Inelia o sexualitě

Jednou z našich hlavním hnacích sil jako lidských bytostí je touha sexuálně se spojit s jinou osobou. Tato aktivita je starým paradigmatam zneužívána až do nevyzpytatelných extrémů.

Většina z nás vůbec netuší, že když vstoupíme do sexuálního spojení, uvolňujeme veliké množství energie. Tato energie může být druhými lidmi odčerpávána a používána: stejně tak energie, která vyživuje a pohání to, co si v tu chvíli myslíme a co cítíme. Mnoho mužů a žen jsou poněkud zmateni, když uprostřed sexuálního spojení zjistí, že (ačkoliv povzbuzováni a aktivováni, aby pokračovali) cítí odpor, nebo vnímají myšlenky, že sex skutečně nechtějí dělat právě teď, s tímto člověkem… Je to pro ně těžší, když jsou do člověka, o kterém mají najednou pochybnosti, zamilovaní.

Většině z nás nikdo nikdy neřekl, že když žijeme v sexuálním vztahu (a dokonce i když máme sex na jednu noc), rozpouštíme se a vyměňujeme si energie na mystické i fyzické úrovni. Jestliže druhý člověk není v dobrém energetickém stavu nebo jeho předchozí sexuální partneři zanechali v jeho těle energetické vazby (hooks, doslova „háčky“), dostáváme se do kontaktu s touto energií skrze sexuální styk i my.

V době dospívání se většina z nás ocitá pod silným tlakem, aby se zbavili panenství a poznali, o čem všechen ten humbuk kolem sexu je. Dnes je to snad ještě horší – každý film i kniha mají sexuální scény, a dokonce i reklamy neustále balancují na hraně pornografie. Nedávno v televizi proběhla exploze pořadů o lidské evoluci, která stvořila lidi se zvláštními dary, a tyto pořady jsou plné velmi ponižujících sexuálních scén. Proč se to vše děje?

Nežijeme v izolaci. Jestliže nejsme plně vnímaví k energii, kterou přenášíme, když jsme sexuálně vzrušení nebo přímo při sexuálním spojení, a pokud nepoužíváme tuto energii odpovědně a vědomě, tak si tuto energii vezme něco/někdo jiný a použije ji. Jestliže samotné sexuální spojení nebo naše fantazie jsou poníženy a znehodnoceny, energie bude pošpiněna vibracemi nízké frekvence. Dochází k velkému přenosu nízkofrekvenčních vibrací vycházejících z našich fyzických těl, energetických polí a astrálního těla.

Když říkám „tak si tuto energii vezme něco/někdo jiný a použije ji“, nemusí to nezbytně znamenat „démon“ nebo „astrální nízkofrekvenční bytost“, která by si na vás lehla v průběhu sexuálního spojení a vysála tuto energii. To se děje lidem, kteří jsou extrémně otevření zneužívání (např. drogově závislým, alkoholikům nebo psychicky nemocným lidem). Jiným způsobem, jak je tato energie odebrána a použita, je smísit ji s nízkofrekvenční energií vašich vlastních pocitů a myšlenek. Když je takto používána, sytí staré paradigma: paradigma založené na strachu, obětech, agresorech, spasitelích a mučednících. Jsme všichni spojeni skrze lidský kolektiv a všechny naše silné emoce a mocné přenosy pocitů, myšlenek a energií ovládají lidský kolektiv. Toto tvoří v každém okamžiku naši realitu na planetě.

Jak se to uskutečňuje? Většinu sexuálních informací získáváme skrze média nebo naše náboženské vzdělání: skrze milostné scény, zprávy, reklamy, náboženské obřady, knihy…. A tyto informace jsou nízkofrekvenční. Sytí otroctví,násilí, zneužívání druhých, zradu, vinu, pocity pošpinění, odmítnutí, bezcennosti, pocit, že chci být zneužitá/ý nebo zneužívat druhé… Zkrátka všechny pocity, že jsme méně-cenní, méně hodnotní, než ve skutečnosti jsme. Jsou to všechno frekvence, které živí staré paradigma.

Když dosáhneme věku, kdy můžeme začít žít sexuálním životem, už byla většina z nás vystavena hlubokému nízkofrekvenčnímu programování představy, o čem sexualita je. A o čem je láska.
Mnoho dětí v naší kultuře je vychovávno k nízkému sebeocenění. Mají o sobě tak nízké mínění, že se „zamilují“ nebo chtějí mít s někým sex, s kýmkoli, kdo jim projeví alespoň trochu zájmu. Tento program v současné době bují a vymyká se kontrole i mezi dospělými. Je to téměř jako by si lidé mysleli, že když o ně někdo projeví zájem nebo oni projeví zájem o někoho, znamená to pouze, že chtějí mít s dotyčným/ou sexuální vztah. Knihy jako „Padesát odstínů šedi“, vyznačující se otevřenými erotickými scénami zahrnujícími sexuální praktiky svazování a kontroly, dominance a submisivity, sadismu a masochismu (BDSM), jsou kupovány a čteny už téměř dětmi. Celá generace především dívek je programována, že sexualita je o zotročení.

Jak to vše jde dohromady s Láskou a co s tím můžeme dělat? Když vedle sebe dáme slova „láska“ a „sexualita“ do jedné věty, často tím myslíme romantickou lásku: naše vztahy s druhými, které zahrnují sexuální spojení. A skutečně láska a sexualita souvisí s našimi sexuálními vztahy, ale především souvisí s námi jako Novým Paradigmatem. Jak to souvisí s Láskou? Jednoduše. Vy jste vyjádřením čisté, bezpodmínečné boží Lásky. Vy jste Láska. Jednou z hlavních hnacích sil vašeho fyzického těla je rozmnožovat se (procreate, doslova „pozitivně tvořit život“). A jednou z hlavních hnacích sil vás jako oduševnělé bytosti je být ve spojení: ve spojení s druhými a s vámi samotnými, s vaším nitrem, s vaším Vyšším Já.

Přišli jste na tuto planetu vyjádřit svoji niternou energii, svoje pravdivé já. Pokud budete programováni a znečištěni nízkofrekvenčními energiemi, vyjádření toho, kdo a co skutečně jste, se poškodí nebo zastaví. Takto je vyjádřování energie a pocitů v průběhu sexuálního spojení a romantické lásky míseno s nízkofrekvenčními energiemi, které vyživují staré paradigma.

Co s tím můžeme dělat? Můžeme se začít vzdělávat o lásce, sexualitě a romantických vztazích: co skutečně jsou. (Inelia má k tématu audio kurs. Více informací na jejím webu.) Také můžeme začít zkoumat svoje nízkofrekvenční pocity a myšlenky týkající se sexuality a našeho jedinečného vyjadřování sexuality a zpracovávat je (process those). Jde o způsob de-programování z nízké energie a poškozujících projevů, a nové programování k plnému vyjádření naší skutečné energie.

A co když máte rádi trochu toho svazování, kontroly, dominance, submisivity, sadismu a masochismu? To je zajímavé téma. Jestliže milujete tento druh sexuální zkušenosti, zpracujte si program viny, strachu a jiných nízkofrekvenčních myšlenek a pocitů s tím spojené: že to máte rádi, nebo jste to prožili, nebo chcete prožít… Vyčistěte si svoji schopnost prožívat toto vyjádření sexuality, aniž byste živili staré paradigma. Rozdíl je jemný ale má velké následky, a lze jej jednoduše popsat jako „vědomou volbu“. Je lepší být schopný odpovědět na své touhy vědomým vnímáním, než být poháněn nevědomými programy. Můžete také zjistit, že už po těchto sexuálních experimentech netoužíte. Ať je to jakkoliv, neposuzujte sebe ani ostatní a buďte svobodní v sexuálním sebevyjádření, kdy se vaše myšlenky, pocity a emoce přenášejí nejhlasitěji, na vysokofrekvenční vibrační úrovni.

Nečekejte na Nové Paradigma, protože Nové Paradigma není místo v čase a prostoru. Buď ztělesňujete Nové Paradigma, vytváříte ho v realitě na Zemi skrze vaše vlastní vysokofrekvenční vibrační vyjádření, nebo ztělesňujete staré paradigma skrze nízkofrekvenční programy a přesvědčení. A vy víte, kterou volbu bych přivítala:-)!

Zdroj originálu: https://ascension101.com/cs/home/free-articles/115-august-2016/666-when-sex-gets-in-the-way-of-love.html
Pro web www.oheladom.cz přeložila Terezie Dubinová. Pokud chcete článek převzít na svůj web, prosím přebírejte s plným odkazem na původní zdroj a pošlete mi upozornění. Děkuji.

Zdroj fotografie:
https://cz.pinterest.com/pin/96405248243797999/
…s vděčnou vzpomínkou na eilatské delfíny. Dnes je to přesně týden, kdy jsem se opět těšila z jejich úsměvu.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU: 

O SÍLE ŽENY

Chaja Kaplan Lester o partnerství

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář