Inelia Benz o útisku ženské polarity …a jak ji osvobodit

Pátrali jste někdy, co se skrývá za útiskem naší ženské polarity?
Je snadné uvíznout v kruhu oběť/agresor, když přemýšlíme o útlaku ženského pólu reality. A nemyslím tím jenom útlak našich vlastních osobních ženských rysů, ať jsme muž nebo žena, ale fyzický a často brutální útlak žen a mužů se silnou ženskou stránkou po celém světě. Je snadné podlehnout zuřivosti, hněvu, frustraci, strachu a beznaději, když otevřeme oči a podíváme se, co se děje kolem nás. Jak říkáme našim chlapcům, aby „byli muži“, neplakali, neběhali, nesmáli se, nehráli si „jako holka“. Jak programujeme naše děvčata, aby byla pasivní, bezmocná, submisivní, krásná, a soutěžila o pozornost mužů (která byla až donedávna – a v mnoha zemích stále je – podmínkou fyzického přežití jich samých i jejich dětí).

Útlak žen nenastal náhodou ani soubojem o „přežití silnějšího“. Je to program, který do nás všech a na nás všechny byl krutě vložen před tisíci lety. A tento program nyní končí. Pokud znáte moji práci, víte, že vám řeknu: „Jste věčné božské bytosti, mocné nad všechny představy, Stvořitelé toto reality.“ Vězte, že je to pravda. V tuto chvíli jsou mnozí z nás na mostě od reality, kde byl útlak žen nezbytný k udržení fungování paradigmatu duality světla/temnoty, k realitě, kde toto staré paradigma už neexistuje. Vše, co potřebujeme udělat, je uvědomit si různé klíčové aspekty, „kotvy“, které drží staré paradigma při životě, a rozhodnout se je rozpustit.

Tím, že zvědomíme, kde máme tyto kotvy v našich vlastních energetických polích, v našich vlastních myslích, v našich vlastních tělech a systémech víry, se stáváme průkopníky vytyčujícími cestu pro kolektivní rozpuštění jednoho z nejzákeřnějších a nejvíce zotročujících programů známých lidstvu. Můžeme si uvědomit tyto programy (které jsou obvykle spojené s našimi představami o mužích nebo ženách a zvláště o určitém daném pohlaví), když cítíme, myslíme nebo vnímáme emoci, myšlenku nebo pocit, který „není dovolen“. Něco, co automaticky potlačujeme. Něco, o čem jsme byli učeni, že je to zlé, špatné, nemravné, zakázané. Něco, co bylo vloženo do našich těl, a zároveň spojeno s energií vystavení, podoby nebo účelu. (Programy byly vloženy i tak, že jsme byli těmto energiím vystaveni, i když byly odsouzeny, nebo byly vloženy za určitým účelem, nebo to bylo součástí plánu naší podoby.) To nám brání ve vyjádření naší plné síly, protože se bojíme, že tato konkrétní věc se ve chvíli, kdy budeme silní, vynoří a odkryje… a nepůjde zastavit.

Ale co je podstatné je skutečnost, že lidé jsou jedni z mála zvířat na planetě, která nereagují pouze podle programů. Jsme jedni z mála druhů, kteří mohou chtít, myslet, cítit, toužit. Můžeme být programování k reakci na vnější podnět, ale MŮŽEME SI VYBRAT a udělat místo naprogramované reakce něco jiného. A když si dovolíme cítit, myslet, vnímat, toužit nebo se bát, ať je to cokoli, ale nereagujeme na to a místo toho tuto energii uvnitř nás jednoduše POZORUJEME, program se ROZPUSTÍ.

Zvu vás ke sledování sebe sama v zrcadle. Představte si, věřte tomu a poznávejte to, že jste opačného pohlaví než je vaše současné fyzické tělo, nejméně deset minut každý den po celý týden. Také vás zvu ke zkoumání někoho, kdo je vám blízko, ať už je to partner, kolega, příbuzný nebo přítel, a nejméně deset minut VĚZTE, že jsou opačného pohlaví než je jejich současné tělo. Můžete začít tato cvičení dodržovat nejprve několik sekund a postupně se propracujte až k deseti minutám.

Jiným cvičením je přečíst si následující větu a sledovat svoji reakci: „Inelia Benz je silná, velmi vlivná a nebojácná žena.“ Co cítíte? Co si pomyslíte? Jak to vnímáte? Zvláště u těchto kombinací slov: „silná žena“, „velmi vlivná žena“, „nebojácná žena“. A nyní si přečtěte jinou větu a sledujte, zda je ve vašich reakcích nějaký rozdíl: „Dalajláma je silný, velmi vlivný a nebojácný muž.“ Cítíte nějaký rozdíl? Zvláště u kombinací slov „silný muž“, „velmi vlivný muž“, „nebojácný muž“. Zajímavé, ne? Když budete dělat tato cvičení, sledujte a zkoumejte své reakce, ať už emoční, mentální, fyzické, energetické, či reakce ega. Můžete se psát deník….a žasněte.

TEPRVE AŽ SE VYMANÍME ZE SVÝCH PROGRAMŮ, můžeme začít konat na společenské úrovni. Výsledkem útisku naší ženské strany není jen podřízenost žen. Je to také z velké části důvod, proč většina lidských bytostí, muži i ženy, přijímá válku, týrá zvířata a necítí empatii k živým bytostem a k planetě jako celku. Když jedna probuzená bytost – VY – rozpustí své programy útisku, vytváří energetickou mapu, rezonanci, která začne aktivovat ženskou stránku stovek dalších lidí. A když jsme aktivní na společenské úrovni a podílíme se na nové definici chování vůči ženám, zvířatům a dalším týraným bytostem, děláme to z pozice NEBOJÁCNOSTI A PLNÉ INTEGRITY, KTERÁ JE NEPORAZITELNÁ. Už nejsme jejich „zachránci“, nepřidáváme se k jejich šikaně tím, že je považujeme za oběti. Doslova zastavíme, co se děje, protože to nepatří do námi zvolené reality.

Jak to uděláme? To je na nás! Můžeme se sdružovat a organizovat s druhými, používat sociální i osobní nástroje, které máme k dispozici. Ale NEJPRVE musíme osvobodit sebe sama, svá vlastní těla, energetická pole, mysli a emoční těla od těchto zotročujících programů. Pojďme v následujících měsících zkoumat naše sobecké programy přežití a troufněme si aktivně zlomit tento článek v řetězu otroctví. Vyveďme naši ženskou stránku ven z její klece! Co říkáte? Jste ve hře?

Originál: http://ascension101.com/cs/home/free-articles/87-february-2014/393-have-you-wondered-what-is-behind-the-oppression-of-our-femenine-side.html

Překlad jedné pasáže tohoto článku jsem konzultovala s Ilie Pandiou z týmu Inelie a následně se samotnou Inelií. Děkuji za rychlou a ochotnou pomoc. Jako příklad programu, který do nás byl vložen s nálepkou „špatný, nebezpečný“ a zároveň jsme mu neustále vystaveni, Ilie uvedl pojetí sexuality v západní společnosti ve starém paradigmatu: „Zatímco jsme učeni, že sex je zkažený a špatný a měl by být dobře schován, zároveň jsme neustále bombardováni sexuálními obsahy a energiemi. To uvnitř nás vytváří konflikt, který nás vede k potlačení této naší části (protože má být údajně „špatná a nedovolená“), a zároveň jsme jí neustále vystaveni.“

Foto: Jana Jenčovská www.jewellerina.cz

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář