Inelia Benz o nástrahách duchovního probuzení…

…a kosmickém dění v letech 2015 až 2017

Varování! Příští čtyři odstavce jsou o zprávách, kterých jsou plná alternativní i mainstreamová média…Když vydržíte, vše se objasní v pátém odstavci.

Jsou to zhruba tři měsíce, co se na nás valí příval předpovědí o konci světa a s nimi i spasitelé. Zjevně jsme se vyhnuli už dvěma vyhlazením lidstva díky oddané práci a organizovaným meditacím mimozemských bytostí a jejich následovníků. Ach, a samozřejmě nás vždy ujišťují, že se díky jejich horlivé práci příští rok zase o trochu víc „probudíme a vyvineme“. Díky (smajlík)…

Ještě však zjevně nejsme zachráněni, neboť další konec světa na programu přijde ode dneška za týden. A je jedno, zda toto čtete v roce 2015 nebo 2017. Je dost pravděpodobé, že rozvrh scénáře konce světa potrvá každý měsíc po několik příštích let nebo desetiletí.

Nejméně tři duchovní učitelé přišli o své obdivované postavení na piedestalu poté, co své následovníky zneužívali sexuálně, emočně, mentálně a někdy i finančně. Některá duchovní centra (dedicated sites) vydávají prohlášení, že všechen duchovní pokrok, místa posílení i učitel jsou blbost. Jejich následovníci jsou nyní osvobozeni, vracejí se do „skutečného života“ a připojují se k pracující mase.

Na osobní úrovni jsem zjistila, že musím postavit silné hranice vůči mnoha novým i starým známým a jednotlivcům, stejně jako musím odříznout některé lidi a vyloučit je ze svého života. Bylo to velmi traumatické! Jako kdyby se spící lidé přítomní v našich životech soustředili a spustili „útok“. Lidé, kteří nejvíce schovávali své zlé úmysly a psychické nejistoty (…svoji skutečnou povahu), se vydali na válečnou stezku. A nejen to: lidé, kteří jsou probuzení a probouzející se mohou nyní vidět skutečné důvody a pravdivý záměr těchto spících lidí. A už je příliš těžké „omlouvat“ toto chování spících.

Takže co všechny tyto společenské a osobní útoky, štvaní strachem, válečná vřava, znamenají? A proč se objevují nyní?

DO SOUČASNÉHO ZRYCHLENÉHO EVOLUČNÍHO MÍSTNÍHO OKNA VE VESMÍRU jsme vstoupili zhruba před dvěstě lety. Kolem roku 1800 se ozvalo poprvé. Naše společnost a životy těch nejvíce utlačovaných se začaly posouvat a měnit. Možná si myslíte, že je na naší planetě stále mnoho míst, kde je život pro určité skupiny populace velmi těžký. To je pravda, ale dokonce i pro ně je dnes život snazší než tomu bylo před dvěstě lety.
Epicentrum místního okna (locational window) na nás právě teď přichází. Jsme v jeho středu a dostáváme se k „nejhustšímu“ bodu energie, který zde existuje. Tento bod může být popsán jako „nekonečná potencionalita“ (infinite potentiality, bod nekonečna možností). Epicentrum potrvá zhruba dva roky. Poté opět přejdeme do „stabilnější“, „pomalejší“, „usazenější“ reality.

Lidé, kteří si chtějí za Zemi udržet hru moci nad druhými lidmi, si pumpováním strachuplných zpráv a příběhů o konci světa a/nebo lidstva do alternativních i mainstreamových médií chtějí jednoduše udržet pohromadě své „stádo“. Jedinci, kteří se těmito zprávami nechají ovlivnit a propadnou strachu, i jedinci, kteří se podvolí duchovnímu, emočnímu a mentálnímu vyčerpání a vzdají se svého vlastního probuzení, jsou jednoduše ovcemi, které budou tupě odvedeny zpět do chléva a využity. A co je hlavním ukazatelem určujícím, kdo bude vzat zpět do chléva a kdo ne? Dokonce i mezi „nejduchovnějšími“ lidmi jsou to ti, kteří odevzdali svoji vlastní sílu.

Jak to vypadá, když člověk odevzdá svoji vlastní sílu? Jednou z cest je víra ve Spasitele Vesmíru, který je ZDE a on/ona/oni zajistí, že jsme V BEZPEČÍ. Slyšeli jste to teď někdy? Ano, je to spojnice se starým paradigmatem, kde spasitelé byli „jediní“, kdo mohl osvobodit věčné, božské, všemohoucí bytosti – lidstvo – z otroctví. JAKO KDYBY VĚČNÁ, BOŽSKÁ, VŠEMOHOUCÍ BYTOST MOHLA BÝT ZOTROČENA…

Když se lidé začnou probouzet, mají stále velmi silné obrany (firewalls – počítačová obrana před vnějším zásahem a vniknutím čehokoli jiného, „cizího“). Ty jim říkají, že nejsou dost „silní“ nebo „moudří“ jako jiní lidé či bytosti. Takže už tu někdo na tohoto pracovníka světla čeká, lapí ho do pasti, připoutá ho a zaměstná, dokud nezmoudří nebo se zcela nevyčerpá. Jestliže zmoudří a vystoupí z dogmatu, které následoval, může pokračovat mnohem eklektičtějším způsobem po své cestě, kde je sám sobě průvodcem. Jestliže se zcela vyčerpá, všichni „vůdcové kultu“ pro něho budou duchovními učiteli, vrátí se do jejich „kostelů“, do práce a do starého systému (9-5 matrix).

Někteří se však ani tak daleko nedostanou. Většina probouzejících se lidí padne do léčky scénářů posledního soudu, příběhů a informátorů (whistle blower – česky „sojka“, člověk, který je součástí systému, dokud nevynese jeho temná tajemství a praktiky a neprozradí je tisku a veřejnosti). Data konce světa jsou oznamována stále znovu a znovu. A informátoři (45 nejtajnějších úrovní nad prezidentem USA – asi nějaká momentálně populární fantasmagorická konspirační teorie) přicházejí a odcházejí, přicházejí a odcházejí. Řeknou něco zajímavého, aby vtáhli lidi, a potom mluví o nepodstatných podružnostech.

A co to způsobí? Většina jedinců se v určité chvíli unaví a vrátí se zpět do svých obyčejných životů v systému. Jiní si uvědomí, že tato doba a čas je o převzetí odpovědnosti za svůj vlastní vývoj vědomí, duchovní vývoj, a připojí se k „duchovní komunitě“. Z nich většina potom padne za oběť lidem číhajícím na to vzít jim jejich sílu. Lidem, kteří vlastní „jedinečnou a jedinou cestu“ a mají po ruce skupinu mimozemských bytostí, která všechno napraví a spasí jednotlivce i planetu. Většina hledačů padne do jejich pastí, protože lidská populace měla a má v sobě příliš mnoho programů odevzdávání síly. Potom stráví zbytek svého života čekáním na spasení, nebo… opustí duchovní cestu, roztrpčeni a zklamáni.

Ale někteří to zvládnou. A jestliže stále čtete tento článek, jste to i vy.

Někde na této cestě si jednotlivci uvědomí, že JSOU MOCNÍ/SILNÍ. Všechno, co potřebují dělat, je naučit se vzít si zpět svoji vlastní sílu a používat ji. Už ji dále neodevzdávat. Stát se hodně eklektivní na své cestě duchovního růstu a učení se, kde jsou sami sobě průvodcem. Takový člověk je schopný následovat své vlastní vedení. Může jít do světa a UČIT SE ZE VŠEHO, CO S NÍM REZONUJE, opustit vše, co s ním nerezonuje, a stát se mocným, zdatným a oproštěným od starých programů.

EKLEKTICKÝ:
příd.jméno: 1. takový, který čerpá z vícero směrů, myšlenek, zdrojů, ale vybírá to, co mu vyhovuje, a to poté spojuje v jeden více méně kompaktní celek.
http://www.slovnik-cizich-slov.net/eklekticky/
Eklektik: člověk přijímající a slučující ve své tvorbě či názorech rozmanité prvky vybrané z různých názorů, směru, učení, třeba i protikladných.
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/eklektik

Foto: fb NASA – nádherná Super Blood Moon, velká krvavá Luna. Už zítra brzy ráno, těším se moc! Článek Inelie mne velmi podpořil v náročných fyzických i psychických procesech, ať přinese klid i vám! Vesmíru zdar!
Zdroj: https://www.facebook.com/NASA/photos/a.67899501771.69169.54971236771/10153570586386772/?type=3&theater

Původní název článku: „Někdy ztratím trpělivost…“
Originál najdete zde:
https://ascension101.com/cs/home/free-articles/107-september-2015/580-sometimes-i-lose-my-patience.html

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář