Inelia: Co znamená být člověkem?

Co to znamená být člověkem? Lidé často říkají věty jako „jsem jenom člověk“ nebo „je to lidská přirozenost to dělat“ – většinou o špatných činech. Je jenom jedno přídavné jméno používané pozitivně, a to je „humánní“.

Na světě je tolik protichůdných informací o otázce, odkud pocházíme. Někdo říká, že jsme byli stvořeni bohem, jiný že jsme se vyvinuli z opic. A ještě jiný, že jsme směsí mimozemské a pozemské dědičné informace DNA. Naše přirozenost – co to znamená být jedním z nás, lidskou bytostí – je překryta kulturním, náboženským a sociálním programováním.

Ráda bych s vámi sdílela, jak tomu rozumím já, a dala vám tak náhled pozorovatele, který je pravděpodobně od většiny odlišný. Především vidím lidskou bytost jako symbiotický vztah mezi „osobnostní“ a jejím/jeho „tělem“. Tělo má svoji vlastní inteligenci a evoluční cestu. Tělo je nejvyspělejší hmotnou manifestací Božského Vědomí. Je úžasné, kolik pocitů, emocí, myšlenech a stavů „bytí“ náleží pouze tělu. Třeba strach ze ztráty, špatná nálada kvůli nízkému krevnímu cukru či touha být s druhými lidmi.

Co se týče lidského těla, je tu tajemství, které staří držitelé moci nechtěli, abychom věděli: je to nejvyvinutější výtvor na planetě po celou dobu její existence (a pravděpodobně na mnoha jiných planetách). A když se spojíme s ostatními „těly“, abychom meditovali či dělali energetickou práci, můžeme pohnout horami. Před tisíci lety jsme byli vibračně a geneticky zneschopněni, zmrzačeni, abychom nezískali toto poznání a přístup ke schopnostem těla. Kdokoli tyto schopnosti znovu oživil, byl upálen na hranici. Dalším tajemstvím je, že vše, co potřebujeme, abychom tyto schopnosti a dovednosti lidského těla oživili, je zvýšit jeho a naši vibraci. A všechno, co potřebujeme dělat, abychom toho dosáhli, je fyzická a vibrační očista (detox). Fyzicky tím, co jíme a pijeme, vibračně zpracováváním svého strachu (https://ascension101.com/cs/ascension-tools/33-ascension-tools/105-fear-processing-exercise.html )

Jedinec nebo „duše“ je nejvyspělejší manifestací Božského Vědomí jako „Jiného“ (Other). Když se podíváme kolem sebe, vidíme samozřejmě mnoho jedinců, včetně občas sebe, kteří nevypadají moc vyspěle… To je místo, kde je závoj zapomnění. Abychom mohli hrát hru na úrovni singularity na této planetě, zvolili jsme si zapomnění našeho božství a všemohoucnosti. Všechny cítící, individuální, vědomé výtvory, ať už lidské nebo jiného druhu, zapomněly, jaké to je být Zdrojem. Jsou různé úrovně tohoto zapomění, když se stáváme singularitou, ale nějaká jeho úroveň tu vždy je.

Důvody pro život na této planetě se také různí člověk od člověka. Mnoho lidí chce zůstat naživu jednoduše pro život samotný, bez ohledu na to, co přinese. Jiní se chtějí „vyvíjet“ v něco/někoho jiného, možná vědomějšího. Postoupit do stavu života, který je „vysokovibrační“ oproti tomu, co tu máme nyní. Pro mne nic z toho neplatí. Jsem zde, abych udělala práci, a to je zvýšit vibrační úroveň planety. Všechno ostatní není důležité. Pokud to mohu vidět, neměla jsem „život duše“ před tímto životem, ani nebudu mít žádný takový, až tento život skončí. Zároveň mám čtyřicetipětiletou historii na této planetě. Většinu těchto let jsem žila v anonymitě. Mám čtyři děti, dva sourozence, mnoho příbuzných a přátel. Celkem vzato tedy žiji „lidský“ život. Většina času, který jsem žila jako lidská bytost, pro mne byla kompletní záhadou a velmi nepříjemným, nechtěným zážitkem na zkušenostní úrovni. Nicméně, co „cítím“ o životě v singularitě, i když je to pro mne na osobní úrovni nepodstatné, se ukázalo být velmi užitečné v práci, kterou jsem sem přišla dělat.

Co to znamená být člověkem v tomto specifickém planetárním čase/prostoru? Nikdy to nebylo více vzrušující. Na jednu stranu jsou zde miliony jedinců, kteří se sem inkarnovali z jiných planet a dimenzí v posledních několika desetiletích, aby zvýšili vibrační úroveň lidského kolektivu. Na druhou stranu máme celou skupinu vnímajících bytostí, kteří se živili energií vytvářenou lidstvem po tisíce let, a když nyní zvyšujeme vibrační úroveň planety, celá planeta se pro ně stává toxickou a dělají všechno, co mohou, jenom aby své „ovečky“ udrželi spící. Válka, utrpení, nemoci (a strach, které probouzejí) jsou NAPROSTO NEPŘIROZENÉ LIDSKÉMU DRUHU. To je důvod, proč se tolik vojáků vrací z války jako zlomení lidé. Nejsme na to stavěni, abychom žili v nízkovibračním prostředí.

Smrt je zakoušena pouze na „tělesné“ úrovni. Tělo umírá a rozkládá se. Jeho „inteligence“ se přesouvá a vytváří jiné hmotné tělo. „Bytost/duše/osobnost“ se může pohybovat do těla a z těla, může si vyměnit těla, může se vtělit do nového těla, když ztratí své poslední. Takže proč nás tyto „negativní“ entity chtějí udržet ve spánku? Proč nás používají jako své osobní baterie, zdroje energie? Důvodem je, že naše těla jsou nejúžasnějšími výtvory, které existují. Umíme nejen tvořit věci ve hmotném světě, ale umíme i vyrobit obrovské množství energie/vibrace v našich fyzických a jemnohmotných tělech. Protože tyto negativní bytosti nejsou doma v našem „matrixu“ (are not native to our „matrix“), potřebují se živit něčím, co jim zajistí existenci. A to něco je náš strach a naše nízkovibrační emoce.

Když se jdu projít po městě, jsem v úžasu, co všechno umíme vytvořit. Od nejmenších věcí, třeba žárovky, až po fascinující budovy a všechnu tu technologii, která je používána, aby fungovaly. Dokonce i taková věc jako je auto je na pohled úžasná. Jako druh vytváříme technologii, která nahrazuje všechny naše schopnosti. Ty schopnosti, které nám byly sebrány před tisíci lety. Protože většina z nás neumí snadno telepaticky komunikovat s jinými jedinci či skupinami na určitou vzdálenost, byly vytvořeny telefony, které toho umí dosáhnout. Protože většina z nás se neumí napojit na kolektivní databanku vědomí pro informace a dovednosti, stvořili jsme internet, kde to můžeme udělat. Protože většina z nás se neumí teleportovat po celém světě, stvořili jsme velmi rychlé formy dopravy.

Je toho stále spoustu, co se máme naučit, abychom byli to, co z mé perspektivy znamená být člověkem. Nicméně vím určitě jednu věc: jsme zde na této křižovatce času/prostoru, abychom byli právě toto: LIDÉ.

Originál najdete zde: https://ascension101.com/en/home/free-articles/51-november-2011/171-what-it-means-to-be-human.html
Přeložila Terezie Dubinová, PhD. pro www.oheladom.cz
Pokud chcete článek převzít na svůj web, prosím přebírejte s plným odkazem na původní zdroj a pošlete mi upozornění. Děkuji.
Foto: růžová zahrada mé milé přítelkyně, šperkařky Jany Jenčovské.

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

One Reply to “Inelia: Co znamená být člověkem?”

  1. Krásný den ,dovoluji si sdílet poselství Inelie děkuji

Napsat komentář