Inelia Benz: Čistý záměr a naše schopnost ho uskutečnit

nektarinka

Realizace/zhmotňování našich přání se stává stále více aktuální. Sehraná podpora našich záměrů Universem je den ode dne silnější. Mladší děti, mládež v pubertě a mladí lidé jsou, zdá se, schopni zhmotňovat mnohem rychleji než kdysi my v jejich věku (nebo dokonce i než my dnes). Je to proto, že nejsou naočkováni stejnými programy jako my. Vyrůstají v prostředí, jež má vyšší vibraci a slovo „realizace přání“ se nachází v jejich každodenním slovníku. Naši schopnost zhmotňování přání podporuje čistota záměru (impeccability, doslova bezúhonnost, neschopnost hřešit). Ale jak tohoto stavu dosáhnout? A co to slovo vůbec znamená? Podle slovníku je jeho významem „neschopnost zhřešit“, „nemít žádné chyby a provinění, být dokonalý“. Slovo „impeccability“ pochází z latinského „in“ – „ne“ a „peccare“ – „zhřešit“. V mnoha jazycích slovo „hřešit“ v překladu znamená „minout cíl“ nebo „oddělit se od božího zákona“. Přeloženo do nenáboženského jazyka hřešit znamená odvrátit se od svého Vyššího Já. Odvrátit se od svého středu, od své esence, jíž je energie Světla/Lásky.

 
Jak poznáme, zda je náš záměr čistý? Jestliže přemýšlíme o něčem, co chceme zhmotnit ve svých životech, ale jsou s tím spojené jakékoli nízkovibrační myšlenky, emoce nebo fyzické reakce, je to právě ta emoce, která bude zhmotněna. Cokoliv co nerezonuje správně, tedy pravdivě v našich fyzických a emočních tělech, je odděleno od našeho Vyššího Já. Jestliže toužíme po velkém a krásném domě, protože chceme někomu ukázat, že jsme lepší než on (ať už jde o kohokoliv), zhmotňujeme chudobu. Nebo pokud toužíme najít svého osudem souzeného partnera duše, protože jsme velmi osamělí a už nevydržíme další osamělou návštěvu kina, zhmotňujeme samotu. Někteří z těch nejvíce osamělých lidí, které jsem potkala, žijí s partnerem.  A někdy chceme svá přání zhmotnit, protože nám někdo řekl, že je to to pravé – místo abychom byli prostě šťastní.
 
Většina nízkovibračních důvodů připojených k našim cílům a přáním je založena na strachu nebo potřebě. A mnohokrát jsou skrytými důvody, proč neusilovat o zhmotňování, také strach a potřeba. Někdy se můžeme bát zhmotňovat některé věci, např. peníze nebo zdravé vztahy, protože se bojíme, že budeme zneužívat moc. Jindy se bojíme, že ty věci stejně ztratíme.  A nebo máme strach, že nejsme připraveni k závazku odpovědnosti (response – ability, schopnosti správně reagovat). To jsem si nedávno zakusila já sama! Co tedy můžeme dělat?
 
1.      Udělejte si seznam tří věcí, které chcete velmi rychle zhmotnit. Mělo by to být něco fyzického, součást vašeho prostředí, něco jako začátek či konec vztahu, emoční změna, cokoliv.
 
2.      Rozhodněte se, která je pro vás nejdůležitější.
 
3.      Zeptejte se sami sebe, jestli je to skutečně vaše vlastní touha. Jestliže vám  přijde odpověď „NE“, zeptejte se svého těla, je-li to jeho touha. (Pokud máte problém komunikovat se svým tělem, podívejte se na web www.ascension101.com , na Ascension101 Course a po následujících 21 dní si dělejte cvičení „Znovuspojení s fyzickým tělem“ – „Reconnecting with the Physical Body Exercise“).
 
4.      Zeptejte se sami sebe, proč vy/vaše tělo to chcete/chce. Pozorně se podívejte na odpověď. Je důvod založen na strachu? Je založen na potřebě? Zpracujte to.
 
5.      Opět se zeptejte sami sebe, proč to vy/vaše tělo chcete/chce. Pozorně se podívejte, jaká je skutečná energie (core energy) odpovědi. Jestliže je nízkovibrační, zpracujte ji. A opakujte to, dokud nebudou už žádné odpovědi.
 
6.      Ve chvíli, kdy nebudou žádné odpovědi, je poslední odpovědí obvykle „ protože chci být šťastný/á“.
 
7.      Zhmotněte radost do vašeho fyzického, mentálního a emočního těla právě teď. Skvělým způsobem, jak jí dosáhnout, je procítit vděčnost za něco krásného ve vašem životě.
 
8.      Až budete ve stavu absolutní radosti, budete svobodní. Ve chvíli, kdy jste svobodní, můžete znovu nahlédnout věc, kterou jste chtěli zhmotnit, a vidět, zda ji potřebujete či nikoliv.
 
9.      Pokud ji už více nepotřebujete nebo pokud s ní nemáte spojené jakékoliv negativní vibrace, jste doma 🙂 a svobodní.
 
Jaká je podstata cvičení? Odstranit přání, která chceme zhmotnit, z našich nižších vibrací, kde jsou oddělena od Zdroje, a vložit je přímo do Zdroje, do Lásky/Světla.
 
Zhmotňujeme naším fyzickým, emočním i mentálním tělem. Pokud je ve stavu potřeby, strachu, hněvu či podobné energie, která není radostí, světlem a láskou, zhmotníme emoce a situace, o kterých věříme, že jsou možné.
 
Tvoříme pátou dimenzi, tvoříme fyzický svět, tvoříme vše, co se přihodí v našich životech. Děláme to od svého narození – ale nevědomě. Děláme to na základě společenských pravidel a programů jako je strach, potřeba nebo iluze nedostatku. Výše zmíněným cvičením můžeme začít tvořit náš svět VĚDOMĚ. To je jediný rozdíl! Staneme se vědomými procesu, vědomě zhmotňujeme. Čím vyšší je naše vibrace a čím více jsme v kontaktu se svým tělem, emocemi a myslí, tím rychleji můžeme zhmotňovat skvělou realitu nejen pro sebe, ale pro celé lidstvo. 
 
Orig: „Inelia Benz: Impeccable Intention and our Capacity to Manifest“
Překlad: Terezie Dubinová, www.oheladom.cz 
 
Zdroj: http://www.ascension101.com/cs/home/ascension-blog/72-february-2013/308-impeccable-intention-and-our-capacity-to-manifest.html

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář