Cesta Duše

The Return of the Divine Feminine – příspěvek Laury Magdaleny Eisenhower ze 4.srpna:

Čím hlubší je tragédie, kterou jste překonali, tím větší je schopnost ovládnutí temnoty a duality, kterou získáte. Temnota se stává vaší silou, nikoli příčinou neštěstí, neboť vaše vědomí je vedeno vaším světlem. Vaše vnitřní světlo bylo vaším průvodcem při návratu z temnot. Lidská zkušenost je výcvik: cílem je vývoj Duše a aktivace DNA,zvládnutí zvratů a opětovných návratů, zacílení a útoků. Je to o nalezení rovnováhy a o harmonizaci polarit, jejich propojení a spoluvytváření.

Zakoušíme neustálé připomínky, které nám ukazují, co potřebujeme léčit, na čem potřebujeme pracovat, kde má proběhnout alchymický proces. Toto naše úsilí se stává součástí mnohem většího záměru a účelu, neboť se rozšiřuje do vzorců našich předků i archetypálních nevyvážeností, které nás potřebují, aby byly procítěny a zakoušeny – aby se následně mohly navždy vibračně posunout.

Tělo nám na fyzických symptomech ukazuje, kde potřebuje léčit na hlubších úrovních, a tak nás bere do dalších úrovní nás samých. Byli jsme učeni, že když přicházíme o své zdraví, je to důvod ke strachu. Ve skutečnosti jde o příležitost k růstu a expanzi na novou úroveň schopností. Všechno má svoji druhou stranu. Druhou stranou deprese je objevení nejhlubších tužeb naší duše. Druhou stranou hněvu je poznání našich vášní. Druhou stranou zmatku je poznání, jak žít moudrost tady a teď. Potřebujeme být posíleni v našich lidských nádobách – tělech, aby nás dokázala přivést k našim snům a vizím. Už žijí uvnitř nás, pouze se potřebujeme oddělit od lidí, jejich energií a prostředí, kteří nám je berou, snaží se je kontrolovat nebo podkopat.

Poté, co se od toho všeho oddělíme, vše, co jsme kdy chtěli a hledali se vyjeví, protože to již spočívá uvnitř nás. Magie a zázraky tu jsou, abychom se potkali se svými nejhlubšími potřebami a zrcadlili vše, co jsme objevili uvnitř sebe. Potřebujeme být pružní a otevřít se tomu. Možná se to ukáže a projeví jinak, než jsme si představovali, že by to mělo být… Možná se to projeví jako hlubší poznání, které se usadí a odhalí jako božský odraz (divine reflection) nás samých.

Pochybovat o tom či o sobě není nic strašného. Byli jsme zraňováni a někdy svoji minulost promítáme do budoucnosti i do přítomného okamžiku. Jestliže je pro nás něco „to pravé“, pochybnosti v pravý čas odejdou, jako když had svléká kůži nebo plod shazuje slupku, abychom jej mohli jíst.

Příroda nepociťuje pochybnosti. Pochybnosti jsou lidskou záležitostí. Jak odlupujeme naše vlastní vrstvy stále lepším a lepším sebepoznáním, a jak shazujeme vrstvy minulosti, objevují se nové perspektivy (pohledy, hlediska), plody a nový život, který na nás vždy čekal. Pochybnosti přejdou, jak půjdeme vpřed a budeme důvěřovat většímu obrazu, našim tvořivým silám a inteligenci Přírody. Ty jsou moudrostí, kterou si volíme, které se dotkneme. Potřebujeme pouze být si stále vědomi naší Duše, své Ego nechat vést Duší, a spojit se s Duchem, který je mocnější než hmota.

Zdroj: https://www.facebook.com/The-Return-of-the-Divine-Feminine-294515654562/

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

One Reply to “Cesta Duše”

  1. Milá Terezo, děkuji za překlad. Je pro mě léčivé přečíst si text, který optimisticky a pozitivně verbalizuje co teď prožívám. Je pro mě léčivé si uvědomit, že prostřednictvím deprese, hněvu a zmatku poznáváme své nejhlubší tužby, svoji vášeň a moudrost bytí tady a teď. Že skutečně prostřednictvím oddělení se, poznáme své pravé já, svůj pravý záměr. Dodala bych, že je třeba se oddělit nejen od lidí a prostředí, ale i od toho, co nám vnitřně nění vlastní. Od starých programů, které pramení nejen v naší osobní minulosti, ale které jsou i součástí kolektivního nevědomí. S pokorou a vděčností nechat zemřít, co již má být mrtvé. Cítím, jak se tohle děje všude kolem nás a jak každý z nás, kdo zpracuje střípek nějakého svého trauma, přispívá ke svobodě Člověka na Zemi 🙂

Napsat komentář