Ženy v Bibli, ženy dnes

Title: Ženy v Bibli, ženy dnes
Published by: Židovské muzeum v Praze
Release Date: 2008
Pages: 244
ISBN13: 978-80-86889-69-6

Kniha vznikla na základě mé disertace a následného přednáškového cyklu v Židovském muzeu v Praze díky podpoře tehdejšího ředitele Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP Vladimíra Hanzela. Tématem je srovnání tradičních rabínských, tj. patriarchálních interpretací ženských postav Bible se současnými interpretacemi feministické biblistiky. Ze srovnání jasně vyplývá nejen velký posun v přístupu a těžišti výkladu, ke kterému díky vstupu žen do procesu interpretace došlo, ale i celkový posun vědomí: od patriarchálního, úzkého a v důsledku diskriminujícího pohledu „his story“ k partnerskému a o rovnováhu usilujícímu přístupu (ke kterému patří i doplnění chybějícího hlasu žen, „her story“, do dějin).

Knihu si můžete koupit zde: Židovské muzeum www.jewishmuseum.cz nebo Kosmas www.kosmas.cz

Myslím, že ji mají ještě i kamenné obchody s náboženskou, resp. křesťanskou literaturou (aspoň kamarád evangelický farář mi nedávno hlásil, že si ji v takovém obchodě koupil).