Rozhovor o přirozeném světě, moudrosti dětí a zralosti naší duše

Rozhovor pro časopis SKAUTSKÝ SVĚT, který vedl pan Filip Hlavinka, si můžete pod názvem „NEZTRATIT KONTAKT S TÍM, CO UDRŽUJE ŽIVOT“ přečíst i na webu, zde: http://collegium.skauting.cz/verejnost/materialy/terezie_dubinova_rozhovor Foto: Jako správkyně Synagogy Turnov jsem pozvala do Turnova, Jičína a Hořic výstavu Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze ZKOUŠKA ODVAHY: PŘÍBĚHY NEZLETILÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ PADESÁTÝCH LET. […]

„Máme šanci věci měnit….“

amulety Ašera

V novém čísle internetového magazínu FEMAG  www.femag.cz si můžete přečíst rozhovor, který se mnou vedla členka Nesehnutých, brněnského "nezávislého sociálně ekologického hnutí", Daniela Jungrová.  Rozhovor naleznete zde: http://www.femag.cz/kultura-a-media/mame-sanci-veci-menit-o-posunu-od-patriarchatu-ke-svobode/

Všechny ženy světa žijí ve skrytém tajemství Ženské Boží Přítomnosti

ROZHOVOR PRO KULTURNÍ ČASOPIS A2 Judaismus, ze své podstaty patriarchální náboženství, se stále jeví jako náboženství k ženám poměrně diskriminační, neboť zastává stále silné vymezení mužské a ženské role. Bylo tomu tak vždy? I před rabínským judaismem? Máte pravdu, že z dnešního úhlu pohledu judaismus (stejně jako křesťanství) vnímáme jako diskriminační náboženství. Pravdou je, že […]

Hledání ženské cesty – rozhovor

HLEDÁNÍ ŽENSKÉ CESTY Rozhovor Vičky Gančevy pro časopis Meduňka 12/2008 Dr. Terezie Dubinová se zabývá feministickou biblistikou. Objektem jejího zájmu jsou především srovnávací studie, zabývající se interpretací ženských hodnost z doby tradičního rabínského přístupu až po současnost. Paní doktorko, je vůbec možné určit, kdy vznikl feminismus? Jaké důvody hrály největší roli v jeho vytváření? Na […]

Ženská židovská spiritualita – rozhovor

Rozmanitost a úcta Když mne oslovila Terezie Dubinová s tématem ženské spirituality v judaismu, nejprve jsem se podíval do kalendáře, zda není 1. dubna. Hledat v judaismu ženskou spiritualitu mi připomínalo výzkum ledních medvědů na severní Sahaře. Apríla ovšem nebylo. Proto jsem se s Terezií sešel v turnovské synagoze, abych zjistil, jak moc jsem se […]