K svátku mrtvých…

…jsem zapálila modrou svíci s automatickou kresbou „Panna Marie“. Postavila ji do sklenice na terasu. Hořela celou noc.
Kolem ní šátek a fotografie mých prarodičů: babičky a dědečka z otcovy strany, jejich svatební fotografie. Babičky a dědečka z matčiny strany, babička ve dvaceti letech, v roce konce druhé světové války, a dědeček se smutnýma očima, na začátku šedesátých let, kdy se už zhroutil jeho mladistvý sen o lepší komunistické společnosti.
Od loňského roku už nemám žádné prarodiče v tomto světě. Všichni již zemřeli. Přesto je vnímám blízko. Zdává se mi o nich.
Letos se díky vnitřní práci a kosmickému vyladění odplavilo vše, co bránilo… Nyní cítím jen a jen vděčnost a úctu, z plného srdce. Ze vzpomínek zůstávají ty krásné.

S díky za všechnu podporu a pomoc, bytostem viditelným i neviditelným, andělům z masa a kostí i z jemné mlhy světla… (Je mezi nimi rozdíl?!?)

Tereza

„Otoč starodávným klíčem síly
a vkroč do přítomného okamžiku
znovuprobuzená. A vezmi si zpět
alchymickou, zlatou magii –
sílu lásky a pravdy.
Mluv starověkým jazykem srdce
a vyřkni symbolické mytické žádosti
utkané ze srdce, síly a vůle ženství.
Vyslov to a oznam to,
prociťuj to
dýchej to
a buď to.
Tak se staň.“

Turn the ancient key
of power
and step into the now
reawaken and reclaim
the alchemical golden magic
the power of love
and truth
speak the ancient language
of the heart
and call forth
the symbolic mystical application
forged by the heart, power and will
of the feminine
pronounce it
and announce it
feel it
breathe it
and will it
so be it

Gail Swanson
https://www.facebook.com/heartoflovemagdalene/

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář