APPLEBAUM HARARI SNYDER diskuse o Ukrajině

Anne Applebaum, Juval Noach Harari a Timothy Snyder o válce na Ukrajině
Na youtube je k dispozici beseda tří špičkových, ne-li nejlepších současných historiků – odborníků na východní Evropu a současné transformační dění. Historiků, kteří se nebojí aktualizovat, interpretovat a hodnotit současné dění s ohledem na dění minulé, což je jim často vytýkáno jako neprofesionální. Zjednodušeně je to takto: můžete být historik, který se striktně drží faktů a událostí v době, kterou se zabývá, tj. více či méně jen minulostí. To je v pořádku. A pak můžete být historik, který se znalostí historie hodnotí současnost. To už je samozřejmě tenký led a musíte být opravdu lidsky i profesionálně zralí, abyste si to mohli dovolit a nebylo to zneužití historie, jak nám to nyní mj. předvádí ruská politika, která si historii vykládá podle svých imperiálních cílů, jak potřebuje. K tomuto tématu doporučuji naprosto skvělý hlubinný rozbor rusisty Tomáše Glance v podcastu zde: https://a2larm.cz/2022/03/putinova-ideologie-nici-vyznam-pojmu-za-nacismus-nebo-genocidu-muze-byt-oznaceno-cokoliv/ 

Izraelec Harari, Američan Snyder i jejich moderátorka, Američanka (s běloruskými židovskými kořeny, usazená v Polsku – provdaná za polského politika) Applebaum jsou zárukou kvality, střízlivosti i etiky a lidskosti. Harari je Izraelec s izraelskou zkušeností, k tomu nemusím asi nic dodávat. A navíc moc dobře ví, co lidstvu hrozí v zápase mezi technologickou totalitou a vyšším „božským“ vědomím. Snyder i Applebaum výraznou měrou přispěli k léčení traumatu východní Evropy: napsali knihy o ukrajinském hladomoru, gulazích, holokaustu. Oba mluví východoevropskými jazyky – svoji promluvu v této besedě Snyder začíná ukrajinsky poděkováním ukrajinským kolegům historikům, a loučí se ukrajinsky vyjádřením podpory a empatie. Knihy všech tří historiků jsou k dispozici i v češtině.
Jejich beseda nese název „Válka na Ukrajině a budoucnost světa“, a já bych dodala: aneb Co všechno je v sázce? Pro ty z vás, kteří se necítí úplně jistí v angličtině, jsem hlavní teze přeložila.

UKRAJINA A OBČANSKÝ NACIONALISMUS

První otázka, kterou Anne Applebaum (AA) klade, zní: Jaký je význam Ukrajiny pro evropskou historii?
Odpovídá Timothy Snyder (TS): „Je to více méně typická evropská země, jen ještě o něco víc. Jako jiné rané evropské země konvertovali ke křesťanství, ale měli více možností křesťanských směrů, plus judaismus a islám. Ukrajina prošla renesancí a reformací, a to také intenzivněji, protože byla vícejazyčná a multináboženská. Národní obrození se neslo v duchu snahy osvobodit se z útisku ruského impéria. Národní aspirace zanikly ruskou revolucí a vznikem SSSR. Ve svazu ale každý uznával, že Ukrajinci jsou národnost. Hitler chtěl převážně na jejím území udělat „Východoevropskou říši“. Na jejím území spolu Hitler a Stalin bojovali.
AA: Na Ukrajině je zajímavé, že její identita byla tvořena v duchu vzpoury. A nacionalismus, otázka, „kdo jsme“, byla v posledních letech spojena s demokracií. Z možností mezi etnickým a občanským nacionalismem, respektujícím různé národnosti, náboženství či jazyky, si vybrali občanský nacionalismus.
Juval Noach Harari (JNH): Celá tato válka je o existenci ukrajinského národa. Západní Evropa řešila kulturní války levice a pravice, proti sobě stáli konzervatismus a liberalismus, a téma nacionalismu se hodně řešilo. Byl ražen pochybný názor, že si musíš vybrat, tj. že nacionalismus a liberalismus jsou protiklady a můžeš podporovat buď jedno, nebo druhé. Tento názor má v západní Evropě hluboké kulturní kořeny, ale Ukrajina nám nyní ukazuje, že to není pravda. Nemusíme myslet v těchto protikladech (binary terms). Nacionalismus a liberalismus mohou být spojenci. Když nacionalismus není nenávist vůči cizincům nebo menšinám, ale láska ke krajanům a péče o ně, mohou být spolu. A to je šance ukončit kulturní válku na Západě, připomenout si, že mezi nacionalismem a liberalismem nemusí být rozdíl. V postavě Putina a v ideologii putinismu mají stejného nepřítele.
V této chvíli diskuse se připojuje poslanec ukrajinského parlamentu Jegor Černev ve vojenské uniformě přímo z kyjevské fronty. Děkuje za podporu a vyslovuje dva požadavky – bezletovou zónu a tvrdé sankce. Uzavírá slovy „They are big but we are brave“, Jich je hodně, ale my jsme stateční.

POKUD PUTIN ZVÍTĚZÍ, VRÁTÍME SE DO DŽUNGLE

TS: Probíhá druhá fáze ruského útoku a ta se podobá náhodnému běsnění (kind of random fury). Snaží se zničit civilní populaci ve městech.
JNH: Putinův základní problém je problém každého diktátora: lidé kolem něho se tak bojí říct mu pravdu, že se stane přesvědčeným o svých vlastních lžích. Ztratí kontakt s realitou. Nebezpečím je, že když se takový člověk s takovou mocí střetne s realitou, neuzná svoji chybu. Když diktátor udělá chybu, nemůže ji uznat. A nejsou tu občané, média, nezávislé strany, kteří by mu řekli – udělal jsi chybu. Co bude? Podívejte se do Sýrie. On stojí za tím, co se stalo v Chomsu nebo v Aleppu.
TS: Tato válka je střetem „mytické historie“ a historie, ve které lidé činí svoji svobodnou volbu. Pokud někdo či něco narušuje „mytickou historii“, (podle ideologické interpretace) to musí  být cizí vetřelec (alien, outsider) – (v tomto případě) Západ, který je za to narušení (údajně) odpovědný.
JNH: Sází semena nenávisti po generace, a to bude Putinovo dědictví. Stahuje celé lidstvo zpět do džungle, do období válek, o kterém jsme si mysleli, že jsme ho překonali. Odtud doslova INSTINKTIVNÍ reakce Evropy a světa – pramení z uvědomění, že pokud se této agresi umožní na Ukrajině zvítězit, jestli – stejně jako jindy v historii – velká země zničí malou jen proto, že chce, tak potom se každý člověk na světě vrátí do džungle. Období mír nebylo jen fantazií, ale i čísly v rozpočtu. V historii dávali vládci šedesát či sedmdesát procent rozpočtu na vojenské výdaje. Evropské země  po druhé světové válce dávaly průměrně 6,5 procenta. Když umožníme, aby Putin vyhrál, peníze opět půjdou a obranu a ne na vzdělání, zdravotnictví či sociální služby.
AA: Před válkou jsem mluvila v německé televizi s dalšími třemi diplomaty v pořadu a říkala jsem, že by měli prodat Ukrajině zbraně. Všichni byli proti. A nyní otočili.

DEMOKRACIE A SVOBODA SE NEDĚJÍ SAMY OD SEBE

TS: V širším měřítku je důležitá otázka: Co uděláte po pádu říše? Evropané našli velmi dobrou odpověď – evropskou integraci. Je to ekonomická a kulturní základna pro mír a prosperitu po tři generace. A Ukrajinci to velmi dobře pochopili, jak bylo vidět v roce 2004 (Oranžová revoluce) a 2014 (přesněji listopa 2013 až únor 2014, události na Majdanu). Rusko je poslední evropská země na straně imperiální politiky. Nyní je vidět, že je potřeba přidat i bezpečnost, aby se Evropa ubránila. Evropská historie se teď píše na Ukrajině, protože jsou to Ukrajinci, kdo je ochotný svými těly chránit to, o co pečují a co je jim drahé.
Dalším tématem , který válka ukazuje Němcům a lidem na Západě, je překroucení jazyka holokaustu. (Viz výše zmíněný rusista Tomáš Glanc: „Celá (putinovská) ideologie je založena na anihilačním vztahu k běžné sémantice jazyka. Lež je naprosto programová a znemožňuje jakoukoli orientaci. To je velice důležitý předpoklad propagandy, jde o vypojení běžné sémantiky z provozu. Kritici režimu jsou „teroristé a zahraniční agenti“, politici jiného názoru jsou „nacisté“, apod. Z hlediska znakových systémů je to luxusní pozice.“ ) Ruský leadership úmyslně ničí jazykové a morální struktury, které vzešly z druhé světové války. Slova jako „nacista“ či „genocida“ jsou důležitá ve struktuře jazyka. Tato válka tedy není jen zabíjením lidí a pokusem zničit národ, což je samo o sobě strašné, ale i z plna hrdla cynický nihilismus.“
JNH: Jako historici jsme si stále vědomi, že minulost tvaruje přítomnost a budoucnost. Jako historik, Žid a Izraelec bych chtěl říct Němcům: „My víme, že nejste nacisté. Nemusíte to znovu a znovu dokazovat. Náprava zločinů v minulosti není v neutralitě, ale ve vašem vedení –  postavit se do čela boje za svobodu a demokracii.
AA: Ano. Slýchám v Bruselu i jinde, že „lekce z historie je, že musíme být pacifisté.“ Já si myslím, že je to špatné poučení. My máme bojovat proti tyranii a autokracii.
JNH: Ale neměli bychom ohodit celé pacifistické poselství. Měli bychom udělat vše, co je v našich silách, předtím, než budeme muset bojovat. Měli bychom být extrémně opatrní, zvlášť když mluvíme o velmocech s jadernými zbraněmi. Znovu: je to chyba, kterou diktátoři opakují – když vidí liberální země, jak se snaží válce zabránit a najít diplomatické řešení, vidí to jako slabost. Ale to není slabost. A toto je chvíle pravdy – to si Němci a Evropané uvědomují.
TS: A oni si to ale uvědomili ne sami od sebe, ale jen díky Ukrajincům. Jestliže si skutečně vážíte hodnot jako demokracie a svoboda, je zde vnitřní riziko spojené s těmito hodnotami, totiž že se nedějí samy od sebe. Není žádný historický proces ani historické uspořádání, které by je zajišťovali jako stálé a stabilní. Historici vidí, že přicházejí chvíle, kdy jsou důležité osobní volby. A jsou klíčové, mohou podpořit naše rozhodnutí tyto hodnoty chránit. Každý den, kdy Ukrajinci kladou odpor, nám dává další rok či desetiletí způsobu života, na který jsme si zvykli.
JNH: Ano. A dávají velkou odvahu celému světu. Kladou nám všem otázku: „Když oni se mohou holýma rukama postavit tanku, co mohu dělat já?“

HISTORIE JE NÁMI UTVÁŘENA a VŽDY MÁTE VOLBU

AA: Další věc z minulého týdne, kterou potřebujeme přehodnotit, je předpoklad pokroku. Jde o názor, že svět je místo, které se neustále zlepšuje, demokracie je systém, který se stále bude šířit. Jde i o předpoklad nevyhnutelnosti pokroku a zlepšování. To už bylo dosti narušeno událostmi v USA v posledním období. Time (Snyder), napsal jsi mnoho o nebezpečí pocitu „nevyhnutelnosti“: když lidé předpokládají, že Ukrajina může přežít i bez nás, tento svět je nejlepší ze všech možných a my nemusíme nic dělat… Pokud se svět automaticky nezlepšuje, jak to změní náš přístup k němu?
TS: Ano, boj na Ukrajině to odhaluje. Byla to intelektuální chyba mnoha lidí domnívat se po pádu komunismu v Evropě v letech 1989 a 1991 (rozpad SSSR), že už nejsou žádné alternativy. To si myslela např. Margaret Thatcher. Není to pravda – vždy jsou alternativy. Mnoho lidí na západě si myslelo, že kapitalismus automaticky přinese demokracii. A to je pohodlná myšlenka, protože můžete předat proces demokracie „rozsáhlejší neosobní síle“, neviditelné ruce. Ukázalo se, že to není pravda. Rusko i Čína ukázaly, že tyranie se snadno může snoubit s kapitalismem. A co je horší – pokud delegujete všechnu práci na udržení svobody neosobní síle, zapomenete, co to ve skutečnosti svoboda je. Svoboda je rozeznávání neosobních sil a aktivita vůči nim tak, aby se stala naší osobní silou. Pokud bychom to dotáhli do extrému a nechali svobodu být, můžeme se ocitnout v situaci Ruska, kde bohatství je tak centralizováno v několika málo rukou, že je velmi těžké odolávat tyranii. Takže je důležité uznat, že historie je námi utvářena. Svoboda je hodnota, nikoli výsledek nějakého procesu. Musí být i přes rizika námi upevňována. A odolávat i zmínkám o „osudu“ a „pokroku“. Putin mluví o „osudu“: „Je to osud Ukrajiny být ve spojení s Ruskem.“ Takže se potřebujeme vyhnout jak „nevyhnutelnosti“, tak idejím věčnosti. Navíc nejde o skutečně historickou minulost, ale o diktátorovu představu minulosti. A potřebujeme být tvořiví – otevřít mnoho možností budoucnosti (multiple futures). A to nás učí Ukrajinci. Tato strašná chvíle může mít jeden pozitivní výsledek, a to sice, že nás donutí přemýšlet o možných budoucnostech.

JNH: Já bych dodal, že si často myslíme, že minulost PŘEDURČUJE, nejen ovlivňuje, přítomnost a budoucnost. O Rusku se říká: „Tisíc let žili v autokracii, tak jednoduše nemohou mít demokracii.“ Ukrajina ale ukazuje, že to není pravda. Dokonce měli horší startovní podmínky než Rusko, protože nemají suroviny. A toho se také Putin bojí. Ukrajinci ukazují Rusům plakát s nápisem „Můžete si vybrat jinak!“ Důkazem skutečnosti, že historie nemusí předurčovat přítomnost, je i rozdílné zřízení v Číně a Tajwanu, navzdory skutečnosti, že jsou si historicky, etnicky i jazykově velmi blízcí. Čili historie NEPŘEDURČUJE přítomnost a budoucnost. Vždy máte volbu.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SCHOPNOSTÍ SPOLEČNOSTI JE OBNOVA

AA: Slýchám, že mezinárodní politika je o tom pochopit „pravidla hry“ a jaký hráč hraje jakou předurčenou roli. A vy říkáte, že to tak není – že země mohou učinit volbu.
TS: Hannah Arendt v knize Původ totalitarismu má myšlenku, že nejdůležitější schopností společnosti je OBNOVA, schopnost najít, vymyslet nové věci, lidská schopnost. Putinův jazyk je opakemzavírá imaginaci, umrtvuje, zakazuje alternativy. Představuje myšlenku, že věci, které se děly v minulosti, se musí opakovat znovu a znovu, způsobem, který se líbí diktátorovi. Co je na demokracii vzrušujícího – a Ukrajinci nám pomáhají si to připomenout – je, že demokracie je nepředvídatelná. Zelenský je nepředvídatelný – rusky mluvící komik, vynořil se z ničeho nic, Žid, který získal 73 procent v prezidentských volbách – to je neočekávané! A nyní je odvážný vůdce. Diktátor nic nového neřekne ani neudělá, vše je šedivé a nehybné, nic se nezmění.

AA: Moje poslední otázka zní: Co můžeme udělat?
JNH: Především můžeme darovat, ať už peníze, nebo starý kabát, oblečení… Dále můžeme „vést válku“ online (svými názory). Politici si pečlivě všímají reakcí občanů, zvláště na sankce. Klidně by šli i dál, ale bojí se, že když úplně odříznou ruské banky a dovoz plynu a ropy, budou mít doma nepokoje kvůli zvýšení cen. Takže jim jako občané můžeme říkat, že jsme ochotní tyto těžkosti unést. Podpořit politiky. Dále můžeme spolupracovat v organizacích. Najděte si svoji kauzu, blízkou vašemu srdci, najděte organizaci, která se jí zabývá, a připojte se. Jestli taková organizace není, založte ji. (To je velmi izraelské:-)…pozn. TD) Potřebujeme posílit organizace, protože to je základ pro občanskou společnost a demokracii.
TS: Ano. Měli bychom jednak darovat a jednak dát najevo našim vládám, že nám nejde jenom o naše peněženky, ale že nám jde i o budoucnost světa. A nebudeme tolerovat politiky, kteří omlouvají Putina a jeho „důvody“ pro invazi. Dále se můžeme snažit navázat kontakt s Rusy přes internet. A když se to povede, používejte dobré, přesné informace. A můžeme také chodit na demonstrace. Pokud jste evropský lídr, pak je moje rada: konec války může přijít brzy a Ukrajinci potřebují vidět svoji budoucnost v Evropě. Potřebují mít vyhlídku připojení k Evropské unii.
AA: Já doplním, že Ukrajina potřebuje zbraně, zvláště protitankové střely a drony, a potřebuje je rychle. Měly jim být dány před válkou, žádali o to, a nestalo se to. Je čas udělat to nyní. A ti z vás, kdo jste proti válce a nenávidíte myšlenku násilí, tak vězte, že to jsou zbraně, které brání lidi před násilím. Podporuji bezletovou zónu, pokud je možné ji vytvořit. A samozřejmě humanitární pomoc.
JNH: Tato válka je o existenci ukrajinského národa. A Putin už ji prohrál, protože dnes už i lidé, kteří vůbec nevěděli, že nějaká Ukrajina je, tak nyní již vědí, že je to skutečný národ bojující o přežití, a nemůže být pohlcen Ruskem. Druhá věc: obdiv a vděčnost, kterou Evropa a svět pro Ukrajinu cítí, zajišťuje, že tu budeme, až bude potřeba zemi znovu vybudovat jako prosperující demokratickou společnost.
TS: Jako historik bych rád zdůraznil, že Ukrajina je uprostřed světových historických procesů: byla uprostřed totality 20. století, války mezi Hitlerem a Stalinem, a nyní ve 21. století je uprostřed kybernetické války, která začala v roce 2014 (obsazením ukrajinského Krymu), uprostřed zápasu proti uhlovodíkové oligarchii, což je velký problém 21. století, a Ukrajina bude i ve středu našich snah zvládnout tyto problémy 20. a 21. století.

Poděkování:-)

Besedu najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=S9FDabcyPWk 

Kvalitní zdroje – doporučuji sledovat tyto odborníky, kteří jsou zároveň lidmi s vřelým vztahem k ruské kultuře: Petra Procházková, Martin C. Putna, Tomáš Glanc, Alexej Kelin, Michail Romancov, Ondřej Soukup (Hospodářské noviny, jeho žena je Ruska, mají v Rusku mnoho příbuzných), Alexandr Mitrofanov.

https://www.facebook.com/nikola.repin 

https://www.facebook.com/babchenkoa 

https://www.facebook.com/bellingcat 

https://www.facebook.com/investigace 

Obrázek: Marko Pogačnik a tělo Evropy – drak jang a jin. Pochází z jeho nádherné meditace za mír pro Ukrajinu, Rusko a Bělorusko. Tuto i další na webu Lifenet doporučuji denně! Marko Pogačnik mj. potvrzuje, že jde o útok starých agresivních patriarchálních sil na ženské „lůno“ Evropy, jinovou úrodnou a plodnou část Evropy, Bílé Dračice.

Zdroj: https://www.lifenet.si/cs/telepaticke-seminare/23332/ 

„Západní hranice Ukrajiny se dotýká dračí páteře Evropy, která se táhne od Pyrenejí přes Alpy a Karpaty až k Černému moři. A právě Karpaty jsou místem, kde se Ukrajina nerostného draka Evropy dotýká.
1. Rozlehlá Východoevropská rovina na území Ukrajiny, Běloruska a Ruska je domovem ženského aspektu prasíly Země, která dlí stočená jako bílý had v podzemí celé této oblasti.

2. Tento bílý had představuje dračí síly pokory, lásky a moudrosti.
3. Představ si, že po celém území Východoevropské roviny se v zemi nacházejí dýchací otvory bílého draka.

4. Bílý drak začne dýchat a z jeho dýchacích otvorů vychází nesmírné množství světelných koulí, které naplňují prostor východní Evropy poselstvím pokory, lásky a moudrosti.“

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU: 

Aktuálně: Ukrajina

Anne Applebaum: Je neodpovědné být pesimistou

Tristan Harris o nebezpečí digitálních technologií

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

2 Replies to “APPLEBAUM HARARI SNYDER diskuse o Ukrajině”

  1. Marcela Hufová says: Odpovědět

    Milá Terezie, mnohokrát děkuji za tento článek. Jsem uprostřed takového zvláštního fenoménu. Někteří z mých blízkých přátel, kteří se mnou zastávali stejný názor během Covidu, a měli nadhled nad mediálním chaosem, se najednou nechali zmanipulovat různými zprávami k nelogickému (z mého pohledu) přístupu k válce na Ukrajině. A to i ti, kteří jsou velmi empatičtí a v tom je možná ten háček. Tito lidé, hlavně tedy ženy, jsou natolik empatické a emocionálně zranitelné, že jejich podvědomí nedokáže ustát tu slepou uličku bezmoci, ve smyslu jak zastavit to, co se děje. Proto se uchýlilo k sebeobraně a místo solidarity nastoupilo nepřátelství vůči Ukrajinským přistěhovalcům. A s každým dalším článkem, příspěvkem, který je v tom utvrzuje, se „uklidňují“ úvahou. „Vždyť se vlastně nic neděje, to je jejich problém, chovají se nevděčně,……..
    Proto budu velmi ráda sdílet na svém FB a na FT (FeelTrees) tento Tvůj článek. Děkuji, Marcela

    1. terezie.dubinova says: Odpovědět

      Milá Marcelo, moc zdravím, ano, popsalas to dosti výstižně. Určitě sdílej. Jsme opravdu v informačním tajfunu, to se nedá nazvat jinak. Kdo nepracoval na bodu vnitřní střízlivosti, ten nyní sdílí a podporuje opravdu zvláštní názory. Na viděnou! Tereza

Napsat komentář