PF 2015

Milujte svá zranění. Odhalují, co je pro vás nejdůležitější, po čem z hloubi duše toužíte a co jste přišli léčit v kolektivu. Proto jsme si zvolili vtělit se do konkrétních rodin a situací. Mohli jsme zakusit všechno to trápení, přijmout je jako naše vlastní a pozvednout se nad ně – pro dobro celého kolektivu.

Milujte své tak zvané nedostatky. Jsou to duchovní klenoty, které označují naši cestu a vyjevují, kde necháme přejít fyzické do plně duchovního a ctíme chrám takový, jaký ho Příroda stvořila. Spojuje nás to s hlubokou cestou naší duše – s moudrostí, zralostí, hloubkou a transcendencí. Jsme naučeni vidět tyto dary jako nedostatky, ale ve skutečnosti jsou to zasvěcení do hlubších mystérií/tajemství.

Milujte své dysfunkce a to, co způsobilo, že jste ztratili přátele či úspěch. Milujte to, co vás hodilo do životních lekcí. Pomáhá nám to najít humor, osvobození a naše vnitřní dítě a osvobozuje nás to od přílišných starostí, co si myslí ostatní. Umožňuje nám to najít hlubší lásku k sobě a povznést se nad posuzování ostatních.

Milujte svoji bolest. Učí nás odpuštění, toleranci, trpělivosti, a dává nám pokoru, kterou potřebujeme, abychom se společně spojili k vyššímu vědomí a integritě. Ukazuje nám naši léčivou sílu a transformaci, čelí našim démonům a odhaluje pravdu o tom, kdo skutečně jsme a co potřebujeme sdílet a vyjadřovat.

Milujte své nejistoty, jsou částí našeho génia a vyšších aspektů Já, které byly jednoduše potlačeny a nepodporovány. Ukazují nám naše dary a tvořivost a pomáhají nám jít dál, riskovat a cítit se spokojení s tím, kdo jsme, s našimi vlastními hranicemi a měřítky.

Milujte svoji ego-identitu, když je v krizi. Nechte ji být kompasem, který vám ukazuje k vašemu vyššímu já, takže všechny činy, slova, rozhodnutí a chování odrážejí přirozenost vašeho božského vzoru. Ukazuje nám, jak odstranit masky, programování a svazující, omezující vzory předků. Učí nás, kde zneužíváme svobodnou vůli, a připomíná nám, jak být autentičtí, mocní, vlivní…a jak být příkladem.

Milujte a ctěte tyto věci v sobě i v druhých a soustřeďte se na to, kam nás mohou posunout a co skutečně znamenají, místo abyste přemýšleli, jak s nimi vypadáte a jak se jeví. Když vidíme Pravdu, vidíme dokonalost ve všech věcech a víme, jak najít svoji cestu domů…“

LAURA MAGDALENE EISENHOWER
http://www.cosmicgaiasophia.com/
Zdroj: FB „The Return of the Divine Feminine“ (Návrat Božského Ženství)
https://www.facebook.com/pages/The-Return-of-the-Divine-Feminine/294515654562

Obrázek: „Born Free“ (Zrozena svobodná“, autorem je malíř Rassouli, súfijský mystik íránského původu žijící v USA. Zdroj: http://www.rassouli.com/bornfree.htm

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

One Reply to “PF 2015”

  1. Alena Melicharová says: Odpovědět

    Milovat sebe i druhý ve své jedinečnosti.Láska,soucit a odpuštění,v tom je naše velká síla.Krásný článek,jsem na vašich stránkách poprvé a ráda se zase vrátím..krásné prožívání vám a všem.Alena

Napsat komentář