Přednášky

Poslední slova svitku Tóry - Pěti knih Mojžíšovi

PŘEDNÁŠKY S PREZENTACÍ: 

  • JUDAISMUS
  • ŽIDOVSKÁ MYSTIKA – KABALA
  • BIBLE ŽIDOVSKÝMA OČIMA
  • ANDĚLÉ V ŽIDOVSKÉ TRADICI
  • HEBREJSKÉ PÍSMO A JAZYK
  • BIBLICKÉ PŘÍBĚHY A PSYCHOLOGIE: psychoterapeutický potenciál příběhů spojený s původním hebrejským jazykem
  • PO STOPÁCH BOHYNĚ V BIBLI
  • ŽIDOVSKÁ FEMINISTICKÁ TEOLOGIE
  • JEŽÍŠ BYL ŽID: židovsko-křesťanské souvislosti
  • KOŘENY ANTISEMITISMU
  • ŽIDOVSKÉ SVÁTKY
  • SMRT A POHŘBÍVÁNÍ V ŽIDOVSKÉ TRADICI (V případě existence židovského hřbitova v místě možno doplnit procházkou na hřbitov a čtením náhrobků a symbolů.)

IZRAEL a PALESTINA aneb CO SE Z MÉDIÍ NEDOZVÍTE

ARCHEOLOGIE V IZRAELI

SYNAGOGA JAKO SAKRÁLNÍ PROSTOR

SPRAVEDLIVÍ MEZI NÁRODY: ZACHRÁNCI ŽIDŮ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

KAREL IV. A ŽIDÉ

MODERNÍ ARABSKÉ MYŠLENÍ A KULTURA 

!!! vyžadovaná a stále aktualizovaná přednáška pro širokou veřejnost „ŽIDÉ, KŘESŤANÉ, MUSLIMOVÉ: CO SE DĚJE V DNEŠNÍM SVĚTĚ“.

BIBLICKÉ POSTAVY A PŘÍBĚHY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ

ANDĚLÉ V DUCHOVNÍ TRADICI VČERA A DNES

PROMĚNA ROLÍ MUŽE A ŽENY V EVROPSKÉ KULTUŘE
TANEC V BIBLICKÉ, ŽIDOVSKÉ A IZRAELSKÉ KULTUŘE
ŽIDOVSTVÍ A KŘESŤANSTVÍ: KOŘENY A ROZDĚLENÍ
ETIKA A SPIRITUALITA NAPŘÍČ STALETÍMI
ZMĚNA JE ŽIVOT aneb jak spolupracovat s aktuální změnou paradigmatu

CYKLUS „ŽENY“: ŽIDOVSKÉ ŽENY VE STAROVĚKU, ŽIDOVSKÉ ŽENY VE STŘEDOVĚKU, ŽIDOVSKÉ ŽENY V MODERNÍ DOBĚ, ŽENY A ŽENSKÝ PRVEK V ŽIDOVSKÉ MYSTICE – KABALE

Délka přednášky cca 90-120 min. Po přednášce se těšíme na diskusi.

Přednášku lze přizpůsobit pro odbornou veřejnost / pro laickou veřejnost / pro studenty různých věkových kategorií. Možno doplnit semináři s aktivní účastí a přípravou posluchačů, zapojením neobvyklých forem práce a poznání (workshop).

Cílem přednášek je …

Seznámení s tematikou. Prvotní poznání – povzbuzení zájmu. Diskuse. Tříbení názorů a myšlenek. Sdílení.

Cena

Cena přednášky / semináře je 3000,- Kč. Při  cestování si účtuji i cestovné.

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář