Magdalena připomíná…

Nehledě na to, co se děje kolem nás ve vnějším světě, náročné chvíle v životě léčí láska,kterou mezi sebou navzájem sdílíme. Odplavuje všechen smutek i samotu, kterou hluboko uvnitř můžeme cítit. Připomíná nám, že máme sami sebe milovat intenzivněji a že naše schopnost přijímat lásku a podporu od jiných je součástí sebelásky. Naše láska a soucítění s druhými může ovlivnit vnější svět – všechno, co uvízlo v utrpení a oddělení. Inspiruje druhé, aby se opět vrátili k sobě domů, zpět do srdce, kde leží naše skutečná síla. Působí jako mocný štít proti všemu, co zůstává v odporu. Ctěme své vztahy jako posvátné, žijme v integritě a vzájemném respektu, a tuto posvátnost a bezpečí vytvořme uvnitř sebe i mezi sebou navzájem. Potom krutost světa nebude mít jinou volbu než se proměnit v harmonii a rovnováhu, které jsme společně na cestě objevili.

LAURA MAGDALENA EISENHOWER, fb Return of the Divine Feminine, 2.července 2015
https://www.facebook.com/pages/The-Return-of-the-Divine-Feminine/294515654562

Včera jsem se ráno probudila a cítila jsem, že lidé na celém světě trpí a jsou zabíjeni. A to jsem nic nevěděla o teroristických činech ve Francii, Tunisu či Kuvajtu. Cítila jsem to. Byla to připomínka skutečnosti, jak jsme naladěni na vše, co se děje na planetě. Od slunečních erupcí a zemětřesení až k činům terorismu, vše cítíme v našich tělech a naší psyché. Emoce se zvedají vysoko. Je důležité, abychom o sebe dobře pečovali v době, kdy se v této době mocné božské energie vylévají v procesu velké změny a transformace. Čím vyrovnanější jsme, tím vyrovnaněji přispíváme planetě. Nyní více než kdy jindy musíme naslouchat a následovat našeho vnitřního rádce a plnit svůj úkol. Zpomalit, vnímat vzkazy a znamení. Dýchat. Modlit se. Tvořit rituály. Všichni máme jedinečnou a důležitou roli jako pomocníci v procesu transformace našeho světa.
Nechť tato modlitba vstoupí do srdcí všech, kteří trpí…
Nechť mír a láska na tobě spočinou
za pláče andělů a vyzdvihnou tě vysoko…
Nechť slyšíš pouze hlas andělů zpívajících píseň lásky hýčkající tvoji duši…
Nechť láska je posledním slovem na tvých rtech
a vidíš i cítíš nic než světlo nebes volajících tě nazpět do tvého skutečného domova…
Nechť převáží láska, mír a rovnost.

GAIL SWANSON, 27.června 2015, 6:34 hodin
https://www.facebook.com/heartoflovemagdalene
https://www.facebook.com/pages/The-Return-of-the-Divine-Feminine/294515654562

Jupiter je nyní na nebesích vedle Venuše – a toto spojení můžeme cítit v našem Srdci, jak se rozšiřuje a roste do kolektivu. Své éterické paže ovíjíme kolem těch, kteří to potřebují nejvíce, a tím tvoříme stezky k nekonečným zdrojům božské moudrosti, ochrany a bezpodmínečných léčivých energií Lásky. Způsobujeme, že jsou dostupné každému.
Ve skutečnosti jsou VŽDY dostupné KAŽDÉMU, jen potřebujeme zvednout pokličku. Prorážíme kletby, čistíme nánosy, které ucpaly naše tvořivé kanály a tok životní síly – a tak přichází regenerace. Rozebíráme vše, co brání a kontroluje, aby elektrické světlo energie Ducha bylo plně zde jako převažující frekvence. Ta potom znemožňuje nízkým silám posílat poškozující vlny do kterékoli části naší bytosti. Otevíráme brány ke zkušenostem vyšší dimenze a naše cesty zanechávají stopy zlatých otisků pro další, kteří budou následovat, na cestě ven z matrixu.
Na cestě k hřejivé lásce a světlu naše lítosti, traumata, strachy, spory a nespokojenosti odkládáme do kompostu. Temnota naší plodné tvořivosti nás ukotvuje v Zemi, a tak můžeme růst a stoupat víc a víc s každým nádechem. Všechno, co jsme na kompost odložili, se stává výživou podporující růst. Dny smutku jsou pryč, získáváme větší imunitu vůči věcem, kterými jsme prošli či ve kterých jsme se zasekli. Jsme připraveni pro cokoli, co k nám přichází, protože víme, co s tím dělat. Všechno je osvobozující. Věci, které nás dříve svazovaly, nám nyní dávají křídla. Jak plyneme v tanci polarit, spirály nekonečnosti omlazují život.

LAURA MAGDALENA EISENHOWER, fb Return of the Divine Feminine, 1.července 2015
https://www.facebook.com/pages/The-Return-of-the-Divine-Feminine/294515654562

Věnováno DITĚ:-)

Foto: Jana Jenčovská. Chrám Bohyně Hery, Velké Matky, na ostrově Samos. Před vpádem patriarchálních kmenů a násilným teologickým sňatkem s vládnoucím bohem Diem byla mocnou Bohyní kosmické Moudrosti.

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář