INELIA BENZ o úkolu roku 2015

V lednu 2014 jsem psala o tom, že se lidský kolektiv cítí mnohem silnější (more powerful – tj. jak „silnější“, tak „mocnější“). Bez ohledu na to, zda jsou jednotlivci probuzení či spící, byli schopní více činit, zasahovat do událostí a ovlivňovat se navzájem, ovlivňovat své okolí, prostředí, a lidi ve svých životech. V roce 2015 cítím velmi silně, že musíme za tuto svoji sílu převzít odpovědnost. Nemůžeme očkávat, že tuto odpovědnost (schopnost vědomě odpovídat, „resposibility“ jako „ability to respond“) převezmou spící masy, neboť ty jsou chycené v kruhu akce a reakce, nikoli vědomé odpovědi. Ale my už dokážeme vědomě odpovídat.

O čem mluvíme? Ocituji text z mého mp3 „Rozvíjení mystických dovedností v každodenním životě“: „Často slyším jednotlivce říkat, že se stávají citlivějšími vůči energiím v davu, obchodech či jiných veřejných místech. Nebo citlivějšími vůči energiím lidí v práci, v rodinách,v okruhu přátel. To je pravda. Ve skutečnosti každý na této planetě se stává mocnějším, silnějším. Lidé se stávají schopnějšími rozšiřovat a vysílat svoji energii, vysílat své myšlenky, záměry, strachy, touhy, stres, radost,… Cokoli vás napadne, to je vysíláno, a tisíckrát silněji než tomu bylo v minulosti. Ve stejném okamžiku jsou také lidé schopni ovlivňovat své prostředí (včetně nás), aby ho napasovali do reality, kterou den za dnem tvoří. Tato realita je, bohužel, většinou tvořena programy a vnějšími podněty a manipulacemi. Jinými slovy, lidé tvoří reality, které se přizpůsobují společenským pravidlům a vládci zinscenovaným plánům (designs): programům, systémům víry, náboženstvím. A to vše je tvořeno většinou skrze strach.

Na druhou stranu, také my jsme mnohem mocnější a silnější. My všichni, kdo jsme se rozhodli se v této době probudit. Jsme nejen mocnější: jsme mocnější jednoduše díky tomu, že si nyní můžeme vědomě vybrat, co chceme dělat s našimi životy podle našich vlastních rozhodnutí, a nikoli rozhodnutí převzatých ze společenských a kulturních programů, traumat, strachů a egoistických manipulací (ať už jde o naše vlastní ego nebo ego druhých lidí).

S touto silou zároveň přichází velká odpovědnost. Nezapomeňte: odpovědnost není závada. Je to schopnost vědomě odpovídat. A také je to požadavek stát se vědomějšími o tom, jak svoji energii používáme, jak používáme naše myšlenky, naše záměry a naše emoční těla. Co to znamená? V zásadě to znamená, že zasahujeme do energetických polí, mysli, myšlenek a tvořivého procesu lidí, kteří nás obklopují. Jestliže si nejsme dostatečně vědomi této skutečnosti, pohybujeme se mezi druhými lidmi jako slon v porcelánu. Takže první věc, na kterou se musíme podívat, je, jak zvládáme a organizujeme (manage) svoji sílu/moc. Jak zvládáme a zacházíme s naším energetickým polem a myšlenkami. Není to o potlačování a nevytváření energetického pole. Není to o potlačování a cenzuře myšlenek. Je to o práci s nimi. Jako když jsme byli malé děti a učili jsme se, jak mluvit: kdy plakat, kdy křičet, kdy šeptat a kdy mluvit normálně, kdy mluvit s úsměvem a kdy se ušklíbnout… Je to to samé. Stáváme se vědomými si našich energetických polí, vědomými toho, jak jsou široká, jak velká je děláme, jak je promítáme. A potom se učíme upravit a přizpůsobit zvuk, velikost, stejně jako jsme se učili upravit hlas a jazyk těla, když jsme byli děti. Můžeme to nazvat „MYSTICKOU ETIKETOU“.

A o to jde. Mystická etiketa je něco, co se v minulých letech učili pouze zkušení mystici. Dnes ji potřebujeme všichni. Nejen pro náš osobní zisk, ale pro zisk všech okolo nás. Učíme se, jak zacházet s naší vlastní energií i s energií, emocemi, myšlenkami, záměry a manifestacemi druhých lidí. Není to komplikované. Ale je to velmi důležité. Proč je to tak důležité?

Náš lidský druh, náš lidský kolektiv, na sebe vzal některá skutečně důležitá rozhodnutí. Podstatou těchto rozhodnutí je, kdo jde vpřed a kdo zůstává na naší evoluční stezce. A jak toto rozhodnutí provést závisí na kolektivních dohodách a na spolutvoření naší reality. Například když se někdo „podepíše“ pod to, že se nechá každých pár měsíců očkovat proti nějaké nemoci, dává souhlas, že jeho imunitní systém bude zrazen (be compromised), kvalita jeho života poškozena a délka jeho života zkrácena. Rozhodne se tak z pozice strachu a z pozice odevzdání své síly lidem, kteří to „vědí lépe“. Současně tak očkovaný člověk vysílá do širokého okolí – a nejen verbálně, ale i emočně, mentálně a energeticky – strach z nemoci, který cítí. Strach je velmi nízká vibrační energie. Protože tento člověk je silnější než dříve, tato energie zasáhne naše energetické pole. Kdybychom nebyli připraveni a učeni rozlišit, co je v našem energetickém poli skutečně „naše“ a co pochází od druhých lidí, mohlo by nás to velmi rychle strhnout do nižších vibrací. Všichni jsme to někdy zažili. Programy, které jsme si zpracovali a které jsme propustili, se náhle vrací zpět bez zjeveného důvodu… Inu, nejsou naše. ALE ovlivňují nás, protože jsme s druhými lidmi propojeni a jsme součástí lidského kolektivu.

Mé řešení? Učíme se, jak zacházet se svojí silou, pracovat s ní a pozitivně posilovat náš vlastní energetický, mentální, emoční a fyzický výstup, stejně jako se vědomě učit odpovídat a zvědomovat si, jak jsme ovlivněni vysíláním a vlivy druhých lidí. Na mém webu i jinde na internetu je mnoho materiálu, jak to dělat. Tento měsíc jsem dala dohromady nástroje a informace na mp3 materiálu nazvaném „Rozvíjení mystických dovedností v každodenním životě“: https://ascension101.com/en/estore/product/36-stepping-into-our-mystical-power.html

„Jedna z věcí, které jsem si všimla, je, že jsme od chvíle Posunu (2012) dospěli. A skutečně vidím lidi, kteří jsou probuzení, lidi, kteří se probouzejí a kteří přebírají vedení své osobní evoluce tím, že dělají věci zvyšující jejich vibraci…, poslouchají pořady, jako je tento…, skutečně vstupují do své síly. A nyní nastalo období, kdy se lidé potřebují naučit, jak zvládnout svoji sílu, protože každý se stává mnohem silnější. Když vstoupíte do své síly a stanete se silnějším, je důležité se učit a hledat cesty, jak se svojí silou zacházet, jak zacházet s přenosem a vysíláním našeho emočního těla, našich myšlenek, záměru, všech těch věcí. Myslím, že je to jedna z věcí, která nastala tento rok. Je to jako kdybychom ukončili školku a začali se učit ve skutečné škole.“ (Inelia Benz ve vysílání pořadu „The Hundredth Monkey Radio Show“)

Originál najdete zde: https://ascension101.com/cs/home/free-articles/101-january-2015/544-looking-ahead-2015-in-view.html
Přeložila Terezie Dubinová, PhD. pro www.oheladom.cz
Pokud chcete článek převzít na svůj web, prosím přebírejte s plným odkazem na původní zdroj a pošlete mi upozornění. Děkuji.

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář