SLIBY A PŘÍSAHY: magdalenské kněžky, jeptišky, služebnice

Červen 2017. S kamarádkou jsme si udělaly výlet na řecký ostrov Samos. Překrásná krajina – hory, lesy, zeleň napájená množstvím sladkovodních pramenů. Milí skromní lidé, vítr tak akorát, aby čechral vlasy a  čistil mentální těla. A archeologické vykopávky připomínající slavnou minulost. Mezi nimi také Héřin chrám, největší ve Středomoří. Héra, původně Velká Matka a panenská […]

KDO JSOU VLASTNĚ MIKULÁŠ A JEŽÍŠEK?

Milí návštěvníci webu Ohel Adom, jako adventní a vánoční dárek vám nabízím dosud nepublikovanou část rozhovoru s religionistou Radkem Chlupem. Tentokrát o Mikuláši a Ježíškovi aneb naše křesťanské postavičky mají hlubší kořeny, než se zdá… Úvahy docenta Chlupa navazují na odstavec ANTIKA A KŘESŤANSTVÍ v první části rozhovoru. KŘESŤANŠTÍ SVATÍ MOHOU NAVAZOVAT NA POSTAVY BOHŮ […]

Král Artuš v nás

Rok Jupitera se pomalu chýlí ke konci – a zápas o růst vibrace vědomí mužů trvá. Moje maminka, učitelka na gymnáziu, se v rámci hodiny dějepisu zeptala studentů, kdo by byl v případě Putinova nenasytného dobývání ochoten jít bránit naši zemi. Přihlásily se samé dívky. V metru pozoruji mladíky i muže, jak se drží svých […]

Třináct principů duchovní práce

Třináct principů duchovního aktivismu 1. Transformace vaší motivace z hněvu/strachu/zoufalství k soucitu/lásce/smyslu. To je nezbytná výzva pro dnešní hnutí společenské změny. Neznamená to odmítnout jinak užitečnou emoci hněvu či rozhořčení, pokud jsou namístě tváří v tvář sociální nespravedlnosti. Spíše to znamená zásadní obrat od boje proti zlu k práci pro lásku. Dlouhodobé výsledky jsou potom […]