Konstelace SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

Milí zkoumaví čtenáři,
dovoluji si vás upozornit na velmi zajímavý článek popisující výsledky konstelace na počátky a současný stav světových náboženství – judaismu, křesťanství, islámu, hinduismu a budhismu. Výsledky konstelace mi přijdou hodně hluboké a souzním s nimi. Jediné, co mi skřípe, je výsledek týkající se postavy/energie s názvem „dnešní judaismus“. To asi nikoho z vás, kdo víte o mém vzdělání hebraistky, nepřekvapí…:-)
Už když konstelátor a autor zápisu Vojta Franče, psycholog a grafolog ( a můj kolega z výcviku ve Škole kvantové astrologie®), v létě zápis zveřejňoval, napsala jsem mu komentář, který laskavě zveřejnil v jeho plné délce – moc si toho vážím!

Ráda bych tedy nyní znovu, s koncem starého a začátkem nového roku, vaši pozornost k textu jak konstelace, tak mého komentáře přitáhla. Cítím platnost vyřčeného a může to být další impuls ke zkoumání tématu.

S úctou k minulosti – ale s pevným odhodláním její omezující, nespravedlivé, ponižující a pokřivené programy ukončit, a tvořit vědomou budoucnost,moudře a bez hledání vnějšího nepřítele – to je moje úsilí. Srdečně, Tereza

Text konstelace najdete na webu Vojty Frančeho zde:
http://ografologii.blogspot.cz/2013/07/tato-konstelace-vznikla-z-ciste.html

Můj komentář ke konstelaci z 5.srpna 2013, lehce doplněný v prosinci 2013:

„Hlavní problém je ten, že bez znalosti kořenů judaismu VČETNĚ HEBREJSKÉHO JAZYKA, se kterým je judaismus neodlučitelně spjatý, je velice těžké ho nejen zvenčí hodnotit, ale vůbec pochopit, navnímat. Je to tak jiné, než na co jsme zvyklí, že náš pohled je nutně zkreslený a zjednodušující. (To neznamená, že bychom se o to neměli snažit – ale takto to je a měli bychom si toho být vědomi. Nejlepší ilustrací jsou pokusy o překlad a interpretaci Talmudu, které většinou končí dost neslavně…, protože podobný koncept pluralitního textu/myšlení/diskuse křesťanská civilizace vůbec nevyvinula, a tudíž mu nerozumí a těžko ho uchopuje.)

Vedle jasného saturnského základu židovství, který konstelace zmiňuje (přesně pojmenované spojení se Zemí – žádné utopie, „Bůh stvořil hmotný svět a viděl, že je dobrý“, důraz na pravidla, řád každodenního života, náboženské právo, budování struktur, konkrétního životního stylu, aby komunita přežila), je v judaismu silný aspekt PLUTA (neustálá konfrontace s nejtemnějšími energiemi lidstva, Židé jako fénix jsou ničeni, ale obrozeni vstávají z popela, obrovská síla a energie, životaschopnost, sexualita jako základní životní síla, v zájmu zachování života prolamování hranic spojené s hraničními zkušenostmi).

Energii Pluta, Temné Bohyně, bohužel po dvou tisících letech rozštěpu a potlačení ženského Božství nejen neROZUMÍME, ale nejsme na ni napojeni, naladěni, takže ji zažíváme zvenčí. Sama jako plutonsko-saturnský typ bych mohla vyprávět… Pluto/Temná Bohyně je i o MOCI a zkoumání její povahy. Nemáš-li moc v rukou ty, má ji někdo jiný. Pluto/Temná Bohyně jde tam, kam ji necháš jít. Pokud si nechráníš své hranice, tvůj problém. Opět bych mohla vyprávět zkušenost z Izraele, kde já, Češka, zvyklá z Čech na nemastné-neslané zdvořilosti a přichcíplé vegetování, byla konfrontována s jasnou, nezdolnou vitalitou a asertivní rozhodností. Z vnějšího pohledu to může vypadat jako manipulace, sebereflexe ale říká, že prostě šli tam, kam jsem je nechala jít. V momentě, kdy jsem řekla „ne“, řekli v pohodě „OK“ a hranice respektovali.

To je, cítím, i případ onoho „dnešního judaismu“, který má podle konstelace být spojen se skupinami typu Iluminati nebo Reptiliánů ovládajících svět. Velice doporučuji přečíst si knihu Lucii René „Unplugging the Patriarchy“, ve které autorka, duchovní bojovnice (warrior) jasně ukazuje, jak nám ve skutečnosti tyto nás ovládající a manipulující síly slouží, neboť nás učí postavit se ve své síle a používat ji, ustát tlak a říct „Dost! V zájmu života, probouzím se do plného vědomí!“ V tu chvíli manipulující a ovládající síly již nejsou potřeba. Jde o transformaci samotného Pluta z Temné Bohyně ve Zdroj života, kterým ve skutečnosti v nové Zemi je.

Zde konstelace přesně ukazuje, že většina lidstva o tento stav žití vlastní síly, a tedy svobody, nemá zájem, a ráda se nechá ovládat a manipulovat. Takže proč by to ty domnělé skupiny neměly dělat??? Je to téma „boje“ o to, která část lidské bytosti zvítězí: zda otrocká mentalita, nebo božská jiskra svobodné volby a svobodného tvoření.

V současné době dokončuji knihu „Kořeny ženské spirituality“ . A znovu si uvědomuji, za co judaismu vděčíme. Po dva tisíce let křesťanství v Evropě (a islámu, buddhismu a hinduismu jinde) bylo nití, spojením se starověkou moudrostí, kdy ještě světlo a tma, tělo, duše a duch, hmotná a nehmotná realita, NEBYLY ROZŠTĚPENY, ROZDĚLENY A ROZDÍLNĚ OHODNOCENY. Původní judaismus ještě ctil tělo, sexualitu, hmotnou realitu, a také peníze, samozřejmě, prostě fungování tady na Zemi ve hmotném vtělení. Kabala dosáhla opravdu velikých hlubin – ve Škole jsme prakticky přicházeli na věci, které kabala učí. Vnímá svět holograficky, vyrovnává teologií prosazované mužské Božství, když k mužskému Bohu JHWH připojuje ženskou Šechínu, Božství nechává tady na Zemi (neposílá ho na nebesa a do posmrtného života a „ráje“).“

Pod vlivem pozemského utrpení Židů ale postupně od cca 17.století židovství upadá do extrémů (askeze, přísné zákony „ženské ctnosti“, tj. neúcta k ženskému prvku, vyhrocené mesiášské očekávání, tj. ztráta důvěry v Zemi, snaha ovládnout realitu nejen bílou, ale i černou „magií“, aby bylo utrpení Židů zmírněno, útěk do filosofie, později racionalismu a materialismu). Židovství je ale natolik silnou energií, že před ním utéci nelze. Je to vpravdě transformační energie – před transformací neutečeš, že…:-) Nejvíce obohacující setkání pro mne vždy byla právě se Židy či Izraelci, kteří dokázali plutonskou lekcí projít a najít radost ze života, toleranci, nadhled, ušlechtilost. To jsou setkání, na která se nezapomíná. Většinou to NEBYLI navenek nábožensky založení lidé (praktikující judaismus), ale přesto v nich byl silný aspekt původního judaismu – úcta k tradici, moudrost, zralost, nadhled, přijetí reality. NIC SI NENAKECÁVALI, NEOBELHÁVALI SE O SKUTEČNÉ POVAZE REALITY, O JEJÍM SVĚTLE I TEMNOTĚ. Přijali temnotu a ctili ji – to je podstata plutonské transformace. (Znovu se vracím k roli „manipulátorů“.)

Souhrnem: Doba tradičních náboženství skončila. Kdo je nepřekročil, zůstává ve starém systému a směřuje k destrukci i šíří destrukci. O roli judaismu je potřeba mluvit obezřetně, protože bez znalosti kořenů a souvislostí je velmi snadné sklouznout k antisemitismu, projekci – „ti zlí Židé/finančníci/byznysmeni mohou za všechny problémy světa“. Opakovaně se s tím setkávám u článků různých „duchovních“ učitelů na „duchovních“ webech o konspiračních teoriích. Je potřeba na to hledět výše zmíněným plutonským pohledem.

Zajímavé je, že Židé sami sebe často vnímají jako „světlo pro svět“, ti, kdo nesou něco starého, vzácného, chrání to a předávají ostatním národům. Po dvaceti dvou letech studia judaismu jsem došla k názoru, že je to pravda, akorát to „světlo“ je celistvé světlo, tj. obsahuje i temnotu, jak je to ještě v Hebrejské Bibli o Bohu – „jocer or u-vore chošech„, „Já jsem Hospodin, ….já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“ (Izajáš 45:7). Židé se vydávají tam, kam se ostatní ještě bojí: do hlubin nás samých, kde se oběť setkává s agresorem a není viníka, neboť vše slouží sebepoznání, růstu a osvobození. Dokud v sobě budeme štěpit světlo a tmu, považovat se za pouze jedno nebo pouze druhé, budeme potřebovat Židy jako inspiraci.

PS: Pojednání o Izraeli, Evropské unii, Spojených státech a konspiračních teoriích napíšu někdy příště. Zatím jen zmíním dvě věty, které v diskusích k tématu nejraději používám. Když spustí někdo ciráty na zlé Američany a jejich agresi v Iráku či v Afgánistánu, zeptám se pouze: „A vy nejezdíte autem?“ Jinými slovy, jsme do toho zamotaní úplně všichni a o Američanech se ví nejvíce, protože jsou pod přísným mediálním drobnohledem. Kdyby Putin a KGB nenechali vraždit investigativní novináře, dozvídali bychom se leccos zajímavého z těchto konců světa.

Druhou větou je věta ze skvělé filmové podoby druhého dílu Hunger Games (viz. článek na tomto webu http://www.oheladom.cz/2013/prectete-si/hunger-games-aneb-kdyz-nase-vedomi-potrebuje-pribehy%E2%80%A6/ ). Věta zní: „Nezapomeň, kdo je tvůj skutečný nepřítel.“

Foto: Mé nejoblíbenější místo v Jeruzalémě- Bethesda, místo starověkých lázní. Léčili zde antičtí lékaři i Ježíš v komplexu jezírek a svatyní. Archeologický areál je dodnes svědkem bohatosti kultur a duchovních přístupů starověku.

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

3 Replies to “Konstelace SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ”

 1. ..díky za vynikající shrnutí vztahu plutonské a saturnské energie (nezbytný průchod plutonskou „temnotou“/zrcadlem/, trvající cca 2000 let..) . Oponuji vašemu vnímání Putina a KGB, jsou vyvažující energií k destruktnivní formě židovství – sionizmu. Jste uktovená „u židů“, jejichž nepochybný význam dobře znáte a sdílíte, se kterým naprosto souhlasím. Moje kotva je u SLOVAnů, kteří postupně převezmou a nastaví rovnováhu mezi emočními silami v prostoru (jde o základní sílu pro směrování, známe ji sice jak elektřinu nebo „světlo“ v duchovní hantýrce – jejíž podstatou je směrování/gravitace, charisma/ a vymezení velikosti „kanálu“/frekvence, vibrace/ pro sdílení informace). Mé poznatky i můj slovník se týkají kořenů této galaxie, za jejich zdůvodnění vděčím Irene Sittové, která je podobně jako vy zdrojovým „dvojprvkem“ (zahrnuje potenciál nového).
  Můj slovník vychází „z druhé strany“, z technologií, dostupných užitím desítkové soustavy a latiny v průběhu tohoto letopočtu – je těmito jazyky (programem pro lidský pár (dvojka) a tři rozměry hmotného prostoru (000) definovaný. 2000 let trvání projektu vygenerovalo „upgrade“ v podobě návratu k hlubším kořenům existence člověka – včetně příběhu, který dotváříme v této době.
  Toto je druhý text, který ne vašich stránkách čtu, – a bude-li to i ve vašem zájmu, tak uvítám diskuzi, popř. polemiku k tématům, která vidíme rozdílně.

  ..pohodu a zdraví pro každý den vám přeje Jan Koňas, blázen, který si usmyslel nastavit nové paradigma – a ve vás vidí nezbytného pomocníka.

  1. terezie.dubinova says: Odpovědět

   Dobrý den,
   děkuji za originální komentář i za nabídku. Leč ráda zůstanu u svého středomořského napojení, jak mi radí má ženská intuice. Slované mne o své duchovní zralosti zatím rozhodně nepřesvědčili. Zdraví Tereza Dubinová

 2. …ok, všeho do času…

Napsat komentář