Astroterapie

Nabízím terapeutické poradenství nad Vaším horoskopem a energetickou práci s Vaším skutečným potenciálem. 

Astrologie je starověké učení, které uznává člověka jako součást vesmírné sítě s jedinečným posláním pro jeho dobro i dobro komunity, ve které žije, a tím pro dobro Země a Vesmíru.

Jako mnoho starověkých nauk byla pokřivena, špatně interpretována, zmechanizována a moderní dobou následně zavržena jako „nevědecká“. Ve své hlubinné podobě respektující jak řád Vesmíru, tak svobodnou vůli každého člověka, přežívala pouze „ v podzemí“.

MOJE ZDROJE A  INSPIRACE:

  • Výcvik ve Škole kvantové astrologie. Pracuji podle metodiky Kvantové astrologie® Daniely Viplerové.
  • Tradice židovské astrologie (viz. moje přednáška „Astrologie a judaismus včera a dnes“, http://www.oheladom.cz/2012/prectete-si/astrologie-a-judaismus-vcera-a-dnes/
  • Sebepoznávací výcvik v kursu holistické psychologie Mapy souvislostí PhDr. Heleny Šalátové
  • Vlastní sebepoznávání, práce s hmotným i jemnohmotnými těly, intuice, respektování přírodních a duchovních zákonů (mám pocit, že ta spojka „a“ tu není na místě….)
  • Hluboká úcta k Nové Zemi, ke spojení hmoty a ducha v člověku, k moudrosti Vesmíru, jenž nám v mandale horoskopu ukazuje, kde je naše místo a co je smyslem našeho aktuálního života.

CO NABÍZÍM:

  • Interpretaci Vašeho horoskopu kvantovým způsobem, tj. způsobem respektujícím možnost změny na základě rozhodnutí a pohybu těla/duše/ducha v každém okamžiku. Co je Vaším jedinečným potenciálem? Co je úkolem aktuálního života? Kam směřuje osobnost, co potřebuje duše? Co je místem Vaší slabosti, bolesti, náročného úkolu – a kde je skrytý poklad? Jaký je Váš transformační potenciál? Kde je místo archetypálního zranění a co je jeho úkolem?
  • Podpora při Vašem rozhodnutí se svým potenciálem pracovat: poradenstvím,  energetickou prací s tělem, minikonstelacemi.
  • Náhled na životní situace z pohledu celé bytosti a jejího jedinečného úkolu. K čemu slouží Vaše životní situace? Co se z ní máte naučit? Co je skryté za zjevnými ději každodenního života? Proč potkáváme stále „stejné“ lidi, partnery, apod.?

CO NENABÍZÍM:

  • Na rozdíl od klasické astrologie neposkytuji poradenství ohledně budoucnosti, výběru vhodného partnera, konkrétního řešení v osobní, pracovní či společenské oblasti,  apod. Tento typ poradenství považuji za zásah (většinou projev přání ega) do svobodné vůle těla/duše/ducha.

CENA:

ÚSTNÍ KONZULTACE NAD VAŠÍM HOROSKOPEM, ENERGETICKÁ PRÁCE 1000,- Kč/hodinu, trvání dle domluvy.

PÍSEMNÝ ROZBOR HOROSKOPU (cca 8 stran A4 srozumitelným jazykem) 3000,- Kč

 

!!! Speciální nabídka:-) Červeného stanu:

PÍSEMNÝ ROZBOR HOROSKOPU A OSOBNÍ KONZULTACE 1-2 hodiny dle situace v Duhové medicíně v Jičíně za celkovou cenu 3500,- Kč

 

Místo osobní konzultace:

v Jičíně v Duhové medicíně https://www.duhovamedicina.cz/ 

v Praze NOVĚ V krásném prostoru v centru dvě úterý v měsíci – napište pro domluvu termínu

jiná místa republiky – dle domluvy

Možné i konzultace online.

Ve společné práci můžeme pokračovat.

Při konzultacích pracuji nejen s mapou horoskopu, ale i se sny, imaginacemi, meditacemi, synchronicitami, minikonstelacemi. 

Písemný rozbor horoskopu nabízím v případě zájmu i v anglickém jazyce.

Dvě hodiny konzultace měsíčně ráda věnuji  ZDARMA vážným zájemcům, kteří aktuálně nemají finance na seberozvoj, a přitom o něj stojí a usilují. Napište mi, domluvíme se. 

VÍCE O KVANTOVÉ ASTROLOGII:

Kvantová astrologie je jedním z nástrojů, které nám Vesmír posílá v době zrychleného růstu vědomí a důležitého přechodu na vyšší úroveň reality (5D). S citlivostí a vnímavostí ke  každé lidské bytosti nahlíží její jedinečný potenciál a její místo v síti života na planetě Zemi, ve Sluneční soustavě a v celém Vesmíru. Obnovuje starověkou moudrost „Jak nahoře, tak dole“. Z našich „problémů“ činí lekce růstu, v našich „soukromých katastrofách“ vidí náš probouzející se mimořádný potenciál. Důvěřujme si, mějme se rádi, buďme ve své síle,  vnímejme se jako součást láskyplné světelné sítě a žijme celistvost – to je poselství kvantové astrologie. Horoskop je pro ni jedinečným obrazem osobnosti, celistvou mandalou života. Náhled do této mandaly Vám může pomoci nasměrovat své myšlenky, své vědomí, k Proudu života, jenž na Vás – na nás všechny – čeká…. , čeká a JE.

A ještě důležité poselství od kolegy…. abychom nezapomněli na své hranice a zároveň se stále snažili je zdolávat….

„Tak začneme,“ vyzval je Firenze. Pohodil dlouhým strakatým ocasem, zvedl ruce k listnatému baldachýnu nad sebou a pak je pomalu nechal padnout zpět. Když klesaly dolů, světlo v učebně potemnělo – odteď se zdálo, že sedí na lesní mýtině za soumraku, a na stropě se objevily hvězdy. Ozvaly se překvapené i bázlivé vzdechy a Ron se podivil nahlas: „Pane jo!“
„Položte se na záda na zem,“ přikázal jim tichým hlasem Firenze, „a pozorujte oblohu. Pro ty, kdo v ní umějí číst, je tam vepsán osud našich rodů.“
Harry se natáhl na záda a zadíval se vzhůru ke stropu. Seshora na něj třpytivě pomrkávala rudá hvězda.
„Vím, že v astronomii jste se už učili jména planet i jejich měsíců,“ zněl dál Firenzeho klidný hlas, „a že jste na mapách sledovali pohyb hvězd po nebeské báni. Kentaurové na odhalování tajemství jejich pohybu pracují už celá staletí. Naše objevy nás učí, že na oblože nad sebou můžeme spatřit střípky budoucnosti ….“
„Profesorka Trelawneyová s námi probírala astrologii,“ vyjekla vzrušeně Parvati a natáhla ruku před sebe, takže nad ní čněla do výše, zatímco ona sama ležela na zádech. „Mars je příčinou různých úrazů, popálenin a podobných nehod, a když svírá jistý úhel se Saturnem, jako právě teď,“ načrtla rukou ve vzduchu nad sebou pravý úhel, „znamená to, že by si lidé měli dávat zvláštní pozor při zacházení se vším horkým …“
„To jsou nesmysly, které si vymysleli lidé,“ přerušil ji nevzrušeně Firenze. Parvati schlíple spustila ruku k boku.
„Bezvýznamná zranění, drobné lidské nehody,“ pokračoval Firenze a jeho kopyta dunivě dusala po podlaze porostlé mechem. „Pro vesmírné nekonečno nemají větší význam než mravenčí hemžení, a pohyby planet na ně nemají sebemenší vliv.“
„Profesorka Trelawneyová…“ znovu se ozvala Parvati ublíženě a rozhořčeně zároveň.
„…je člověk,“ dokončil za ni prostě Firenze, „a je tudíž zaslepena a spoutána vším, co vás omezuje.“
Harry nepatrně pootočil hlavu a pohlédl na Parvati. Tvářila se nadmíru uraženě, stejně jako několik dalších lidí kolem ní.
„Sibyla Trelawneyová má možná dar vidění, i když jistě to nevím,“ pokračoval Firenze a Harry znovu slyšel švihání jeho ocasu, jak mezi nimi procházel sem a tam, „většinou ale marní čas těmi samolibými nesmysly, kterým lidé říkají předpovídání budoucnosti. Naproti tomu já vás chci seznámit s moudrostí kentaurů, která je zcela neosobní a nezaujatá. Pozorujeme oblohu a hledáme na ní známky přicházejících vl zla či velkých změn, které se tam někdy objevují. Někdy trvá deset let, než jsme si jisti tím, co vidíme.“
Firenze ukázal na rudou hvězdu přímo nad Harrym.
„V uplynulém desetiletí nasvědčovaly veškeré příznaky tomu, že kouzelnické společenství prožívá pouhé kratičké období klidu mezi dvěma válkami. Mars, který vždy zvěstuje boj, nad námi jasně září a ukazuje, že zápas nepochybně brzy znovu propukne. Jak brzy to bude, to se kentaurové mohou pokusit předpovědět pálením určitých bylin a listů, pozorováním kouře a plamenů…“
Byla to ta nejneobvyklejší vyučovací hodina, jaké se Harry kdy účastnil. Později skutečně pálili na podlaze učebny listy šalvěje a lesního slézu a Firenze jim radil, jak mají ve štiplavě vonícím dýmu hledat určité tvary a symboly. Zdálo se přitom, že ho nijak neznepokojuje fakt, že žádný student ani jedno ze znamení, která jim popisoval, nevidí. Vysvětlil jim, že lidé se v této činnosti jen zřídkakdy opravdu vyznají, že i kentaurům trvá dlouhá léta, než toto umění zvládnou. Nakonec dodal, že přikládat těmto znamením příliš velký význam je tak jako tak pošetilé, protože i kentaurové si je někdy vykládají nesprávně. Nepodobal se žádnému z lidských profesorů, který kdy Harryho učil. Hlavním smyslem jeho snažení zjevně nebylo naučit je tomu, co sám zná, ale spíše jim vysvětlit, že nic, ani vědomosti kentaurů, není stoprocentně spolehlivé…..

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
J.K.ROWLINGOVÁ
Str. 554-556
Nakladatelství Albatros Praha, překlad (geniální!) Pavel Medek

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář