Židé na Turnovsku

Title: Židé na Turnovsku
Published by: Město Turnov – Odbor cestovního ruchu
Release Date: 2010
Contributors: Mgr. Pavel Jakubec

Kolega Mgr. Pavel Jakubec, historik a archivář, se zhostil kapitol o dějinách židovské komunity v Turnově a okolí. Moje část byla obecně historická (kapitoly Evropští Židé – Aškenázové, České země) nebo judaistická (kapitoly Náboženství jako životní styl, Kehila – komunita, Synagoga v Turnově, Židovský hřbitov). Kniha vznikla díky grantu EU.

Knihu si můžete koupit v příspěvkové organizaci Města Turnova Turnovské památky a cestovní ruch, ulice 5. května 26, Turnov.