií a terapeutů pocit nechuti a odporu k tomuto symbolu. Tento odpor je pravděpodobně vytvářen účelně stejně jako odpor k bohatství – má nám zabránit skutečně efektivně ovlivnit dění na naší planetě s naší současnou finanční strukturou.

Přemýšlejte o tom, jaký dopad by mělo, kdyby každý na této planetě měl plně funkční epifýzu. Nebylo by více tajemství a chybějící integrity. Mnoho lidí i médií nyní věnuje pozornost otázce soukromí: našeho vzájemného působení v životě, na internetu, po telefonu, v našich vlastních domech. Ve skutečnosti na lidské kolektivní úrovni neexistuje soukromí. Chvíli o tom přemýšlejte. Kdybyste věděli, že všechno, co uděláte, co si pomyslíte, pocítíte a budete chtít, uvidí a zakusí tisíce jiných lidí, byli byste dál takoví, jací jste, nebo byste se změnili?

Dejte mi vědět! Napište komentáře, sdílejte, ať komunikace pokračuje. Objímám, Inelia.

Můj komentář:
Hodně mne zaujal pojem INTEGRITY, který jsem dlouho v běžné mluvě neslyšela. Latinské „integritatem“ je „celistvost“, „bezúhonnost“, „neporušenost“, a pochází ze slova „integer“, „celistvý“. Ze 14.století se slovo zachovalo ve staré francouzštině, kde znamenalo „nevinnost, čistotu, ctnost“. Od poloviny 15.století získává význam „pocit dokonalosti, úplnosti“. Když budete hledat současný význam na wikipedii, je tam naznačeno, že se ve společnosti mluví o „morální integritě“, ale pojmy spojené s nitrem člověka a jeho celistvostí nejsou vysvětleny, resp. hesla nejsou vytvořena. Hesla jsou pouze k termínům „datová integrita“, „databázová integrita“ a „referenční integrita“, tj. k technickým pojmům. K tomu asi není potřeba nic dodat.

Integrita je slovo, které nejlépe vystihuje člověka s vysokou vibrací vědomí: všechny jeho složky jsou v jednotě. To je ona celistvost. Nebude to člověk, který má v práci skvělé výsledky, dobré vztahy s kolegy, studentům přednese ušlechtilou, duši povznášející přednášku, doma dá pár facek dítěti, manželce je nevěrný a občas se opije. Nebude takto roztrhaný. Bude vědět, že když udělá rozhodnutí neetické vůči spolubližním lidem, zvířatům, rostlinám, vůči Zemi, tak se toto rozhodnutí vrátí k němu samému jako bumerang. To je smysl otázky, kterou Inelia na konci klade: Jak by se lidé změnili, kdyby jejich vnitřní procesy byly propojené skrze vysoké vibrační pole vědění třetího oka? Kdybychom byli se svými záměry, myšlenkami a činy odhalení, nazí jako malé dítě? Takto se spousta lidí spoléhá, že se to „nějak ztratí“. Evidentně ne, svět vypadá, jak vypadá, ale oni si stále mohou namlouvat, že za to mohou ti druzí.

Co se týče epifýzy, jak píše Rudiger Dahlke, „Nemoc jako symbol“, skutečně má mít „podle okultní anatomie“ vztah ke třetímu oku a tedy vhledu. Udává vnitřně životní rytmus, vnitřní hodiny, reguluje rytmičnost dne a noci. Představuje sladění dvou principů času, saturnského (chronos, kvantita času, řád a plánování, „běžný čas“) a lunárního (kairos, kvalita času, „posvátný čas“, nejlepší čas pro nějaký záměr, lunární naladění se na tu pravou chvíli).

Ať naše myšlenky i činy jsou v jednotě, celistvosti, integrované. Ať jimi vytváříme takovou energii a ta ať rezonuje kolem nás, na planetě, a šíří vlnu moudrosti srdce. Vhled ať nám pomůže napravit starou slepotu našeho ega. Tak se uzavře onen zmiňovaný kruh a my se znovu propojíme s Moudrostí, jako jsme to již kdysi dokázali.

Originál: http://ascension101.com/en/home/free-articles/86-january-2014/389-looking-ahead-2014-in-view.html
Originální název: Looking Ahead – 2014 in View
Fotografie: fraktál podle geniálního matematika Benoita Mandelbrota

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář