Kniha, která může být: Svoboda jít s Bohem : rozhovory s Josefem Kordíkem

Title: Kniha, která může být: Svoboda jít s Bohem : rozhovory s Josefem Kordíkem
Published by: Grantis
Release Date: 2016
Contributors: Josef Kordík
Pages: 144
ISBN13: 978-80-86619

Kniha Svoboda jít s Bohem, zachycuje vzpomínky římskokatolického faráře Josefa Kordíka (1948) na mládí, povolání ke kněžské službě, studia v litoměřickém semináři, farářskou službu ve zbídačelých Sudetech, aktivity v okruhu Charty 77 a její podpis, následné odebrání státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, civilní zaměstnání zámečníka a truhláře, návrat do duchovní služby po listopadu 1989, práci vězeňského kaplana ve věznici Valdice a vybudování živé komunity v Železnici u Jičína.

Je mi ctí představit vám knihu rozhovorů s mužem, kterého si velmi vážím.

Josef Kordík (narozen 1948) byl roku 1975 vysvěcen na římskokatolického kněze. Roku 1978 podepsal Chartu 77. Po odebrání státního souhlasu byl trestně stíhán. Pracoval jako truhlář (v roce 1988 získal výuční list uměleckého truhláře) a zámečník. Od roku 1989 je farářem v Železnici u Jičína, kde vybudoval živé farní společenství. V letech 1990-2013 pracoval jako vězeňský kaplan ve Věznici Valdice. Odvážný, pracovitý a osobitý muž se stal mým kolegou a přítelem v roce 2002: symbolicky jsme se potkali na přednášce „Ježíš byl Žid: židovsko-křesťanské souvislosti“, já v roli přednášející a on v roli moderátora. Šest let jsme spolupracovali ve Věznici Valdice, kam jsem docházela jako dobrovolná duchovní pomoc. Pravidelně se potkáváme v přátelských rozhovorech o věcech každodenního života i o Bibli. Naše přátelství je spojením dvou světů v úctě a respektu. A naše společná kniha rozhovorů nese poselství, že pokud se mohou domluvit a brát na sebe ohledy tak různí lidé jako jsme my dva, má svět naději.

V knížce pan Kordík neformálně, vtipně a srozumitelně vypráví o svém životě s Chartou, práci kaplana, práci pro farnnost i o svém pohledu na Bibli. Já nejsem pouze v roli toho, kdo klade otázky, ale v roli rovnocenné partnerky v rozhovoru, vyjadřující svoje (i odlišné) názory. Jak řekl pan Kordík, když dělal korektury: „My si tam i skáčeme do řeči! To je skvělé!“

Knížku si můžete objednat u mne na mailu terezie.dubinova@tiscali.cz nebo terezie.dubinova@oheladom.cz.

Cena knihy včetně poštovného je 174,- Kč.

Koupí knihy přispějete na opravu prasklého stropu kostela sv. Jiljí v Železnici.