PF 2014…a nejnovější Inelia

Vážení přátelé,
na konci tohoto náročného a dynamického roku, kdy mnoho z nás mělo příležitost si sáhnout do hlubin svých sil a sundat mnoho masek, vám přeji optimismus, schopnost nadhledu a vnímání v souvislostech.
Děkuji za inspiraci všem krásným – vědomým a laskavým lidem, se kterými jsem měla možnost se potkat, a věřím, že síť tvůrců nového paradigmatu se stále více propojuje. To, co je vidět na povrchu reality, je křeč, zloba a panika starého systému, ale to, co je cítit pod tím, jsou mocné proudy moudré a vědomé Země a Vesmíru. Přeji nám všem, ať tyto spodní proudy vnímáme co nejvíce, napojujeme se na ně a vynášíme je na povrch.

Připojuji nejnovější překlad textu Inelie Benz.

Srdečně,
Tereza

Já, Inelia Benz, si přeji spolupracovat se všemi lidmi či druhy, kteří chtějí zvyšovat úroveň vibrace planety a připojit se k jejímu společenství. Otázkou je, jak navzájem spolupracovat? Zde je moje osobní odpověď na tuto otázku:

1. Pracujeme na zvyšování naší osobní vibrace zpracováváním svého strachu, a to jak osobního, tak kolektivního. (Já používám cvičení na mém webu ascension101.com „Fear Processing Exercise“.)
2. Zjišťujeme, co nám přináší radost a nadšení, a děláme to. Zvyšuje to naši osobní vibraci a je to zároveň nejsilnější vodítko k našemu osobnímu úkolu na planetě, který zde máme dělat.
3. Spojujeme se s ostatními, kteří touží po tomtéž. Je tady chvíle tvoření síťového společenství bez vůdců! Sdílíme, komunikujeme, činíme. Následujeme své srdce a svoji intuici, nic jiného. Není to nijak složité a nevyžaduje to „zvláštní“ skupinu, vůdce či duchovní učení, nástroje, přesvědčení. Prostě zjišťujeme, co pro nás osobně funguje, a děláme to.
4. Uvědomujeme si, že jsme radostsvětloláska (joylightlove). To je naše skutečná podstata a esence. Není to něco, co „channelujeme“ (stahujeme, co námi protéká) či k čemu se vztahujeme, ale je to základní stavební kámen každé lidské bytosti.
5. Měníme postoj ze „spasitelství“, „zachraňování“ (saving) k „posilování“ (empowering). Je rozdíl mezi nápravou světa a posilováním lidství, aby se probudilo a upevnilo.
6. Posilujeme ty, kdo nás inspirují. Já posílám deset procent mého měsíčního výdělku nikoliv těm, kdo to nejvíce potřebují, ale těm, kdo mne nejvíce inspirují. Proč? Protože inspirace je čistá životní síla. Čím více posilujeme ty, kdo nás inspirují, tím více čchi, síly, schopnosti činu, mají, aby pokračovali v tom, co dělají, a inspirovali druhé.
7. Pouštíme pocit, že „máme pravdu“. Můžeme se cítit velmi frustrovaní z chování přátel a příbuzných, kteří se „neprobouzejí“ nebo kteří nevidí, jak skvělé je naše nové poznání, nástroje a spojení. Musíme si uvědomit, že jejich Vyšší Já skutečně ví lépe, co dělá, než to víme my…

Inspiruji ty, kdo posilují, a posiluji ty, kdo inspirují… Na shledanou příští týden! Inelia Benz
Foto: Jana Jenčovská, www.jewellerina.cz

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář