Ivana Smoleňová o ruské propagandě

… KOMU SLOUŽÍ A JAKÉ MÁ CÍLE

K tématu informační manipulace se vracíme opakovaně. Tentokrát shrneme přednášku bezpečnostní analytičky think tanku Prague Security Studies Institute ing. Ivany Smoleňové, autorky publikace „Proruská dezinformační kampaň v České republice a na Slovensku“. Paní Smoleňová měla přednášku v Jičíně na pozvání obecně prospěšné společnosti Baševi
Pojem „propaganda“ pochází z latinského slova „propagare“ ve významu „rozhlašovat, rozšiřovat“. Propaganda je stará jako lidstvo samo (nebo jako vysoká politika?). V moderní době byly její troubou nejprve noviny, později rozhlas (po 1. světové válce) a televize (po 2. světové válce). Největší boom ovšem zažívá možná právě dnes díky rozmachu informačních technologií, které síťově propojují celý svět.

Propaganda se snaží ovlivnit názor společnosti. Dá se říci, že propagandou je i marketing či reklama. Moderní proruská propaganda má však jiný rozměr i cíl: jde o informační válku, ideologickou a politickou sabotáž, působící na psychiku domnělého, uměle vytvořeného „nepřítele“ (tedy lidí na Západě). Informace je používána jako zbraň, jak upozorňují ve studii „Hrozba nereálnosti: Jak Kreml používá informace, kulturu a peníze jako zbraň“ novináři Peter Pomerantsev a Michael Weiss (v angl. lze stáhnout zde: http://www.interpretermag.com/the-menace-of-unreality-how-the-kremlin-weaponizes-information-culture-and-money/ )

Lživá propaganda a šíření konspiračních teorií za účelem ideologické manipulace má v Rusku dlouhou tradici: od carských dob přes sovětskou éru až po moderní dobu, kdy se po krátkém uvolnění 90. let dostal k moci Vladimír Putin (rok 2000) a začal opět budovat stát na principu režimu s autoritářskými sklony. Finančně ani technicky zjevně Západ nebylo možné dobýt, to si ruští vládci uvědomili brzy: zvolili tedy „hybridní válku“ a „měkkou sílu informací“. Ty mají za cíl „porazit nepřítele kombinací informační, politické, vojenské, případně ekologické kampaně“. Zkušebním polem se stala anexe Krymu a východní Ukrajiny v roce 2014.

ZACÍLENÍ PROPAGANDY

Propagandu cílí Kreml dvěma směry. První verze je určena domácímu obyvatelstvu, které je potřeba přesvědčit, že existuje jediná pravda, které musí věřit. Zjednodušeně řečeno, „Putin je dobrý a za všechno zlé, co se v životech Rusů děje, může Západ.“ K šíření tohoto světonázoru slouží státem ovládaná média. Nezávislá média jsou likvidována, ať už policejními raziemi a vykonstruovanými soudními obviněními, nebo „náhodami“ typu odebrání, příp. neudělení vysílací licence, „protiteroristickou legislativou“ – teroristou může být každý, kdo říká něco jiného než oficiální státní média, či „daňovými kontrolami“. Dalšímu omezování slouží zákon o vlastnění médií pouze Rusy, zákon o sídlu serveru Facebooku pouze v Rusku, resp. v Moskvě, vypovídání a odepírání podnájmu médiím, která se uchýlila na internet, apod. Devadesát procent populace v Rusku přijímá informace od oficiálních médií, která jsou kontrolována Putinem nebo Putinovi blízkými oligarchy. Jednou z klíčových osob při tvoření narativů ruské propagandy a dezinformací je mj. Dmitrij Kiseljov, šéf tiskové agentury Rusko Dnes (Rasija Sevodňa), bývalý novinář, proslulý homofobií („Homosexuálům by se mělo zakázat darovat krev.“), popíráním ukrajinské státnosti („Ukrajina neexistuje, je to jenom virtuální koncept, virtuální země.“) a vyhrožováním („Rusko je jediná země na světě schopná udělat ze Spojených států amerických hromádku radioaktivního prachu.“). V průzkumech veřejného mínění je jmenován jako jeden „z nejrespektovanějších novinářů“. ( Slovo „narativ“ zde vnímáme jako interpretační příběhy reality a linie ideologického výkladu.)

Druhým směrem kremelské propagandy je „Západ“: země Evropské unie a Spojené státy americké. Tady je zvolena jiná taktika. Primárním cílem upraveného zpravodajství není přesvědčovat o vůdcovských kvalitách Putina a jedinečnosti Ruska (i když i to je zde přítomné), ale především šířit zmatek, lži, konspirační teorie, vytvářet atmosféru chaosu a pocitu, že pravda neexistuje a nikomu se nedá věřit, zvláště ne tradičním politickým stranám, politikům, státním a vojenským strukturám. Tuto propagandu šíří jak ruská média typu rádia Sputnik a televize RT, tak lokální, Kremlem podporované iniciativy – u nás např. Parlamentní listy či web Aeronet.cz .

Propaganda využívá skutečností, které jsou v demokracii běžné, ale z pohledu totality jsou její „slabostí“: totiž plurality názorů, otevřených zdrojů či svobody slova, možnosti udělat veřejně chybu. Tak mohou být v Londýně či New Yorku vylepovány plakáty s předními politiky a jejich méně úspěšnými aktivitami s popisky naznačujícími, že šlo o záměr ublížit občanům, sabotáž či konspiraci (např. plakát George Bushe s počtem mrtvých z války v Iráku, která se, jak známo, příliš nepovedla – ovšem nikoli vinou George Bushe). Pokud se propaganda zmiňuje o Rusku, naznačuje, že i zde jsou problémy, ale je „mnohem méně agresivní než Západ a střeží konzervativní tradiční hodnoty“.

TÉMATA RUSKÉ PROPAGANDY

Smoleňová ve své studii analyzovala média s proruskou dezinformační kampaní v ČR. V době průzkumu vyhodnotila jako hlavní okruhy témat: „USA, EU, NATO, Ukrajina, média, politici, budoucnost“. Argumenty zkreslující informování o těchto tématech se neustále opakují, jako by se držely předem dané linie. Kombinují pravdu a polopravdy, splétají konspirační teorie, útočí na západní hodnoty, jsou citově zabarvené – vyvolávají emoce (např. využívají obrázky dětí) a prezentují se jako „alternativa ke zkorumpovanému mainstreamu“. V této „realitě“ jsou „za všechna světová selhání odpovědné Spojené státy. Všechny jejich intervence jsou selháním“ (o ruských intervencích např. do Afghánistánu či o genocidě v Čečně se přirozeně nemluví). USA jsou zodpovědné za světový terorismus. Spolu s EU a NATO jsou původci všech konfliktů, včetně toho na Ukrajině. Rusové se pouze brání, odpovídají na agresi Západu, nenesou za války odpovědnost. Ukrajina je zemí, kde vládne fašismus, a její politici jsou loutkami v rukou Spojených států. Média jsou zkorumpovaná a manipulují veřejností. Vládu teroru USA ukončí aliance Ruska a Číny.

Zajímavé je líčení budoucnosti: je temná, vše je před kolapsem.

Celkově má proruská kampaň probudit v lidech strach, pasivitu, deziluzi ze současného světa, pocit, že nic nefunguje a že já sám jako jednotlivec to nemohu ovlivnit.

Díky síťování – propojení a rychlosti informačních sítí – se tyto lži šíří rychle a mohou se promísit s prací kvalitních médií, kdy na ně přinejmenším média mohou reagovat, věnovat jim prostor, čas, pozornost.

Po přednášce paní Smoleňové následovala kultivovaná diskuse, za niž našim jičínským spoluobčanům děkujeme.

SLOVA ZÁVĚREM:

– Konec světa nenastává, apokalypsa se nekoná. Lidstvo se vyvíjí v cyklech, něco končí a něco nového začíná. Nacházíme se v období přechodu ze starého do nového paradigmatu: chaos je normální a nemusí být destruktivní.

Kolektiv je tvořen jednotlivci. Na každém jednotlivci záleží. My sami můžeme ovlivnit mnoho: sami sebe, svoji rodinu, své blízké okolí. Etika, slušnost, laskavost, pravdomluvnost, přímost…, jsou nejsilnějšími zdroji energie.

– Chybovat je lidské. Totality se tváří jako dokonalé. Pozor, jak má být něco „dokonalé“, smrdí to. Kdo nevěří, ať si nastuduje dějiny 20. století – nacismu a komunismu („čisté rasy a ideálních zítřků třídně rovnoprávné společnosti“). Je důležité se ze svých dějin poučit a udělat pravdivou reflexi na osobní i společenské úrovni. V článku „O paměti“ na tomto webu si můžete přečíst, jak Putinovo Rusko nebezpečně zkresluje svoji historii a blíží se tak mentálně k nacismu (mj. Putin rehabilitoval smlouvu Molotov – Ribbentrop mezi Stalinem a Hitlerem). Resp. svoji historii nepojmenovává pravdivě a tím neléčí kolektivní paměť, což se dlouhodobě nevyplácí. Žít v bublině iluzí nelze věčně, jednou splaskne.

– O situaci před splasknutím ruské ekonomické bubliny si můžete přečíst zde: http://hlidacipes.org/soucet-sestnacti-let-vlady-vladimira-putina-zmar-a-velmocenska-impotence/ , o situaci před splasknutím bubliny demografické kvality populace se dozvídáme průběžně z výzkumů o nejvyšší míře alkoholismu na světě či nulovém populačním přírůstku obyvatelstva v Rusku.

Jazyk se dá velmi lehce zneužít. Opět nacismus a komunismus jsou učebním materiálem. Víte co je to „konečné řešení židovské otázky“? Vražda. „Arizace“? Krádež. „Přátelství na věčné časy“? Okupace, likvidace elit a drancování přírodních zdrojů. Važme si i my slov a používejme je vědomě.

Demokracie není dokonalá (jednoduše proto, že ji tvoří nedokonalí lidé), ale jak praví bonmot, „lepší systém lidstvo zatím nevymyslelo“. Lepší ve smyslu míry svobody, ochrany a práv jednotlivce. Nebo jak řekl Tomáš Garrigue Masaryk, „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“

Kvalitní média existují a výborní, solidní novináři dosud nevymřeli, i když nikdo nepopírá, že média jsou v krizi (mj. díky moderním informačním technologiím, které sází na rychlost a nikoli na kvalitu). Pokud chceme být kvalitně informováni, vyhledejme je a sledujme je. Ideálně nejen česká (výběr až takový není), ale i zahraniční (stabilních demokracií – anglosaská, německá…). Pokud máte vážný zájem, můžete sledovat i studie a články solidních think tanků, např. Legatum Institute (https://www.li.com/  ) nebo právě českého Prague Security Studies Institute, který pravidelně posílá kvalitní newsletter s informacemi a odkazy.

Uvědomme si, že z podstaty věci nemůžeme vědět všechno, a smiřme se s tím. Smířit se s tím neznamená stát se obětí, naopak. Někdy jednoduché „nevím“ je upřímnější a pravdivější než namyšlené „já vím a vy ostatní jste ovce“. Přijmout „nevím“ může znamenat i „soustředím se na to, kam dosáhnu, a netrápím se teoriemi, které nemohu nijak doložit.“

Lež šířící strach činí z lidí manipulovatelné loutky a z jejich života peklo. Mějme rádi náš svět a mějme rádi dobrý, slušný život. Tak jednoduché to je.

Více informací:

http://www.pssi.cz/publications/39-the-pro-russian-disinformation-campaign-in-the-czech-republic-and-slovakia.htm

FOTO: Ukrajina, leden 2015. Na Ukrajině jsem pracovala jako humanitární pracovnice. Země má nepochybně složitou historii a mnoho problémů, ale také mnoho vzdělaných a odvážných obyvatel s upřímným vlasteneckým cítěním (a rozhodně to nejsou fašisté). O agresi ze strany Ruska a překročení právoplatných hranic není pochyb.

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU:

O Merkurovi poprvé

LEŽ, KTERÁ NEUMÍRÁ…

 

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář