Moje knihy

KNIHA, KTERÁ MŮŽE BÝT: SVOBODA JÍT S BOHEM. ROZHOVORY S JOSEFEM KORDÍKEM.

kniha-ktera-muze-byt

Je mi ctí představit vám knihu rozhovorů s mužem, kterého si velmi vážím.

Josef Kordík (narozen 1948) byl roku 1975 vysvěcen na římskokatolického kněze. Roku 1978 podepsal Chartu 77. Po odebrání státního souhlasu byl trestně stíhán. Pracoval jako truhlář (v roce 1988 získal výuční list uměleckého truhláře) a zámečník. Od roku 1989 je farářem v Železnici u Jičína, kde vybudoval živé farní společenství. V letech 1990-2013 pracoval jako vězeňský kaplan ve Věznici Valdice. Odvážný, pracovitý a osobitý muž se stal mým kolegou a přítelem v roce 2002: symbolicky jsme se potkali na přednášce „Ježíš byl Žid: židovsko-křesťanské souvislosti“, já v roli přednášející a on v roli moderátora. Šest let jsme spolupracovali ve Věznici Valdice, kam jsem docházela jako dobrovolná duchovní pomoc. Pravidelně se potkáváme v přátelských rozhovorech o věcech každodenního života i o Bibli. Naše přátelství je spojením dvou světů v úctě a respektu. A naše společná kniha rozhovorů nese poselství, že pokud se mohou domluvit a brát na sebe ohledy tak různí lidé jako jsme my dva, má svět naději.

V knížce pan Kordík neformálně, vtipně a srozumitelně vypráví o svém životě s Chartou, práci kaplana, práci pro farnnost i o svém pohledu na Bibli. Já nejsem pouze v roli toho, kdo klade otázky, ale v roli rovnocenné partnerky v rozhovoru, vyjadřující svoje (i odlišné) názory. Jak řekl pan Kordík, když dělal korektury: „My si tam i skáčeme do řeči! To je skvělé!“

Knížku si můžete objednat u mne na mailu terezie.dubinova@tiscali.cz nebo terezie.dubinova@oheladom.cz.

Cena knihy včetně poštovného je 174,- Kč.

Koupí knihy přispějete na opravu prasklého stropu kostela sv. Jiljí v Železnici.

KOŘENY ŽENSKÉ SPIRITUALITY: NÁVRAT A TRANSFORMACE STAROVĚKÉ MOUDROSTI

Keltner Publishing 2013

kniha-koreny-zenske-spiritualityKniha mého života napsaná ze samé esence Ženství. Vrací se do doby, kdy ženská polarita našeho světa byla uctívána v podobě Bohyně tisíce tváří a byla ctěna jako Zdroj života, Velká Matka, Kosmická Děloha. Ženy se k ní mohly vztahovat a čerpat její moudrost, úctu k Zemi, síti vztahů všech živých bytosti a vědomí Jednoty všeho, co je, včetně Jednoty „dobra a zla“. Vzpomínky na tuto dobu dřímají v našem kolektivním nevědomí a v současné době se s velkou silou vynořují. Poznání našich kořenů pomáhá vědomějšímu životu a cestě k vnitřní harmonii, jež je často návratem k „jednoduchým“, „obyčejným“ hodnotám – návratem na Zem, do posvátné hmoty, do posvátného těla. Život a spiritualita našich předkyň nám mohou být velkou inspirací …

Nádherné ilustrace inspirované archeologickými nálezy i vnitřními prožitky ke knize namalovala akad. malířka Zuzana Kadlecová. Reprodukce ilustrací je možné si zakoupit.

K tvůrčímu procesu přispěla i fotografka ženské duše Zuzana Zoňová – Ševčíková, Sensitive Photography, svými portrétními fotografiemi pro zadní stranu knihy.

Z reakcí na knihu:

„… dočetla jsem knihu. Cítím se poctěná. Je to krása a je to tak. Sosám odvahu a sílu a cítím, že s každým pohledem, s každým dotykem se ono posvátno stává součástí našeho hmotného teď a tady. Děkuji ti za nás všechny …“

„… Teď jsem otevřela tvoji knihu a čtu úvod. Cítím teplo na srdíčku a z očí mi tečou slzy, tak se mne to dotýká. A to je jsem na samém začátku. Děkuji ti. …“

