Ženy v Bibli, ženy dnes

Title: Ženy v Bibli, ženy dnes
Published by: Židovské muzeum v Praze
Release Date: 2008
Pages: 244
ISBN13: 978-80-86889-69-6

Kniha vznikla na základě mé disertace a následného přednáškového cyklu v Židovském muzeu v Praze díky podpoře tehdejšího ředitele Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP Vladimíra Hanzela. Tématem je srovnání tradičních rabínských, tj. patriarchálních interpretací ženských postav Bible se současnými interpretacemi feministické biblistiky. Ze srovnání jasně vyplývá nejen velký posun v přístupu a těžišti výkladu, ke kterému díky vstupu žen do procesu interpretace došlo, ale i celkový posun vědomí: od patriarchálního, úzkého a v důsledku diskriminujícího pohledu „his story“ k partnerskému a o rovnováhu usilujícímu přístupu (ke kterému patří i doplnění chybějícího hlasu žen, „her story“, do dějin).

Knihu si můžete koupit zde: Židovské muzeum www.jewishmuseum.cz . V e-shopech je, zdá se, již vyprodána. Třeba se někdy podaří ji znovu vydat:-)

Na internetu žena s přezdívkou "Petrilla" napsala tuto recenzi:

Skvělá kniha. Postihuje příběhy žen, které doprovázely život Ježíše a některé z nich časem z Bible úplně vypadly. Byly přejmenovány na muže, nebo zmizely docela. Velmi inspirativní čtení, které vrhá na příběhy Starého i Nového zákona úplně jiné světlo. Moc děkuji i za příběh Genesis. Kde se kromě Evy vyskytovala ještě jiná žena a sice Lilit, která byla Adamovy rovnocenná. A Bůh je stvořil jako muže a ženu. Eva přibyla až jako druhá. O tom ale Bible mlčí.

Je psáno trochu moc odbornou formou a vytištěno příliš malými písmeny. Ale i za tu cenu je knížka skvělá.

Skvělá kniha, kterou by si měl přečíst každý, kdo chce porozumět dějinám svého národa, jež křesťanství provází již po dlouhá staletí.