Inelia Benz: Čemu slouží vaše omezení?

Minulý pátek se na Ascension101.com konalo brainstormingové videosetkání. Vskutku budí respekt, kolik myšlenek a názorů bylo vysloveno a jak úžasný růst vědomí jsme zakusili. Jak jsem tak vnímala informaci, která přišla před voláním, v jeho průběhu i po něm, viděla jsem opakující se vzorec. Bez ohledu na to, které téma jsme probírali, otázky měly jedno společné: OMEZENÍ. Dám vám několik příkladů – a jestli se vás některý z nich emočně dotkne nebo se se mnou budete chtít začít hádat a přesvědčovat mne, že nemám pravdu a pravdu máte vy, opravdu to důkladně zaznamenejte, protože to znamená, že v tomto bodě máte nějaké staré programy. Přesvědčení, že máte pravdu a já se mýlím, je dobrým příkladem našich odlišných názorů, ale touha usvědčit mne ze lži, abyste mohli mít pravdu, je programem vaší obrany starého programu.
První příklad: Peníze jsou čistou, zářivou energií čchi. Ale my na ně reagujeme odmítavě. Toto odmítnutí do nás bylo programováno starými mocenskými strukturami. Jak? Tak, že do nás umístily programy omezení týkající se vnímání peněz. Přemýšlejte o tom. Jsou to skutečně peníze, co nenávidíte, po čem toužíte, nebo z čeho se vám dělá špatně? Nebo je to nedostatek peněz, který vy či ostatní zakoušíte? Těžkosti v získávání neomezeného příjmu peněz? Skutečnost, že ti, kdo peníze nemají, jsou na naší planetě kritizováni? Vidíte ten vzor?
Druhým příkladem je zdraví. Zdraví je celistvost, úplnost, a my MŮŽEME být stoprocentně zdraví v každé chvíli. A přesto je většina z nás chronicky nemocná. Proč? Protože buď nemoc slouží nám nebo těm, jimž jsme dali moc. Jak slouží nám? OMEZUJE NÁS. Přemýšlejte o tom, jak vás vaše nemoc nebo fyzická kondice omezuje. A podívejte se, zda tato omezení mají nějaký účel.
Třetí příklad: Moc. My VŠICHNI omezujeme naši osobní moc. Proč? Proč jednoduše netvoříme své prostředí a život tak, jak chceme v daném okamžiku? Proč se někdy sami ničíme? Představte si, že máte veškerou moc na planetě. Máte z toho strach? Máte strach, že byste něco pokazili? Nebo podlehli svému egu? Nebo byli napadeni?
Čtvrtý příklad: Lineární čas. Mnoho lidí mluví o časovém omezení – a ti jsou tímto omezeni ještě více, než kdyby neměli peníze! Kvantifikují (stanovují množství) své minuty a hodiny a dávají jim hodnotu. Nevnímají plynutí čisté energie čchi, vnímají čas. Protože stále ještě nežijeme život bez lineárního času, časová ohraničení jsou pro nás velkým omezujícím systémem.
Pátý příklad: Volná energie. Jako společnost VĚŘÍME, že není možná. A přesto bylo již v posledních desetiletích patentováno mnoho technologií, které ji mohou vytvářet. Omezujeme naši energii jako druh, protože slouží velkým korporacím. A tyto korporace nás nutí k tomu, abychom si mysleli, že zdroje energie a energie samotná jsou omezené.
Takže otázka zní: Proč to děláme?
Můj názor je ten, že omezujeme sami sebe, abychom vnímali život pouze po kouscích. Omezujeme sami sebe tehdy, když žijeme způsobem, se kterým naše vyšší Já nesouhlasí a nutí nás změnit kurs. Omezujeme sami sebe, abychom měli omezenou zkušenost, kvůli které nemůžeme pochopit pravou podstatu existence individuálních bytostí.
Naše omezení jsou jako kontrolující faktory, které tvarují a formují náš průchod (a jeho zakoušení) skrze čas/prostor. A TOTO je důvod, proč se neléčí naše chronické nemoci, náš finanční příjem je omezený, nezískáváme zpět vlastní sílu, lpíme na minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
Udělejte si imaginaci:
Teď hned rozeznejte omezení ve svém životě.
Na několik minut si představte, jak by váš život bez tohoto omezení vypadal.
Zůstaňte na chvíli ve své představě tohoto času/prostoru bez vašeho omezení.
Představte si každou lidskou bytost na planetě bez omezení.
Pokud se objeví nějaký strach, zpracujte ho (http://ascension101.com/en/fear-processing-excercise.html ). Pamatujte si, že strach jsou cihly, které tvoří zeď kolem omezení. Přestaňte se kolem toho motat a staňte se skutečně lidmi bez omezení, ano?

Orig.: How do your LIMITATIONS serve?
Source: http://ascension101.com/cs/home/ascension-blog/77-may-2013/353-where-do-our-limitations-come-from.html
Překlad: Terezie Dubinová, www.oheladom.cz

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář