Inelia o současném štěpení světů

ŠTĚPENÍ SVĚTŮ – PŘÍCHOD K PLANETĚ BLÍZKO TEBE
V roce 2011 došlo v lidském kolektivu k rozdělení. Na ty, kteří chtěli mít posílenou, vědomou, strachu prostou, probuzenou realitu fyzického vtělení, a na ty, kteří takovou realitu nechtěli. Gaia je aktivně vedena k fyzické separaci v průběhu času, během tří generací. Tato separace Gaii je jemná a bez traumatu. Ale my, lidský kolektiv, jsme tlačeni k rychlé a divoké separaci.
Různí lidé v prostředí, ve kterých se nacházím, zmiňují Třetí světovou válku a podobné apokalyptické scénáře. O tomto tématu v současnosti diskutuji v různých emailových, textových i ústních konverzacích (i na webu WalkWithMeNow.com). Opravdu to vypadá , že naším kolektivem byla zvolena rychlá fyzická separace realit. No a nyní se to děje. To v tuto chvíli probíhá. To, o čem rozhodujeme.

Většina lidí na Zemi bude tuto volbu interpretovat a manifestovat (projevovat) v závislosti na tom, co je pro ně reálné. Jaké volby vidí jako reálné, skutečné. Je dobré pamatovat na to, že nikdo za nás tuto volbu neudělá, nikdo si nás nezvolí, nejsou žádní „vyvolení lidé“. Na nikoho není namířeno. Je to každý jednotlivý člověk, kdo se rozhoduje sám za sebe. Když pracujete na sobě, volíte si posílenou realitu. Je to takto jednoduché.

Kdysi jsem žila v těsných kontaktech s apokalyptickými časovými liniemi (doslova „časovými liniemi posledního soudu“). A je to samozřejmě jeden způsob, jak to můžeme udělat. Ale co cítím nyní je silný střet s časovou linií vibrační FYZICKÉ separace. Může to skončit válkou a násilím a miliony mrtvých, nebo to může skončit způsobem, který si ani nedokážeme představit. Je to otevřené různým možnostem. Co nyní děláme, když rozeznáme soulad a nesoulad, je přesně toto. Rozdělujeme světy. Máme výhodu, pokud to děláme vědomě. Ale každý v tom je, jedním nebo druhým způsobem. (O souladu a nesouladu důkladně mluvím v MP3 nahrávce „Detoxify Your Life Now“, „Právě teď detoxikuj svůj život“. )

Je velmi snadné být vtažen do bitevního pole. Energie zachránce, mučedníka, vojáka, bojovníka, velitele, je silná, je v ní něco z nás. Ale je spojena se snížením vibrace, neboť všechny války a konflikty jsou ve své podstatě nízkovibrační. Pokud se cítíte být vtahováni do zachraňování a ochrany druhých, navrhuji vyzkoušet si místo toho energii „strážce“. Není to ozbrojený strážce, ale strážce, jehož energie je energií neproniknutelné zdi. Bez následků pro toho, kdo se snaží projít – prostě jen není možné se skrz ni dostat.

Jsme mosty pro lidi, kteří přecházejí do nového paradigmatu. Ale vypadá to, že brzy se mnoho z nás stane zdí, aby zastavilo staré paradigma a to neznečišťovalo nové paradigma. Zeď je tak jasná, tak probuzená, že nemůže být nakažena, manipulována nebo narušena programy, posuzováním či pokušeními.
Nebo možná ne:-).

Fyzická separace právě teď skutečně závisí na lidské kolektivní mysli. Řekla bych – nyní to prostě pozorujte. Když to pozoruji já (a to je něco, co se vynořuje v knize „Interview with a Psychic Assassin“, kterou zrovna píšu), vypadá to, že se vynořuje třetí možnost. Je to tak mimo měřítka naší reality, že to potřebuje být jednoduše pozorováno. V zásadě světlo a tma mohou existovat – a existují – jeden bez druhého. Vlastně je to jediný způsob, jak mohou existovat. Můžeme vidět obojí, protože v našem světě existují oba – odděleně. Je také realita, kde není ani jedno. A v našem vědomí se vynořuje realita, kde existují světlo a tma jako Jedno. Ne světlo a temnota, které dohromady dělají šedivou, ale které dělají barvu – a ta zatím ani není v našem spektru. Není to realita, kde by se vyvažovali či do sebe zapadali, ale realita, kde se vynořuje úplně nový prvek.

Naléhavá touha oddělit různé reality vypadá, že nějak souvisí s vynořením této nové vibrace. Je to téměř jako kdyby se mělo stát, že jestli se nyní neoddělíme, budeme všichni pohlceni do tohoto nového prvku. A ten je tak neznámý, tak jiný, tak „ne-lidský“, že naši volbu tlačíme vší silou. Cítíte strach? Strach by mohl být tahem do důvěrně známého prostředí.
Cítíme touhu zjistit víc? Možná prozkoumat cestu, kde jiní nikdy nebyli…. Jediným způsobem, jak zůstat jasní a udržet naše volby vědomé, je aktivně usilovat o soulad (resonance) a aktivně se nazapojovat do nesouladu (dissonance).

Originál: https://ascension101.com/cs/home/free-articles/97-september-2014/467-the-spliting-of-the-worlds-coming-to-a-planet-near-you.html
Překlad: Terezie Dubinová, PhD. pro www.oheladom.cz

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář