Menstruace a dospívající dívky…

 

..aneb  A JE TO TADY ZASE. Naše mladší – dvanáctiletá – dcera přišla domů ze školy a přinesla brožurku o menstruaci a vložky Always. Připomíná vám to něco? Ne, nechci po vás, abyste pečlivě četli mé příspěvky na tomto webu… tento jste mohli slyšet i v rozhlase, kdyby pan vedoucí ve věku kolem padesáti let nezasáhl a neprohlásil menstruaci za téma nehodné veřejnoprávních vln… Tak tedy: před rokem a půl jsem na toto téma napsala úvahu, původně určenou pro rozhlas. Můžete si ji přečíst níže.
Tentokrát jsem zareagovala dopisem Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Taktéž níže.
Kdybyste měl někdo radu, co s tím, budu ráda.
PS1: Vypadá to, že sama vytvořím koncept besedy o menstruaci a začnu ji školám nabízet…
PS 2: …tedy pokud o tom školy a jejich vedení vůbec přemýšlejí. Paní zástupkyni na škole mých dcer  dlouho trvalo, než pochopila, na co se ptám a na co si stěžuji. Nedokázala ani říci, zda s dotyčnou paní lektorkou má škola uzavřenou nějakou smlouvu. „No já nevím, ona nám vždycky zavolá a pak přijede…. “ Nakonec jediný výstup byl kontakt na paní lektorku, díky němuž jsem zjistila název firmy besedy pořádající.

úvaha  Menstruace – v zajetí rituální nečistoty a zaručeně čistých tamponů

Naše starší – jedenáctiletá – dcera přišla domů ze školy a přinesla brožurku o menstruaci a vložky Always. V brožurce se dozví, co se s jejím tělem děje v době dospívání, co je to menstruace a jak se používají vložky – Always. Případně ještě tenké vložky Discreet, ale to je jedno, protože výrobce je stejný. Na celé jedné stránce je rozebrána vložka Always, která, cituji „tekutinu přemění na gel“, vše vyvedeno v modré barvě. Kdybyste nevěděli, o čem je řeč, tak o menstruační krvi – té husté, tmavě červené, silně vonící tekutině, kterou naše zázračně fungující tělo dává dívce vědět, že se stala ženou.
Na chvilku jsem zavzpomínala na své mládí. Tehdy se brožurka jmenovala „Děvčátko, na slovíčku“ a já v ní téměř ničemu nerozuměla. Nikdo se s námi o ničem nebavil. Když jsme začaly menstruovat, obdržely jsme neforemný balík tlustých vložek z buničiny svázané škrábající síťkou. Jak přicházejí na svět děti a proč menstruuji jsem se dozvěděla z podivné ilustrované knihy. Když jsem propadla mentální anorexii a přestala menstruovat, odvedla mne maminka ke gynekologovi, který se mnou zacházel jako s pytlem brambor. Celé to bylo odrazem vztahu, či spíše nevztahu žen ke svým tělům a nezájmu mužů.
Hebrejská Bible označuje tělní tekutiny včetně menstruační krve za rituálně nečisté. Původně neutrální  status znemožňující menstruující ženě přiblížit se k posvátnému prostoru svatyně či Chrámu se postupně změnil v degradující označení. Po dobu menstruace a následujících sedmi dní se židovský manžel nesmí své ženy nijak dotýkat. Křesťanství označilo ženské tělo za nádobu hříchu a v souladu s učením řeckého filosofa Aristotela chápalo ženy jako  nedokonalé bytosti podléhající přírodním procesům. Některé  ženy tento odsuzující postoj zvnitřnily do té míry, že v době své menstruace odmítaly chodit do kostela, protože v nich údajně nepřebývá Duch svatý. Ve filmu Agora filosofka Hypatia v podání Rachel Weisz podává svému ctiteli svoji vložku s menstruační krví jako důkaz toho, že není DOKONALÁ.
Dnes je mi čtyřicet let a ušla jsem dlouhou cestu. Naučila jsem se milovat a ctít své tělo, žasnout nad jeho moudrostí a vědomím,  naslouchat jeho jazyku,  vdechovat vůni menstruační krve a vnímat ji jako dar, červenou nit spojující mne se silami Přírody a se ženami celého světa. To, že na této cestě nejsem sama, jsem pochopila na prvním otevřeném dialogu o menstruaci „Měsíc v nás“, který se konal v listopadu 2010. Tam jsme s ostatními ženami sdílely velmi podobné zkušenosti, včetně těch, jak odolávat lákavým nabídkám gynekologů a farmaceutů – zaručených expertů na naše těla.
Ženy dnes hledají. Ptají se. Poznávají. A vracejí se ke svým kořenům. S úžasem zjišťují, že  bývaly kultury, které menstruační krev považovaly za posvátnou. Menstruační krev spojovala ženu s moudrostí jejího těla a dávala jí možnost se na několik dní vzdálit od rodiny do prostředí čistě ženského kolektivu. V době svých dní prožívala ticho, klid, odpočinek. Její tělo se čistilo.  Krev se jako posvátná tekutina používala při rituálech. Menarché mladých dívek byla slavena, stejně tak menopauza starých žen. Měsíční krev spojovala ženy navzájem a v pomalém času zrání je celý život učila poznávat a vnímat život skrze vlastní tělo.
Zdá se, že Ministerstvo školství, jehož povolení dotyčná paní lektorka dělající po školách besedy získala, má v tomto pomalém procesu jasno: vše vyřeší vložky Always. Tak teď jenom doufám, že navzdory této osvětě se co nejvíce dívek s plnou sebedůvěrou  vydá na cestu vlastní intuice. Vždycky, pokaždé, stále, jak praví anglicko-český slovník.

DOPIS MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ,  MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12  Praha 1

Věc: Upozornění a dotaz
Dobrý den,
Jsem matka dospívajících dcer (12 a 14 let), školou povinných, a pracuji jako lektorka mj. v oblasti genderu. Reaguji na besedy o menstruaci, které (s dvouletým rozdílem) obě dcery absolvovaly. Obě besedy vedla stejná lektorka společnosti MP promotion s.r.o. Již před dvěma lety, kdy besedu absolvovala starší dcera, mne zarazilo, že domů přinesla brožurku „Čas proměn – Pár slov o dospívání“, která kromě informací o dospívání obsahovala zjevnou reklamu na vložky Always a Discreet (str. 29, 33 a 44). O skutečnosti jsem napsala článek a zveřejnila ho na svém webu.
O dva roky později mladší dcera přinesla novou brožurku, „Šťastnou plavbu přes čas proměn s pomocí Always – Always průvodce pro dívky“. Brožurka je tenčí, obsahuje méně faktických informací, o to více reklamy – překvapivě na vložky Always a Discreet.
Z webu firmy MP promotion jsem se dozvěděla, že programy Čas proměn a S tebou o tobě „bezplatně poskytuje školám společnost Procter & Gamble prostřednictvím značek Always, Discreet, Tampax a Gillette.“ Firma MP promotion získala doporučující vyjádření MŠMT 7.3.1997, číslo jednací: sine/97-2.
Ptám se, jak je možné, že na státních školách koná tyto besedy soukromá firma, jež propaguje výrobky jiné soukromé firmy? Ptám se, dle jakých kritérií MŠMT dává doporučující vyjádření firmám k provádění podobných programů na školách? Subjektů, jež se věnují dospívání žen a chlapců z hledisek etických, zdravotních, výchovných i duchovních je v České republice mnoho. Proč a podle jakých kritérií byla vybrána právě firma MP promotion?
K vysvětlení svého zájmu doplňuji známou skutečnost, že vložky Always jsou cenově nejméně výhodné vložky na českém trhu a zároveň jsou silně chemicky upravované (chlorovaná bavlna, umělá  parfemace). Mnoho mladých dívek a žen má po jejich použití zdravotní problémy (kontakt s citlivou sliznicí). V současné době vysokého ohrožení zdraví populace a plodnosti žen a mužů z důvodu chemizace potravin či předmětů denní potřeby to není zanedbatelná skutečnost. Totéž platí o cenově přijatelnějších vložkách Discreet či tamponech Tampax.
Na trhu se již několik let objevují zdravé alternativy neekologických chemizovaných menstruačních vložek, např. bavlněné vložky či menstruační kalíšky. V prodeji jsou také menstruační vložky ekologické a nechemizované (např. značka Natracare). O těch se však dívky při besedě nedozvědí. Domnívám se tedy, že nejde ani tak o besedu (předání informací, na základě kterých by se dívky mohly svobodně a vědomě rozhodnout), ale o propagační výstup firmy Procter & Gamble na půdě státních škol.
Na webu firmy MP promotion je dále zobrazena brožurka Always in action, kterou dospívající dívky dostávají při besedách S tebou o tobě. Dlouhodobě se věnuji problematice genderu a na základě svých zkušeností práce se ženami a dívkami i na základě studia zahraničních materiálů a kontaktu se zahraničními lektorkami si dovoluji tvrdit, že právě „image“ stále aktivní dívky, kterou ani menstruace nezastaví před přehnanou aktivitou, je jedním z důvodů fyzických i psychických problémů mladých žen a dívek. Nerespektování přirozeného cyklu ženského těla s jeho obdobími aktivity a odpočinku vede ke zdravotním kolapsům, depresím, úzkostem. Jde o patriarchální setrvačnost vnímání ženského těla jako přístroje, který lze nastavit na optimální výkon a v tomto výkonu neustále udržovat, nejlépe s rostoucí tendencí (kult růstu).
Děkuji za zodpovězení otázek a žádám o zvážení podpory přístupu k dospívajícím dívkám, který je v jejich ženství nijak nerozvíjí. Pokud tento přístup někomu slouží, je to firma Procter & Gamble. Případ zveřejňuji na svém webu.
S pozdravem Terezie Dubinová
…PŘÍBĚH MÁ POKRAČOVÁNÍ. NEJPRVE SE TELEFONICKY OZVALA PANÍ Z MŠMT S DOTAZEM, KDE PŘESNĚ JE NA WEBU FIRMY MP PROMOTION UVEDENO DOPORUČENÍ MŠMT PRO PROGRAM ČAS PROMĚN.
V PÁTEK 12.ŘÍJNA MI DOŠEL DOPIS TOHOTO ZNĚNÍ:
Vážená paní,
K Vašemu dopisu ze dne 25.září 2012, ve kterém upozorňujete MŠMT na aktivity společnosti MP promotion s.r.o., uvádím, že odpovědnost za vzdělávání má dle paragrafu 146 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ředitel školy, který odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb.
Ve věci „Doporučujícího vyjádření MŠMT ze dne 3.7.1997“ k programu Čas proměn a S tebou o tobě, které je zveřejněno na webu http://www.mppromo.cz, uvádím, že MŠMT doporučení soukromým firmám nevydává a vyzve společnost MP promotion s.r.o., aby výše uvedenou informaci z webu odstranila.
Vážená paní, děkujeme za Váš zájem o zdraví mladé generace a oceňujeme Vaše aktivity ve prospěch zkvalitnění zdraví dospívajících dívek.
S pozdravem,
Mgr. Tomáš Zatloukal, ředitel odboru vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odpověď mne potěšila jak svojí věcností a slušností, tak obsahem. Znamená to, že v oblasti vzdělávání mladých dívek (a chlapců) panuje „volný trh“, MŠMT nevybírá, neschvaluje a nedoporučuje vzdělávací. Směle se tedy vrhám do spolupráce s kolegyněmi v Měsíci v nás a chystám se sladit nabídku besed pro školy, tedy pro dívky. Snad se najdou i přemýšlivější a nezajetým pohledům přístupnější ředitelé/ředitelky škol…
Foto: Jana Majzlíková

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K tématu dále na tomto webu:

O měsíčním krvácení žen

RITUÁL PRVNÍ MENSTRUACE

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

One Reply to “Menstruace a dospívající dívky…”

  1. super! jsem napnutá, co odepíšou.. jestli odepíšou..

Napsat komentář