Nejčastější chyba matek dospívajících dcer

Co potřebují mladé dívky?

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, KTERÝCH SE DOPOUŠTĚJÍ
MATKY DOSPÍVAJÍCÍCH DCER, A JAK SE JIM VYHNOUT
DeAnna L´am
Ředitelka „Red Moon – Cycles of Women´s Wisdom“
www.deannalam.com

Pamatujete si na den, kdy jste poprvé začala menstruovat?
Byl to posilující zážitek?
Nebo vás začne bolet břicho, když si na to vzpomenete?
Moje zkušenost první mentruace naprosto postrádala vřelost a posílení. Moje matka byla praktická, stručná a chladná, když mne poučovala. Nejvíce si pamatuji, jak stále znovu a znovu zdůrazňovala, abych se často myla. Nikdy to neřekla přímo, ale vzkazem, který jsem tím přijala, bylo, že má menstruační krev je špinavá…
Vím, že většina z vás, matek dospívajících dcer, si přísahá a slibuje, že své dceři umožní zažít jinou zkušenost než jakou měla ona sama, když dospívala.
Pokud vaše dcera ještě nedospěla, možná si často lámete hlavu, jak k ní přistupovat, až ten čas přijde. S obavami můžete vyhlížet chvíli, kdy s ní povedete „Veliký rozhovor“.
Pokud už vaše dcera dospívá, možná k ní často přistupujete s dobrými úmysly, ale ona protočí panenky a uteče vám, jak nejrychleji může, s povzdechem „Ale mami…“
Když se ptám dospívajících dívek, co nejvíce potřebují od svých matek, opakující se odpovědí je jednoduché: „Prostor!“

Kde je tedy chyba? To často přehlížejí jak matky, tak učitelé a všichni, kdo si přejí vytvořit pro dospívající dívky dobrou zkušenost a láskyplné přijetí.
Když proniknete do těchto málo známých tajemství, najdete poslední chybějící dílky vaší vnitřní skládačky duše a vytvoříte trvalé přátelství se svojí dcerou.
Tyto chybějící dílky spočívají ve dvou nejčastějších přesvědčeních, která matky o sobě a svých dospívajících dcerách mají.
Věříte, že…
…dospívání vaší dcery nemá nic společného s vaším dospíváním?
…můžete napravit své vlastní dospívání tím, že připravíte své dceři skvělou zkušenost?
Zamysleme se nad těmito postoji hlouběji.
Není pravdou, že dospívání vaší dcery nemá nic společného s vaším dospíváním. Roky práce se ženami a zkušenosti s nimi nabyté mne vedly k vyslovení pojmu VNITŘNÍ PANNA.
Naše Vnitřní Panna je dospívající dívkou, kterou každá z nás jednou byla a která nikdy nebyla zasvěcena do svého ženství. Terapeuté a léčitelé z mnoha oborů pracují již léta s klienty a léčí jejich Vnitřní Dítě. Dosahují výborných výsledků. Ale naše Vnitřní Panna dosud nebyla dotčena a nebyla léčena. Naše Vnitřní Panna , která v době dospívání nikdy nebyla přivítána, oslavována a posilována, dřímá uvnitř nás, čeká, často zmatená, zahanbená, vystrašená…
Naše Vnitřní Panna, zapomenuta, neporozuměna a přehlížena, je posledním chybějícím dílkem naší vnitřní skládačky duše. Právě ona stojí mezi vámi a vřelým poutem s vaší dospívající dcerou.
Právě proto je první postoj chybný. Dospívání vaší dcery má společné naprosto všechno s vaším vlastním dospíváním. Pouze pokud vy samy nahlédnete a dosáhnete do svého nitra a začnete léčit svoji Vnitřní Pannu, budete schopny upřímně a autenticky jednat se svojí dospívající dcerou.

Zamysleme se nad druhým přesvědčením: vírou, že můžete napravit své vlastní dospívání tím, že své dceři připravíte skvělou zkušenost jejího dospívání a přeměny v ženu.
Právě proto, že většina z nás nebyla v době dospívání do ženství zasvěcena, naše nejlepší úmysly se nemají o co opřít. Uvnitř nás je nepopsaný list a ať se snažíme sebevíc, dcery před námi utíkají a nechtějí mít „s tímhle“ nic společného…
Chybějícím dílkem skládačky je utěšení vaší Vnitřní Panny, dospívající dívky uvnitř vás. Je to právě JEJÍ HLAD, před čím vaše dcera utíká a co ji odhání, protože na určité úrovni cítí vaše vnitřní nenaplněné potřeby. Naše dcery nemohou a ani by neměly nasytit náš vnitřní hlad!
Touhy vaší Vnitřní Panny mohou být léčeny a syceny pouze v odpovídající společnosti dospělých žen, z nichž – buďte bez obav – většina cítí stejný hlad.
Nejlepší zprávou je, že bez ohledu na to, jak hladová a nenasycená je vaše Vnitřní Panna, nikdy není pozdě na to, aby byla s radostí a vřelostí zasvěcena do ženství!
Když budete utěšovat  svoji Vnitřní Pannu ve společnosti jiných žen, léčit její bolest a vnitřní prázdnotu, kterou v ní vaše dospívání zanechalo, najdete chybějící dílek skládačky své duše. A ten je z ryzího zlata.
Tak tedy i druhý postoj je chybný. Můžete napravit a léčit zkušenosti svého vlastního dospívání, ale pouze tím, že připravíte krásné a nezapomenutelné zasvěcení do ženství sama sobě, bez ohledu na svůj věk.  
Když vyjdete vstříc potřebám vaší Vnitřní Panny ve společnosti dospělých žen, nebudete přistupovat ke své dceři z hladového a prázdného místa uvnitř sebe. Budete k ní přistupovat s vnitřní plností, která podle mých zkušeností dívky přivede zpět k jejich matkám. A je to s podivem, ale začnou se zájmem naslouchat jako nikdy předtím.
Dalším krokem je vytvořit společenství matek a dcer, ve kterém budou vaše dcery přijaty a zasvěceny do ženství. Ale to už by bylo téma pro jiné povídání…
www.deannalam.com

Přeložila T.Dubinová

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář