Inelia o síle, smyslu a významu

VZKAZ JE JASNÝ: JSTE SILNÍ A ONI NECHTĚJÍ, ABYSTE TO VĚDĚLI

Jste silní a oni nechtějí, abyste to věděli. Kdo jsou „oni“? „Oni“ jsou lidé, kteří na sebe promítli autoritu, a přinutili nás ostatní si myslet, že potřebujeme slyšet jejich názor, získat jejich povolení nebo jim platit poplatky za život na této planetě. Proč jim dáváme všechnu tuto autoritu? Protože jsme byli od začátku učeni, abychom to dělali. A protože nám říkali, že když to nebudeme dělat, zemřeme, nebo ještě hůře – budeme trpět.

TEĎ abychom se nechytili do kruhu oběť/agresor. „Oni“ existují, protože jsme všichni souhlasili, že je tady budeme mít. Pro většinu z nás to je snadnější způsob života – mít někoho, kdo se bude o většinu našeho života starat, bude nám říkat, co je „skutečné“ a co není „skutečné“, bude pro nás „oficiálním zdrojem informací“ a bude nám říkat, jak žít naše životy.

Když jsem se stala veřejně známou osobou, jistý muž mi řekl, že se mu nelíbí, že bych měla nahlížet vibrační linie, situace a události a jednoduše říkat, co vidím, s plnou autoritou. Chtěl, abych ke svým slovům dodávala „podle mého názoru“ nebo „já to vidím tak, že…“. Jinými slovy chtěl, abych ustoupila ze své osobní autority. Proč? Protože ho to ohrožovalo. Takže vidíte, že každý z nás může plně kontrolovat a používat svoji osobní autoritu. Ovšem ostatní to uvidí a budou na to reagovat, jako to dělají vůči „formální autoritě“ – tedy jako kdyby to bylo něco, co jim bylo vnuceno, a oni to musí přijmout bez jakýchkoli otázek. Nicméně já nemám žádné lpění ani nepřikládám žádný význam tomu, zda mi lidé „věří“ nebo zda si myslí, že jsem „ta co ví“. Proč? Protože vyslovuji svoji pravdu, svoji realitu, své vidění. A plně přijímám, že vidění jiných lidí může být odlišné, a je to tak v pořádku.

Jste MOCNÍ a oni nechtějí, abyste to věděli. Tato skutečnost je pravdou. Mocní, plní síly (angl. power-full). Plní životní energie čchi, plní schopnosti činit. Znamená to, že sami sebe můžete naprosto znovu přetvořit (reinvent „znovu vynalézt“) jedním silným osobním rozhodnutím. A za tímto rozhodnutím bude následovat vaše změna vědomí, myšlenek, slov a činů. Pokud nás bude dostatek, kdo si tuto skutečnost uvědomí, potom můžeme doslova změnit tuto planetu a způsob života na ní.

Když mluvím s pokročilými duchovními hledajícími, občas jim říkám, že jejich životy nemají smysl a důležitost a jejich hledání duchovní dokonalosti je bezvýznamné. Jejich každodenní životy nejsou podstatné. Většina z nich – ne všichni – se zhrozí. Proč? Protože součástí této hry fyzické existence je mít smysl a být důležitý. Sledování telenovely či fotbalového zápasu v televizi můžeme přikládat malý význam, ale dosažení osvícení přikládáme velký význam. Jsou to však prostě různé stupně důležitosti. A oba jsou falešnými bohy.

Význam, smysl, a jeho hledání, je vyrušení a rozptýlení. Ve skutečnosti jste věčná, božská, všemohoucí bytost, a zbytek je jenom sen. Přesto rádi dáváme svým snům smysl, že je to tak? Ale uvědoměním, že smysl a význam (ať už náš nebo někoho jiného) je jenom iluze a rozptýlení a článek v řetězu zotročení, můžeme skutečně vstoupit do naší SÍLY. Síla je schopnost činit. Je to čchi.

Ceníme si svých životů a životů druhých. A to je klíčový prvek pro to, abychom své životy žili v síle. Když si začneme života cenit, aniž bychom ho posuzovali podle smyslu (ať už pro nás či pro společnost), naše životy se začnou přetvářet v něco naprosto jiného. Když si něčeho ceníme bez hodnocení a programů, jsme svobodní i vůči hodnocením a programům druhých. Když to, co je pro nás důležité, zblízka prozkoumáme naším plným vědomím, můžeme ve hmotě, ve fyzické zkušenosti, žít a projevit to, co jsme si skutečně zvolili (jako vědomá bytost), a nikoli k čemu nás vede nevědomý či naprogramovaný smysl nebo význam.

Proč je smyslu a významu věnována taková pozornost? Protože všechno, co je potřeba, aby byla pozornost člověka, společnosti, či planety odvedena jinam, je zacílit ji na malou část, na self/ego, na přítomný život nebo na něco jiného, a označit to jako „smysluplné“. A potom, pokud chcete tohoto člověka či společnost zničit, stačí sebrat mu tento smysl. Příkladem ze skutečného života je třeba toto: Řekněte někomu „Miluji tě, protože jsi krásný“. Věta dává smysl a význam kráse. A naopak řekněte „Jsi ztělesněná láska.“ Tato věta je jednoduše konstatováním skutečnosti bez smyslu či významu, prociťováním této skutečnosti, její poznávání. Je tím, co nazýváme „bezpodmínečnou láskou“. Jiný příklad: Řídíte drahé sportovní auto, protože vám to přináší pocit, že jste mladý, sexy, důležitý…a ostatní vidí, jak jste bohatý. A nebo ho řídíte, protože milujete pocit luxusu, zvuk motoru a rychlou jízdu. To první je význam a smysl, to druhé čistá zkušenost.

Před časem jsem vypnula svět prožitku duality světla/temnoty. A vzápětí se vrátil, jako kdyby se to nestalo. Zkoušela jsem to znovu, ale on se stále vracel. Divila jsem si, proč se stále vrací, se všemi svými nedokonalostmi, válkami, utrpením a otroctvím vědomí. Odpověď byla velmi, velmi jednoduchá – lidský kolektiv ještě v těchto kulisách nedohrál. Rozplétání smyslu, významu, individualismu, oddělení a dobývání není ještě u konce. Každý člověk toto musí uskutečnit sám, jinak to nebude uděláno.

Zvu vás vypnout paradigma smyslu a významu a vykročit do paradigmatu vědomě zvolené vyšší vibrační zkušenosti přítomné chvíle, vědomého tvoření vyšší vibrační reality pro vás a pro druhé. Tato informace, informace obsažená v tomto článku, je nebezpečná. Je naplněna energií, která rozbíjí realitu a (obecně přijímaná) data. Je zde, aby vyzvala vaši tvorbu reality. Je vyjádřena, protože pro vás nastal čas vstoupit do své síly. Kdyby to tak nebylo a nebyla by právě teď ta chvíle, kdy můžete do své síly plně vstoupit, přestali byste číst tento článek ve druhém odstavci a nečetli byste tato slova. Nebo byste měli po ruce papír a snažili se zapsat si, co říká, abyste si to zapamatovali. Sdílejme tuto informaci! Více o posílení tvorby reality najdete zde: https://ascension101.com/en/estore/product/6-rules-of-engagement-mp3pdf-transcriptfear-processing-exercise.html

Original: https://ascension101.com/cs/home/free-articles/87-february-2014/394-the-message-is-clear-you-are-powerful-and-they-dont-want-you-to-know-it-.html
Foto: Jana Jenčovská

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU: 

INELIA BENZ v Červeném stanu

 

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

2 Replies to “Inelia o síle, smyslu a významu”

  1. Díky, že překládáte články Inelie, už dlouho jsem nic nového nenašla.. ještě by to chtělo její nová videa… 🙂  

  2. Krásne napísané. A vynára sa mi k tomu doplnenie: Falošné udelovanie významu aj všetkým spirituálnym, náboženským a kultúrnym systémom. Židovstvo, Kresťanstvo, Ateizmus, Budhizmus, New Ageizmus akýkolvek „Izmus“- opať len „významnosti“ a „dôležitosti“, ktoré nás viažu k dôležitosti „Izmu“ alebo“ Neizmu“ a odkláňajú nás od spojenia so Silou a pravdivým prežívaním našej autentickej momentálnej skúsenosti. A čo z toho? Konflikty (myšlienkové aj materiálne, fyzické) v boji za Doležitosť Izmu a Neizmu a správnejšieho Izmu …

Napsat komentář