Inelia Benz o Božském Mužství

BOŽSKÉ MUŽSTVÍ – POVOLÁNÍ K ČINU
Jak tvoříme nové paradigma, často slýcháme a používáme slova jako „Božské Ženství“, „Bohyně uvnitř“, „Matka Země“, „Pachamama“ či „Sluneční Ženství“. Představují to nejlepší ze ženských energií v nás samých i v naší planetě. Ale co „Božské Mužství“, „Pachapapa“, „Bůh uvnitř“, „Otec Země“, „Sluneční Mužství“? V našich kolektivních volbách minulých několika tisíc let byla energie „Božského Mužství“ uzurpována a představuje tak „nepřítele“, „padoucha“, v příběhu. Nikoli toho, kdo byl obviňován ze špatností – obviňovány byly takto v minulosti ženy -, ale toho, kdo je skutečně páchal. Jako společnost jsme si promítli do Mužského Božství postavy Tyrana, Agresora, Zachránce, Mučedníka, Spasitele, Učitele, Všemohoucího Boha. Jinými slovy, promítli jsme si do něho aktivní činitele (the „doers“) zacykleného kruhu „oběť – agresor“. V minulých několika tisících letech, kdy jsme zakoušeli a poznávali patriarchát, jsme používali kulturu, náboženství a genetiku k tomu, abychom předali moc mužům a vytvořili uspořádání, které je náchylné k uplácení a zkorumpovanosti. Jde o mocenské hierarchické uspořádání, kdy jedni mají moc nad druhými. Samy o sobě hierarchie ani moc nejsou zkorumpované. Existují např. hierarchie odpovědnosti, které zdaleka nejsou úplatné. Nicméně moc nad jinými je skutečně úplatná. Lidstvo používalo Božské Mužství k zakoušení a k prosazování „moci nad jinými“.

Takže kam nás to dnes dovedlo? Jako jedinci i jako společnosti máme velké množství programů, přesvědčení, náboženských učení a kulturních vzorců, které přibarvují, prostupují a interpretují „Božské Mužství“ do energií Tyrana, Agresora, Zachránce, Mučedníka, Spasitele, Učitele, Všemohoucího Boha. Všemohoucího, děsivého a krutého, i jemného učitele a trpícího mučedníka. Zní vám to povědomě? Muži, kteří pracují na rozšíření svého vědomí („ascension“, dosl. „nanebevstoupení“ ve smyslu osvícení) zjišťují, jak je to těžké a často to přehánějí v úsilí vynahradit minulost jedním nebo druhým způsobem, napravit tyto chyby ve společnosti, ve vztazích se svými ženami a dětmi, ve svých vlastních životech. Snaží se být ochránci, spasitelé, učitelé a průvodci, aby vyvážili tyrana a agresora. Ale tato uspořádání stále dávají sílu vzorci „oběť – agresor“.

Většina z nás NEVÍ, jak se znovu spojit se zdravou, čistou, krystalickou energií Božského Mužství, aniž bychom na ni promítali něco svého a co by tak pro nás mohla udělat. Ať už nás spasit, chránit, milovat, zachránit… (a seznam pokračuje). Ale stejně jako JSME Božským Ženstvím, stejně jako Gaia JE Božskou Matkou, stejně jako Slunce JE Slunečním Ženstvím, tak JSME Božským Mužstvím. Gaia JE božský Otec a Slunce JE Sluneční Mužství. Síla, čchi, energie, byla polarizována do ženské a mužské polarity, ale její ESENCE, její podstata, je totožná. Jediné oddělení, které existuje, a všechny programy, role a přesvědčení s ním spojené, pocházejí od nás. Máme fyzické sexuální orgány a genderovou identitu, která nás pevně drží ve vtělení, a my skrze tento filtr odebíráme esenci čchi jako buď mužskou nebo ženskou – a podle toho ji používáme. Můžeme také vnímat opačným způsobem, který neodpovídá našim sexuálním orgánům a pohlaví. Ale tam to často drhne.

Povolání k činu! Jestliže si to přejete, jako muži a ženy, pojďme uskutečnit záměr stát se JEDNÍM s Božským Mužstvím a zakusit ho v jeho čisté, nepošpiněné, nenaprogramované, zdravé, celistvé, úplné, nesvázané formě v mužích a ženách kolem nás. Pro začátek stačí vyslat ZÁMĚR. Jak budeme pokračovat se záměrem v několika příštích dnech a týdnech a zpracovávat všechna témata, která se přitom vynoří, můžeme se poté začít pohybovat směrem k tomu BÝT VTĚLENÍM Božského Mužství. Vězměme si Božské Mužství zpět, očistěme ho od jeho programů, projekcí a řetězů, a sledujme, co se stane. Zapište si všechny reakce odporu, které ve vás budí čtení tohoto textu. Zapište si také všechny programy, které se aktivují. A jednoduše je pozorujte, umožněte jim se vyjevit a vyjádřit, neposuzujte je a nepotlačujte. Prostě jim dovolte existovat ve vašem poli, zatímco je sledujete a poznáváte. Jestliže jsou to programy, které vás nutí se zastavit a vy uvíznete, nebo naopak programy, které spustí rychlé reakce, použijte cvičení na zpracovávání strachu (na www.ascension101.com ) nebo najděte jiný užitečný nástroj na zpracovávání a odbourávání programů. Co říkáte?

Poznámka překladatelky: Tento článek už má Inelia na svém webu delší dobu. Kdysi jsem si ho vytiskla, přečetla, cítila, že je pro mne důležitý, a odložila. Teprve události posledních dní, kdy silně cítím nutnost navázat kontakt se svojí vnitřní mužskou energií (jinak se začne projevovat destruktivně…) mne k článku vrátily – „náhodou“ jsem ho našla. Věnuji nám všem, kteří jsme zatíženi představami o mužské (božské) energii a obtížně, leč statečně se s nimi potýkáme. A děkuji všem mužům, kteří se probouzejí, vymaňují ze stereotypů, a jejichž uvědomění roste.

Originál textu: http://ascension101.com/cs/home/free-articles.html
Přeložila Terezie Dubinová, PhD. pro www.oheladom.cz. Pokud překlad přebíráte, dělejte tak včetně této poznámky a odkazu. Děkuji.
FOTO: Noví mužští hrdinové… Izraelští záchranáři se vrací z Haiti po zemětřesení 2010.

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář