IMBOLC oslava Božského Ženství

SARA ISABELLE MARIE O BOŽSKÉM ŽENSTVÍ

Ego pracuje v lineární, přímočaré posloupnosti. Vyžaduje logiku, racionální myšlení, „jedna plus jedna rovná se dvě“. Duch pracuje ve spirálovitém, točitém vědomí: snadno můžeme vstoupit do kteréhokoliv bodu v čase, ať už je informace uložena v minulosti, přítomnosti či budoucnosti – což vše probíhá zároveň.

Po dlouhá časová období (aeony) lidstvo fungovalo pouze skrze pohled ega, odpojeného od ducha. Ztratili jsme moudrost a poznání, kdo jsme jako multidimenzionální bytosti. Žít ve více dimenzích je naše neodmyslitelné právo už od narození. Zůstali jsme chyceni v pasti hustoty nižší vibrace. Náš prvotní otisk oddělení a vstoupení skrze ohnivý kruh do fyzické hmoty ve třídimenzionální realitě nás zanechal s pocitem opuštění, polapení, bez pocitu bezpečí a ochrany. Je tomu tak proto, že jsme zapomněli náš skutečný původ a naše pravé božské rodiče. Tak lidstvo upadlo do spánku. To bylo zneužito k manipulaci s námi. Naše vzpomínky byly vymazány.

Tato skutečnost v nás zanechala hluboké rány. Byli jsme týráni, stali jsme se oběťmi a skrze programování nám bylo řečeno, že se musíme bát o své holé fyzické přežití. Tak se zrodila chudoba vědomí. Skrze krvavé války mezi zeměmi a národy a zabíjení „za mír“ mezi sebou navzájem jsme upadli ještě hlouběji do pocitů oddělení. Získáváme společenské postavení na všech úrovních: za jmény máme legrační písmena titulů, peníze skladujeme na svých bankovních účtech a chodíme do nejprestižnějších škol. To se stalo prioritou. Neustálé porovnávání a soutěžení mezi egy (kdo za svůj život získal více hmotného bohatství)… Tak trávíme život za životem běháním v kruhu jako křeček podle našich naprogramovaných myslí a systémů přesvědčení. Ty do nás ovšem byly vloženy.

Usilujeme o štěstí, naplnění, přijetí, lásku, bezpečí a útočiště, ale mírou k nim je vnější realita. To vše pomíjí – což dále poškozuje a traumatizuje naši kořenovou (první) čakru, takže jsme dokonce ještě snadněji kontrolovatelní, manipulovatelní a využitelní.

Božské Ženství se vrací na tuto Zemi. Neprosí. Jasně vyžaduje, abychom byli dostatečně stateční postavit se tváří v tvář jizvám uvnitř našich srdcí. Bohyně přišla, aby si své děti vzala zpět, do své Esence, Úplnosti, Jednoty a Pravdy. A skrze své znovuzrození uvnitř nás léčí Otcovský Princip, takže se můžeme cítit v bezpečí a chráněni ve fyzickém, hmotném světě a ve spojení s duchem a Vyšším Já. To je naše skutečná autorita, nikoli ego, které nás pouze dál vtahuje do strachu, chaosu a zmatku. Ženství nás učí spojit se s našimi tvořivými energiemi, naslouchat naší intuici, vědění a srdci, poddat se bytí a jednat skrze ducha. To nám umožňuje proplouvat událostmi našich životů, skrze synchronicitu. Inteligence ducha je nekonečně rozsáhlejší a mocnější než naše ego.

Jsme akupunkturními body na planetě Zemi. Čistíme a léčíme strachy a rány uvnitř nás a čistíme a léčíme rány kolektivu. To je síla našeho vědomí a našich těl, která před námi byla ukryta. Osvobození a svoboda lidského druhu, které chceme v našem světě vidět, pochází z našeho vnitřního osvobození, a šíří se jako vlna do většího celku, takže stále více lidí se může probudit, zachytit své „aktivační kódy“, energie a frekvence, které uvnitř sebe nosíme.

Je čas se probudit, vzpomenout se a udržet mír uprostřed chaosu. My jsme ten posun a my jsme změna.

ZDROJ:
Aktuální příspěvek z 26.ledna 2016, http://www.worldsofcomfort.com/the-worlds-of-comfort-blog/2016/1/26/egoic-mind-and-linear-sequence

Doporučuji také článek O RŮSTU FREKVENCE ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE nad zemským povrchem pod ionosférou: http://www.informaceodjinud.estranky.cz/clanky/transformace—vzestup/proc-stoupa-schumannova-zemska-rezonance-.html

V článku je řečeno, že nová frekvence rezonuje s mozkovými vlnami alfa a theta stavu, což je stav relaxace, „snového stavu očekávání událostí“.Předpokládá se zvýšení do theta stavu, což je frekvence mozku při meditaci.
„Starý Indický mudrc mi jednou řekl, že magnetické pole Země bylo kdysi nastaveno cizími bytostmi proto, abychom zapomněli smysl života, naše duchovní dědictví… Je to pravděpodobně, i důvod, proč jsme vůbec schopni mít náboženství, t.j. uctívat cizí entitu jako boha….“

Beta vlny (13 – 30 Hz)
Tyto vlny převládají v normálním bdělém stavu vědomí. Při vyšších frekvencích nastávají stresové stavy nebo stavy napětí. Zde probíhá logicko-analytické myšlení, často se projevují neklidem, stresem, zlostí nebo strachem. Pozornost je vedena vně a směřuje k problémům spojeným s okolím.

Alfa vlny (8 – 13 Hz)
Převládají v uvolněných a současně bdělých stavech. Klid a mír bez pocitu ospalosti nebo únavy jsou charakteristické pocity pod vlivem alfa frekvencí. Zde vznikají představy, kreativní řešení problémů a idejí. Mozek pracuje harmonicky a bez vysokých ztrát vzniklých třením.

Theta vlny (4 – 8 Hz)
Tyto mozkové vlny charakterizují stav hlubokého uvolnění, meditace, určité fáze spánku. Při theta frekvencích lze nacházet v bdělém stavu vědomí neobvyklá řešení problémů, mohou nastat hluboké náhledy, rozvoj intuice a vize.

Delta vlny (0 – 4 Hz)
Delta frekvence se vyskytuje hlavně v hlubokém spánku nebo stavu hlubokého uvolnění. Tyto mozkové frekvence doprovázejí procesy obsahující tělesnou regeneraci.

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář