Inelia Benz o nástrahách duchovního probuzení…

…a kosmickém dění v letech 2015 až 2017 Varování! Příští čtyři odstavce jsou o zprávách, kterých jsou plná alternativní i mainstreamová média…Když vydržíte, vše se objasní v pátém odstavci. Jsou to zhruba tři měsíce, co se na nás valí příval předpovědí o konci světa a s nimi i spasitelé. Zjevně jsme se vyhnuli už dvěma […]

Magdalena připomíná…

Nehledě na to, co se děje kolem nás ve vnějším světě, náročné chvíle v životě léčí láska,kterou mezi sebou navzájem sdílíme. Odplavuje všechen smutek i samotu, kterou hluboko uvnitř můžeme cítit. Připomíná nám, že máme sami sebe milovat intenzivněji a že naše schopnost přijímat lásku a podporu od jiných je součástí sebelásky. Naše láska a […]

MARION WOODMAN o snech a rakovině

Rozhovor publicisty Jamese Kullandera „Muži jsou ze Země a stejně tak ženy“ s Marion Woodman ze 6.dubna 2013. Marion byla jedním recenzentem nazvána „stavitelkou mostů mezi mužským a ženským světem“. Věří, že abychom porozuměli lidským bytostem, musíme znát obě verze příběhu, mužskou i ženskou. „Jung říkal, že celý proces cesty duše směřuje k vnitřnímu manželství […]

MARION WOODMAN Vědomé ženství

Děkuji mnohokrát, dámy, za přijetí. Je to pro mne čest být zde… Ráno jsem se dívala z okna (hotelu v New Yorku), jak nevinně ve slunečním světle stojí věže mrakodrapů, a myslela jsem na to, co se stalo před třemi lety (11.září 2001). V tomto roce jsem sama zažila ztrátu blízkých – a samozřejmě je […]

Inelia Benz o probouzení

KDYŽ SE PROBOUZÍTE… Pro většinu z nás je probouzení se ve světě, který stále spí, velmi drsnou a náročnou zkušeností. Probouzení a uvědomování si, že lidé okolo vás spí, může trvat roky či desetiletí. A mezitím můžete mít pocit či poznání, že s „realitou“ je něco špatně. Ale protože vám všichni ostatní říkají, myslí si […]

Inelia o prozkoumání našich vztahů

PROJEKT, RADOST, NEBO POVINNOST? PROZKOUMEJME SVÉ VZTAHY. Tématem našeho lidského druhu jsou vztahy. Jaké? Vztah, který máme sami se sebou, vztah, který máme se svým prostředím, vztahy, které máme s každým člověkem v našem životě. Některé z těchto vztahů jsou vyživující. Vyživující vztahy nás pozitivně ovlivňují, navozují nám stavy radosti, a my většinou o těchto […]

INELIA BENZ o úkolu roku 2015

V lednu 2014 jsem psala o tom, že se lidský kolektiv cítí mnohem silnější (more powerful – tj. jak „silnější“, tak „mocnější“). Bez ohledu na to, zda jsou jednotlivci probuzení či spící, byli schopní více činit, zasahovat do událostí a ovlivňovat se navzájem, ovlivňovat své okolí, prostředí, a lidi ve svých životech. V roce 2015 […]

PF 2015

„Milujte svá zranění. Odhalují, co je pro vás nejdůležitější, po čem z hloubi duše toužíte a co jste přišli léčit v kolektivu. Proto jsme si zvolili vtělit se do konkrétních rodin a situací. Mohli jsme zakusit všechno to trápení, přijmout je jako naše vlastní a pozvednout se nad ně – pro dobro celého kolektivu. Milujte […]

Kvantový fyzik o spojení vědy a spirituality

Kamarádka mne upozornila na přednášky kvantového fyzika a „aktivisty“, jak sám sebe nazývá, Amita Goswamiho. Film „Kvantový aktivista“ mne velmi zaujal, mj. proto, že odpovídá na určité otázky nové spirituality, nad kterými jsem dumala, a také proto, že otevírá vstup do nové spirituality S VELKOU ÚCTOU ke spiritualitě minulé. Jak jsem přepisovala a přemítala, nemohla […]

Inelia: Co znamená být člověkem?

Co to znamená být člověkem? Lidé často říkají věty jako „jsem jenom člověk“ nebo „je to lidská přirozenost to dělat“ – většinou o špatných činech. Je jenom jedno přídavné jméno používané pozitivně, a to je „humánní“. Na světě je tolik protichůdných informací o otázce, odkud pocházíme. Někdo říká, že jsme byli stvořeni bohem, jiný že […]