„Milá Terezo, tím, že jste i vědkyně, cítila jsem se od knihy odrazována, připomínala mi (pro mne) nesmyslné martyrium studií na VŠ, zde na webu mi není příjemné, že o sobě píšete ve 3. osobě (jako „objektivně“+především fakta – viz neoficiální životopis – pro mne to je chudé sdělení (:+)), málo SDÍLENÍ). No zato TA KNIHA, když jsem se k ní konečně dohrabala skrze své předsudky, ta mi přijde nádherná, úžasná, moudrá i sdílející zároveň, čtu pomaloučku a po každé kapitole i dávám chvilku pauzu, čímž se spouští neuvěřitelné nápady a krásná rozjímání, ze kterých se mi chce tančit, zpívat, kreslit, radovat se… z toho, že jsem žena. Za tu knihu opravdu velmi děkuju (možná si ji i koupím, teď ji mám půjčenu). Pozdravení MB“

„Terezo, je to úžasná kniha – dala mi spoustu odpovědí na otázky, o kterých jsem ani nevěděla, že je mám. Všechno to zapadá do mojí mozaiky vnímání sebe sama. Děkuji :)) Lenka“

Knihu si můžete koupit např. zde: www.keltnerpublishing.cz nebo zde: www.kosmas.cz. Většinou také beru s sebou na ženské semináře.

 

JAK UČIT O HOLOKAUSTU

Město Turnov – Odbor cestovního ruchu 2011
Dostupné jako e-publikace zdarma ve formátu pdf zde: http://www.synagoga-turnov.cz/cs/nabidka-pro-skoly.html

kniha-jak-ucit-o-holocaustuPublikace nejen pro učitele a studenty, ale pro všechny, kteří se kdy zamýšleli nad holokaustem. Snažila jsem se ji napsat srozumitelnou, jasnou formou, vybrat z tematiky to, co je podle mého názoru podstatné, a doplnit to, co obvykle chybí. Konkrétně kladu důraz na úlohu lidí, kteří Židům pomáhali („Spravedliví mezi národy“) jako na pozitivní, následování hodný příklad, dále na osud dětí a žen za holokaustu a na poválečné vyrovnávání se s traumatem holokaustu. Tomuto tématu je věnována poslední ze čtyř částí nazvaná „Léčení“ a obsahuje např. kapitoly jako „Zranění kmenové duše, Léčení traumatu jednotlivců, Zraněné mateřství, Jméno , „Děti holokaustu“ (druhá generace), Děti pachatelů (druhá generace) či Léčení kolektivní paměti.

Kniha je dostupná jako e-publikace zdarma ve formátu pdf zde: www.synagoga-turnov.cz

 

ŽIDÉ NA TURNOVSKU

Město Turnov – Odbor cestovního ruchu 2010, společně s Mgr. Pavlem Jakubcem

kniha-zide-na-turnovskuKolega Mgr. Pavel Jakubec, historik a archivář, se zhostil kapitol o dějinách židovské komunity v Turnově a okolí. Moje část byla obecně historická (kapitoly Evropští Židé – Aškenázové, České země) nebo judaistická (kapitoly Náboženství jako životní styl, Kehila – komunita, Synagoga v Turnově, Židovský hřbitov). Kniha vznikla díky grantu EU.

Knihu si můžete koupit v příspěvkové organizaci Města Turnova Turnovské památky a cestovní ruch, ulice 5. května 26, Turnov.

 

ŽENY V BIBLI, ŽENY DNES

Židovské muzeum v Praze 2008

kniha-zeny-v-bibli-zeny-dnesKniha vznikla na základě mé disertace a následného přednáškového cyklu v Židovském muzeu v Praze díky podpoře tehdejšího ředitele Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP Vladimíra Hanzela. Tématem je srovnání tradičních rabínských, tj. patriarchálních interpretací ženských postav Bible se současnými interpretacemi feministické biblistiky. Ze srovnání jasně vyplývá nejen velký posun v přístupu a těžišti výkladu, ke kterému díky vstupu žen do procesu interpretace došlo, ale i celkový posun vědomí: od patriarchálního, úzkého a v důsledku diskriminujícího pohledu „his story“ k partnerskému a o rovnováhu usilujícímu přístupu (ke kterému patří i doplnění chybějícího hlasu žen, „her story“, do dějin).

Knihu si můžete koupit zde: Židovské muzeum www.jewishmuseum.cz nebo Kosmas www.kosmas.cz

Myslím, že ji mají ještě i kamenné obchody s náboženskou, resp. křesťanskou literaturou (aspoň kamarád evangelický farář mi nedávno hlásil, že si ji v takovém obchodě koupil).Nikdo zatím článek neokomentoval, můžete být první.

Okomentovat

Vaše zpráva: