Inelia o náročných životních výzvách

Občas vidíme jak si vynikající duchovní a Empowerment učitelé (ke slovu „Empowerment“ viz. pozn. pod článkem) procházejí opravdu náročným životním obdobím . Může to být nemoc, vážná nehoda, nepříjemný soudní spor, konfliktní rozvod, problematický příbuzný nebo přítel, závislosti…, a tak dále.Já sama se v současné době potýkám s několika z výše uvedených výzev.Proč by jste tedy proboha měli používat mé nástroje ke zlepšení svého života, pokud stále manifestuji utrpení ?

Používám své nástroje, protože jsou navrženy tak, aby nás posílily v konfliktním, nízkofrekvenčním prostředí. Prostředí, ve kterém se nacházejí lidé, kteří na vás budou útočit – buď proto, že mají nízkou vibraci, nebo proto, že jsou otevření tomu přijímat negativitu. Lidstvo vytvořilo prostředí, které nepodporuje naše fyzické tělo , mentální tělo, emoční tělo, ani energetické tělo.Jsou to nástroje, které vám pomohou vystoupit z nesprávných programů, pomohou vám získat informace , dovednosti a znalosti nezbytné pro řešení situací, jež přináší moderní život. Také vás podpoří v opravdu náročných životních obdobích . Pomohou vám rozlišit negativní a pozitivní volby a lidi, tak aby se s postupem času váš život zlepšil a stal se více podporující, šťastnější a zdravější .
Včera ráno jsem se podívala na negativní situace, které momentálně jsou v mém životě , na to, jak v některých dnech je mé emocionální a mentální tělo tak vyčerpané, že se propadne do extrémního smutku a zoufalství, přičemž konflikt nadále trvá.Pomyslela jsem si: „Proč se tyto věci stále dějí, třebaže používám všechny nástroje, které jsem přivedla na tento svět?“ Odpověď na tuto otázku byla v mé mysli již zřejmá, ale byla mi dána, protože o tom uvažují i jiní lidé. Ta myšlenka zněla: „Pokud Inelie, se všemi svými vhledy a nástroji, má potíže s ostatními lidmi a fyzickými situacemi, pak možná její nástroje nefungují.“

Já sama jsem tomu věřila, když jsem byla dítětem. Viděla jsem nadané muže a ženy, ten druh mužů a žen kterými jsou učitelé, průvodci, léčitelé a vůdci, procházející nepříjemným rozvodem, nebo vážnou nemocí, a pomyslela jsem si: „Bože, nemůžou být dobří v tom, co dělají, podívej se, jak jsou nemocní a trpí, rozvádí se, nejsou schopni ani udržet své vlastní manželství pohromadě.“Má matka , poté co jsem se takto vyjádřila o jedné z jejích přítelkyň-léčitelce, mi sdělila , že důvodem je, že její přítelkyně věnovala veškerý svůj čas službě druhým. Obětovala svůj život druhým, a proto její manželství a zdraví selhalo. Moje matka se velmi identifikovala s energií mučedníka a načetla si tuto situaci jako hrdinskou a dobrou.Podívala jsem se na časovou osu její přítelkyně a uviděla jsem, že ve skutečnosti se provdala za člověka, který se k ní nehodil, a nepodporoval ji ve stejné míře jako ona podporovala jeho. Byl spící a nevědomý. A její zdravotní stav selhal, když stresu z této situace bylo příliš.

Mnohokrát jsem se zmínila, že mé fyzické tělo je má Achillova pata. Narodila jsem se s defektním srdcem (uzdravila jsem ho až ve věku 18 let), poruchou jater, astmatem. V osmnácti letech jsem měla velmi vážnou nehodu na motorce , po které mi zůstalo neurologické poškození a chronické bolesti v pažích a zádech. (Bolest zad byla vyléčena pomocí chiropraktika před šesti lety). Během mého dospívání a prvního manželství, docházelo také k extrémnímu fyzickému a psychickému násilí. Mé druhé manželství samo o sobě bylo nešťastné, i když jsem byla ráda, že jsem vdaná.

Pokud jsem v minulosti tyto skutečnosti zmínila, lidé reagovali schvalujícím tvrzením, že právě tento obtížný a bolestivý život mě udělal soucitnou a vědomou . Jedná se ale o extrémní omyl. Přišla jsem sem, stejně jako vy, již soucitná a vědomá. Jediné čemu tyhle události v mém životě posloužily bylo , že jsem se cítila oslabená, méně empowered a méně schopná. Bála jsem se ukázat a vyjádřit své pravé já, protože výsledkem by bylo, že bych byla napadena.

Tyto věci se staly, protože jsem neměla nástroje a informace jak fungovat v rámci reality, plné bytostí s nízkofrekvenčním programem. Byla jsem v bojové zóně, kde bylo přijatelné působit bolest, strach a utrpení. Po většinu svého života jsem dělala neinformovaná a špatná rozhodnutí na základě mé nevědomosti o tom, jak tato planeta a tento boj funguje. Špatná rozhodnutí se mi vracela jako bumerang. Veškeré špatné volby, i ty, které jsou provedeny skrze naši přílišnou naivitu a lépe to neumíme, jsou použity k našemu oslabení.

Co je špatnou volbou? Momentálně, jak už jsem zmínila výše, mí blízcí příbuzní prochází mimořádně vážnými fyzickými potížemi, já sama procházím nepříjemnou právní bitvou a můj zdravotní stav je i nadále ohrožen.Proč byste tedy měli používat mé nástroje ke zlepšení svého života? Já používám své nástroje, protože jsou navrženy tak, aby nás posílily v konfliktním, nízkofrekvenčním prostředí. Prostředí ve kterém se nacházejí lidé, kteří na vás budou útočit buď proto, že mají nízkou vibraci, nebo proto, že jsou otevření tomu přijímat negativitu.Mé nástroje,kurzy a MP3 jsou navrženy k poskytování informací , k tomu dát vám větší šanci udělat v životě správné rozhodnutí. Nejen „nějak přežít“ ty zlé časy, ale i během nich prosperovat a růst .

Když procházím krizí , využívám své nástroje a ty mi dávají sílu, moudrost a schopnost léčit svá emocionální a mentální těla natolik, abych byla schopná pokračovat , aniž bych byla vtažena do nízkofrekvenčního dramatu, boje a utrpení. Ano, být ve středu konfliktu a bolesti je zraňující , ale to zranění se nepřemění na utrpení, strach a zoufalství.

Tak proč byste měli používat moje nástroje k Empowerment? Než jsem na nástrojích zapracovala, byla jsem neschopná. Konflikty, útoky, mizerné situace, negativní lidé plní dramat, úrazy a špatný zdravotní stav mě oslabily a nebyla jsem schopná naplnit svůj nejvyšší potenciál. Byla jsem schopná fungovat,ale ve velmi omezené míře. Když jsem byla požádána působit veřejně, začala jsem s kurzem ascension101. Pomohl mi vydat se na mou cestu ke zdraví, stát se dostatečně silnou,abych přečkala, co mě čeká, a abych vytvořila lepší a podpůrnější život pro sebe a své blízké.Pak přišlo více nástrojů a kurzů. Tyto nástroje mi umožnily vstoupit do mé síly, vyjádřit mé pravé já beze strachu, umožnily mi dotknout se životů milionů lidí po celém světě pozitivním způsobem. I já sama jsem se rozvinula. Umožnilo mi to začít dělat dobrá a informovaná rozhodnutí. A umožnilo mi to překlenout se přes nesmírně obtížnou dobu zdravým a pozitivním způsobem.

Každý na této planetě má svůj příběh. Většina lidí má příběh, který jim slouží k potvrzení a schválení jejich jednání. Někteří si myslí, že jejich bolest a utrpení je učinila dobrými a soucitnými. Zároveň však tito dobří a soucitní lidé schvalují bolest a utrpení způsobené příbuznými nebo přáteli, tím, že tvrdí, že toto zraňující jednání přichází, protože ta osoba samotná si prošla týráním či jiným utrpením a bolestí, když byla dítětem.Jak to tedy je? Ani tak, ani onak.

Naše příběhy nás nemusí definovat či nás dělat lepšími nebo horšími. Učíme se, jak to na této planetě funguje. Používáme nástrojů Empowerment a znalostí umožňujících nám rozhodnout se správně, projít utrpení a negativní vlivy, vyjádřit plně sami sebe. Dobré nástroje nám umožní ztělesnit nové paradigma bez omluv.

Četla jsem, že stařešinové ve Standing Rock zajistili, aby všichni lidé, kteří přišli do tábora se zraněním, bolestí, utrpením a hněvem zděděným po předcích, kulturním nebo společenským zraněním, byli uzdraveni před tím, než začali jednat. Důvodem je, že aktivita přicházející z místa zranění není pozitivní ani konstruktivní.

Náročná období jsou zde stále. Je pravděpodobné, že čelíte, nebo budete čelit během svého života strádáním, krizím a negativním dramatům. Je pravděpodobné, že ostatní lidé se pokusí pošlapat vaše práva, zneužijí vás nebo se pokusí vtáhnout vás do dramatu. Možná jste měli nehodu nebo máte vážné zdravotní potíže . Pokud se stále ještě cítíte ublížení bolestí, kterou život přináší, vaše kapacita být silní a růst bez ohledu na to co se děje okolo, vaše kapacita dělat správné a empowered rozhodnutí, je velmi malá. To je důvod, proč jsem souhlasila s mým veřejným působením: mou motivací bylo pomoci vám při léčení a rozhodování z pohledu rozšířeného vědomí. Rozhodnutí, které podpoří vás a vaše blízké bez bolesti a nutnosti oběti mučedníka či zachránce. Tímto způsobem zvýšíme vibrační frekvenci planety: uděláme to my sami, v našich životech, tím, že zvýšíme svou vlastní vibraci. A to uděláme tak, že se informujeme a vybereme si vysokofrekvenční vibrační zážitek.

Používám své nástroje, protože mi pomáhají zůstat mimo pole temnoty, která se snaží mě vtáhnout, den za dnem . Pomáhají mi přesunout se do pole vysokofrekvenční energie, která je stále přítomna. Pomáhají mi setkat a sladit se s lidmi, kteří se vzájemně podporují, a také mě všeobecně školí v provádění správných rozhodnutí. Tím, že se rozhoduji správně, mám nyní sílu a podporu nejen k tomu, abych zde na Zemi přežila , ale také rostla , užívala si života, byla milována a milovala bez bolesti, a měla kapacitu plně se vyjádřit beze strachu.
To je něco, co můžete také zvládnout .

Poznámka k překladu slova EMPOWERMENT – zdroj: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=415
V českých podmínkách zatím nebyl nalezen vhodný překlad. Zčásti termínu Empowerment odpovídá POSÍLENÍ nebo ZAPOJENÍ. Dle našeho názoru tyto překlady nevyjadřují celý obsah slova Empowerment. V tomto článku budeme tedy používat termín Empowerment bez českého překladu .
Výstižný se zdá výklad Empowermentu v článku „A Working Definition of Empowerment“ od amerického psychiatra Judiho Chamberlina , který jsme získali jako jeden z materiálů určených k orientaci v oblasti Empowermentu . Chamberlin definuje Empowerment tím, že vyjmenuje jeho klíčové prvky. Jedná se o: Být si vědom vlastní možnosti rozhodnout se, Mít přístup k informacím a zdrojům, Mít více možností na výběr (nejenom ano-ne, buď- a nebo), Asertivita, Pocit, že můžu něco změnit (mít naději), Myslet kriticky a umět se podívat na věci z různých úhlů, Poznat a naučit se vyjadřovat svůj vztek, Necítit se osaměle, cítit, že někam patřím, Pochopit, že lidé mají svá práva, Mít možnost ovlivňovat svůj život a společenství, kde žiji, Učit se dovednostem, které považuji za důležité, Ovlivňovat pohled druhých na moje vlastní možnosti, „Nezůstat stát v koutě“, Osobní růst a vývoj je nekonečný, Budování positivního sebeobrazu a překonání „stigmatu“.

Zdroj a originál: https://ascension101.com/cs/home/free-articles/119-december-2016/683-bad-things-happening-to-good-people.html

PŘEKLAD MARTINA VALCHÁŘOVÁ PRO www.oheladom.cz .
Přebíráte-li na svůj web, učiňte tak včetně této poznámky a pošlete nám prosím odkaz, děkujeme.

Foto: Standing Rock, USA, prosinec 2016. Indiánské kmeny se sjednotily a mnoho bílých lidí se k nim připojilo, s podporou domorodých národů ve světě, ve Standing Rock v úsilí zabránit stavbě ropovodu pod řekou a přes posvátné území Siouxů. První kolo vyhráli, prezident Obama stavbu odvolal, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál (a s novým prezidentem, jenž má skrze svůj byznys na stavbě zájem). Každopádně jak Inelia často zdůrazňovala na svém FB, poprvé došlo ke sjednocení indiánských kmenů a k jejich podpoře domorodými národy (Aboriginci, Maorové…) i bílými aktivisty v mírovém, nenásilném, a tedy pozitivním protestu.

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář