Jak učit o holokaustu

Title: Jak učit o holokaustu
Published by: Město Turnov – Odbor cestovního ruchu
Release Date: 2011

Dostupné jako e-publikace zdarma ve formátu pdf zde:

http://www.synagoga-turnov.cz/cs/nabizime/nabidky-pro-skoly.html 

http://www.synagoga-turnov.cz/filemanager/files/54777.pdf 

Publikace nejen pro učitele a studenty, ale pro všechny, kteří se kdy zamýšleli nad holokaustem. Snažila jsem se ji napsat srozumitelnou, jasnou formou, vybrat z tematiky to, co je podle mého názoru podstatné, a doplnit to, co obvykle chybí. Konkrétně kladu důraz na úlohu lidí, kteří Židům pomáhali („Spravedliví mezi národy“) jako na pozitivní, následování hodný příklad, dále na osud dětí a žen za holokaustu a na poválečné vyrovnávání se s traumatem holokaustu. Tomuto tématu je věnována poslední ze čtyř částí nazvaná „Léčení“ a obsahuje např. kapitoly jako „Zranění kmenové duše, Léčení traumatu jednotlivců, Zraněné mateřství, Jméno , „Děti holokaustu“ (druhá generace), Děti pachatelů (druhá generace) či Léčení kolektivní paměti.