Inelia o fyzické akci

Fyzická akce směřující k pevnému záměru nás rychle posune do jiné, více rezonující časové linie.

Pracujeme na sobě, nacházíme prostředky, které nás posilují, a posouváme naše uvědomění, protože chceme ZMĚNU. Chceme změnu našich osobních životů, našeho vnímání a životního stylu, a chceme vidět větší, globální změnu lidského druhu.
Aby k této změně mohlo dojít, můžeme pracovat na různých okolnostech:
1. Je tu původní záměr, co chceme, aby se stalo.
2. Dále je tu období, kdy zpracováváme své strachy, překážky víry a nedůvěru v možnost změny. To může zahrnovat i jakékoliv posuzování současné situace.
3. Poté uvolňujeme lpění na způsobech, kterými se dostáváme k žádoucímu výsledku, a uvolňujeme omezení tohoto výsledku (otevíráme se „tomuto nebo lepšímu“ typu energie).
4. Nyní zpracováváme „zábrany“, které se vynoří v reálném životě. Vypadá to, že není možné je překonat.
5. Učiníme rozhodnutí – „ano, má se to stát“. A co víc, nyní žijeme v energii „pochopení“ (Knowing).
6. Potom „cítíme“ novou realitu, jako by existovala již nyní. Cítíme ji fyzickými i emočním tělem jako „reálnou“. Nikoli jako něco, co chceme, co potřebujeme nebo čeho dosáhneme někdy v budoucnosti: cítíme ji jako skutečnou realitu, NYNÍ.
7. A konečně, konáme ve fyzickém světě.
Dejme si příklad takové zkušenosti z reálného života. Řekněme, že např. osoba jménem Sam chce získat novou práci, ale má velké finanční a emoční vazby se svojí současnou pracovní strukturou:
1. Sam si uvědomuje, že chce novou práci a chce se ve svém životě pohnout, nezávisle na svém současném pracovním místě. Toto je původní záměr: nová práce.
2. Bojí se, že ztratí dosavadní jistotu a nová práce nemusí vyjít. Také se bojí, zda vyjde finančně a dokáže podporovat sebe, své děti, a ještě platit manželovi výživné. V současné době je trh práce ve špatném stavu a Sam má pocit, že ve svém věku nikde nedostane novou pozici. Také se bojí ztráty přátelství, které má se spolupracovníky a poradci. Střídavě se každé dva týdny vzájemně hostí na zahradní party. Navíc se angažuje v jejich golfové soutěži. A práce není tak strašná…. Některé dny si ji vlastně i užívá. Z čeho má Sam strach: ze ztráty bezpečí, příjmu, že je příliš stará pro trh práce, ze ztráty přátel a společenských aktivit. Posuzuje současnou práci jako „celkem dobrou“ – a tedy to možná není až tak dobrý nápad ji změnit. Sedne si a udělá si Cvičení na zpracování strachu, aby své strachy rozpustila https://ascension101.com/cs/fear-processing-excercise.html , a cvičení na odstranění vložené překážky (Firewall)
https://ascension101.com/home/free-articles/34-november-2010/106-firewall-to-ascension-the-program-they-dont-want-you-to-find.html , aby zpracovala svá posuzování a energii skutečného činu. Nyní se rozhodne, že půjde vpřed a začne hledat možné pozice.

3. Sam silně cítí, že musí získat novou práci, kde může více využít své tvořivé umělecké schopnosti. Vzdálenost práce by měla být do 20 mil od domova a plat by měl být stanovenou částku ročně. I když má dobrou startovací pozici, ujistí se, že přidala ke svému „seznamu“ ještě lepší varianty. Zároveň ale uvolňuje lpění na místě práce.
4. Ve chvíli, kdy se dostane do bodu skutečného rozhodnutí pro novou práci, odejde její nadřízený do důchodu a jí je nabídnuto stát se vedoucí oddělení. Zvýší se počet jejích pracovních hodin a administrativních povinností. Dále zjistí, že se jí v domácnosti usadili mravenci, a tak je donucena vzít si větší půjčku, aby to dala do pořádku. Po denní meditaci si v klidu prohlédne energie představované ve vnějším světě zmíněnými fyzickými zábranami. Jsou to způsoby, kterými její prostředí zrcadlí, že by právě teď neměla z práce odcházet? Nebo jsou to strachy či společenská přesvědčení, ke kterým se ještě vědomě nedostala? Nebo je to tlak Vyššího Já, aby právě teď radikálně změnila svůj život? Dochází k závěru, že je to směs strachu a tlaku jejího Vyššího Já, aby se právě teď ze stávající situace vymanila. Zpracuje své strachy a emoční reakce na nové pracovní zatížení a finanční břemeno.
5. Sam nyní VÍ, že je připravena na novou práci a že to bude naprosté zlepšení oproti tomu, jak je to v jejím životě nyní. Energie Vědění (Knowing, „poznání, pochopení“) je protikladná k energii chtění, přání či potřebě nové reality a je radikálně odlišná. Např. my VÍME, jakou barvu mají naše vlasy – my si PŘEJEME/CHCEME/POTŘEBUJEME jezdit na prázdniny častěji.
6. Když jde Sam nyní do práce, plně cítí svoji novou zkušenost. Uspokojení, užití své tvořivé a umělecké stránky, méně pracovních hodin, více peněz – už to není toužebné přání, ale realita. Sam se cítí bezpečně, oceněná, spokojená, šťastná, celistvá. Lidé jí nyní celý den oplácejí úsměv, cítí její sebevědomí …a ona se mnohem elegantněji obléká! Když se posuneme, děje se to v přítomnosti. Děje se to tam, kde jsme. Záhy poté nám naše prostředí začne zrcadlit naši novou „realitu“.
7. A v tuto chvíli si Sam sedne a ze srdce sepíše upřímné shrnutí („Resume“, Žádost o práci), které pravdivě odráží její osobnost a zájmy. To je FYZICKÁ AKCE. Zkontroluje si, zda s ní výsledek ladí, ujistí se, že neobsahuje energie strachu, potřeb či lpění, a rozešle ho do několika společností po celém světě. Poté dostane strach, že bude odmítnuta a její pravé Já bude ohroženo a zavrženo. Zpracuje tyto strachy a uvědomí si, že necítí vůbec žádné lpění na výsledcích ani na práci. Je šťastná, klidná, spokojená. VÍ, že její dokonalá práce existuje: je to jen otázka vibrační shody s její časovou linií. Fyzická akce bez nánosu a zátěže programů je velmi důležitá. A když ji uděláme, často se vynoří strachy a pochybnosti. Tehdy zpracováváme tyto strachy opravdu vážně a svědomitě.

Tento příklad může být převeden na různé životní situace: stěhování, hledání partnera, rozcházení se s partnerem, změnu fyzického vzhledu, začátek nového hobby, dosažení osvícení… co vás napadne. Na toto téma budu mluvit a diskutovat na naší nové podporující platformě http://walkwithmenow.com/?tmpl=comingsoon MP3 v červenci 2014! Ale nemějte obavy, pokud se nestihnete připojit: MP3 bude uvolněno veřejnosti o týden později. Zůstaňte naladěni a čekejte na osobní pozvání připojit se k této platformě. Dostanete ho 26.července tohoto roku nebo po něm. Pokud jste si koupili kurs Ascension 101, získáte celý měsíc přístup zdarma, včetně materiálu (pokud se registrujete).

Original: https://ascension101.com/en/home/free-articles/95-july-2014/455-a-physical-action-toward-a-solid-intent-shifts-us-quickly-into-a-different-more-resonant-timeline.html
Přeložila: Terezie Dubinová pro www.oheladom.cz

Foto: z mé osamělé dovolené na ostrově Kos v červnu 2014 – ten pocit, když je před vámi otevřený obzor…Svoboda, volnost, všechno je možné.

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář