BARBORA KAMENSKÁ Léčivá moudrost těla ví, co má dělat

Zvu vás k přečtení rozhovoru s milou přítelkyní a terapeutkou, které se vždy ráda svěřím. Barbora Kamenská pracuje v Brně metodou kraniosakrální biodynamiky.
JAK BYS VYSVĚTLILA, CO DĚLÁŠ?
Kraniosakrální biodynamika je terapie založená na jednoduchém a hloubkovém pozorování způsobu, jak léčí příroda. Byla vyvinuta na základně otevřeného učení a pozorné přítomnosti praktikantů pracujících pomocí rukou, kteří v oboru působí mnoho desítek let. Tuto metodu používali již staří Egypťané a v Indii je tato léčebná metoda známá stovky let. Jedná se o lebeční manipulaci. Všechny buňky potřebují „rytmicky dýchat“ aby mohly optimálně fungovat.
Je to manuální metoda k vyšetření a zlepšení funkce fyziologického tělesného systému. Jemnými doteky v oblasti lebky (cranium) a kosti křížové (sacrum) jsou odstraňovány blokády v systému těla. Zkušený terapeut dokáže ovlivnit mozkomíšní mok obklopující mozek a míchu. Tato metoda vyznává mechanismy (vnitřní moudrost) těla a umožňuje optimalizovat funkci nervového a hormonálního systému, odstranit tělesné a emocionální účinky stresu , posílit odolnost vůči onemocnění a napomáhat tím získávání a udržení zdraví. Terapie zvyšuje celkové množství energie v těle, uvolňuje napětí měkkých tkání. Podporuje mj. hojení poraněných kloubů a obnovení jejich přirozené funkce. Na tuto terapii dobře reaguje široké spektrum zdravotních potíží, především mnohé z těch, které jsou spojeny s hlavou nebo pánví. Některé speciální techniky lze využít i při práci s vnitřními orgány, klouby a dalšími tělesnými strukturami a funkcemi.

Pohyby lebečních kostí, kosti křížové a v důsledku toho i pohybu všech struktur v těle jsou jen reakcí na působení biodynamických sil v mozkomíšním moku. Tento pulzující pohyb rozhýbává všechny tělesné tkáně. Pulzace mozkomíšního moku patří mezi základní životní funkce. V důsledku pulzace mozkomíšního moku se pohybují i lebeční kosti a kost křížové. Při úrazu, stresu či emocionálním napětí, může být plynulost pulzace a pohybu narušena. Lebeční manipulací (jde o opravdu jemný dotek na lebce a kosti křížové) podporujeme plynulý pulzující pohyb v tkáních, a tím uvolňujeme celé tělo. To se regeneruje na všech úrovních. Vnitřní moudrost těla – jeho schopnost směřovat ke zdraví – je vrozená. V kraniosakrální terapii se pro vrozený řídící princip používá termín: dech života. Dech života je léčivá moudrost těla, která je vrozená a v těle stále přítomná. Pracujeme se zdravím nejen na fyzické úrovni, s energetickou dynamikou a vitalitou těla, ale i na úrovni psyché.

CO ČLOVĚKU MŮŽE DÁT BIOENERGETICKÉ OŠETŘENÍ?

Biodynamický přístup pracuje s energetickými silami skrytými za symptomy a pomáhá těmto silám najít rovnovážný stav. Systém je tak podporován, aby našel své vlastní řešení potíží, s nimiž se potýká. Klientův systém je posilován zevnitř. Kraniosakrální biodynamika se přímo dotýká nejniternější povahy života samotného. V hloubce dynamického klidu se dotýká toho nejhlubšího zdroje, samotné esence našeho bytí.

Při terapii vstupuji do kontaktu se samotným jádrem druhého člověka, a tím napomáhám spojení s jeho vnitřní moudrostí. Vždy se snažím orientovat na vrozené zdraví klientova systému. Kraniosakrální biodynamika poskytuje klidný a bezpečný prostor, v němž klient nalézá odpovědi, vnímá svoji lidskou existenci, umožňuje hlouběji porozumět dynamice těla (…silám, které řídí všechny životní funkce). Tato léčivá moudrost těla ví, co má dělat od okamžiku početí až do chvíle, kdy vědomí opustí tělo. Díky této terapii se s touto silou mohou spojit a komunikovat. Dech života je všeprostupující: plyne, proudí a prolíná se veškerým stvořením. Je to mnohohmotná síla, kterou není snadné popsat slovy. Projevy a činnost však můžeme fyzicky vnímat v těle. S tímto energetickým projevem dechu života se při terapii spolupracuje a díky tomu jsem schopná podpořit a doprovázet základní životní procesy v těle klienta. Energetický projev – potence dechu života vyvolává pulzující vlny, které se šíří tekutinami a tkáněmi. V celém těle tak dochází k pohybu, velice jemnému, přesto však vnímatelnému našimi běžnými smysly. Na fyzické úrovni navazuje vztah s fyziologickým jádrem těla, které má na starost všechny tělesné funkce.

Na úrovni psychiky zpracovávám naše zkušenosti, a jak se vztahujeme k minulosti, dostáváme se do kontaktu i s duchovní podstatou. Léčebný proces při této terapii zdůrazňuje to, co je „dobře“, a posiluje zdroje, které má klient k dispozici. Posílením a spojením s vnitřními zdroji nastává proces uzdravení. Klient znovu naváže přímé spojení s dechem života.
Vždy navazuji vztah s vrozeným zdravím, které je trvale přítomné, bez ohledu na to, s čím se klient potýká. Někdy se jde do takových hloubek, že jsme svědky něčeho výjimečného. Tímto způsobem přesahuje kraniosakrální biodinamika do meditační praxe. V jasném, naslouchajícím poli vytvářeném terapeutem si je klient schopen uvědomovat důležité kvality svých vlastních dynamických procesů a vědomí sebe sama. Může si uvědomit, že je součástí jedinečného dění. Jeho osobní prožívání je nezbytnou součástí celku. Kontakt s duchovní sférou napomáhá uvědomění si vlastního středu a navození pocitů vyváženosti a životní harmonie. Člověk dokáže přijímat život takový, jaký je!

Terapie se tak dotýká nadosobních úrovni bytí a je ideální k jejich posílení. Kraniosakrální biodynamika je víc, než jen jedna metoda práce s tělem. Přesahuje hranice běžných léčebných metod. Podporuje tvořivý impulz, který je podstatou života. Terapie má obrovský potenciál podporovat, a tím i urychlovat osobní a duchovní růst každé bytosti.

CO BYLO A JE V TVÉM OSOBNÍM ŽIVOTĚ NEJVĚTŠÍ INSPIRACÍ PRO TVOJI PRÁCI?

Každý v sobě máme vnitřní moudrost. Ta je mojí osobní inspirací. Dále život sám v každé vteřině své jedinečnosti, příroda, jejich společná hloubka, moudrost, celistvost. Uvědomění, že vše souvisí se vším! V rukou se mi probouzí historie klienta, jeho zdroje, vitalita, životní příběh. Tento způsob vnímání mě přivádí k ocenění posvátnosti života. Skrze spojení se samotnou esencí života se stále učím poznávat jeho neustálou proměnlivost a dynamiku. S velikou pokorou vnímám a uznávám jedinečnou moudrost každého těla, jeho sebeléčebné schopnosti a jeho schopnost ke zdraví která je vrozená. To vše je moje inspirace. Neustále se učím poznávat samotnou podstatu života.

S JAKÝMI POTÍŽEMI K TOBĚ LIDÉ NEJČASTĚJI CHODÍ? A KDO – MUŽI, ŽENY, DĚTI…?

Velké procento mých klientů jsou ženy a děti. V současné době se o tuto terapii zajímají i muži. To vnímám jako velký pokrok v této době. Muži začínají práci na sobě brát velice vážně a zodpovědně.

Potíže klientů jsou opravdu různorodé.
• migrény a bolesti hlavy
• bolesti šlach, kloubů a pohybového aparátu
• chronické bolesti šíje a zad
• poruchy koordinace zejména v kojeneckém věku
• stav po traumatickém poranění mozku a míchy
• dysfunkce CNS nebo hormonálního systému
• posttraumatické stavy
• časté změny nálad
• potíže se soustředěním, s učením, mluvením, čtením a pravopisem
• ortopedické potíže v oblasti zad
• dysfunkce žvýkací soustavy
• stavy chronické únavy a vyčerpanosti
• vegetativní dysfunkce

CO AKTUÁLNĚ VNÍMÁŠ V ENERGIÍCH SVÝCH KLIENTŮ JAKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TÉMA?

Ženy v současné době hodně řeší neplodnost, což je velké téma na celý samostatný článek :).
Škála problémů je opravdu široká, a protože všechno souvisí se vším, tak se s klienty vždy po nějaké době dostáváme až do dětství a prenatálního vývoje. Tam je opravdu ukryto 80% všech zátěží. Je opravdu zajímavé znovu a znovu pozorovat, jak naše dětství ovlivňuje naše životy. Paměť těla – buněk, je velice citlivá, zapisuje si a uschovává každou událost – emoci. Proto při práci s novorozenci i dětmi je účinek terapie velice rychlý a trvalý. Jejich buněčná paměť většinou není tak zatížená a má velikou schopnost okamžitě uvolnit zátěž a pochopit princip vrozeného zdraví. Děti jsou otevřené všem možnostem, přijímají terapii s lehkostí, radostí, hravě a v plné přítomnosti. Děti jsou velcí učitelé a pro mě osobně jsou při terapiích velikou inspirací.

JAK VIDÍŠ SKRZE SVOJI PRÁCI STAV NAŠÍ SPOLEČNOSTI?

Ze své praxe a očima toho, co je, vidím široké a otevřené možnosti pro každou bytost. Naší přirozeností je být zdraví a šťastní, i když je na nás v současnosti vyvíjen veliký tlak ze všech směrů. Děje se spousta událostí. Jsme polapeni ve světě materiálna, techniky, ale přesto všechno si stále myslím, že zdravá rovnováha je možná. Každá bytost má možnost volby. Nemůžeme vinit druhé lidi,systémy,vlivy,vesmír…. Je důležité zas a znova si uvědomovat svou jedinečnost a zapracovat každý sám na sobě. Propojit se se svoji moudrostí. Věřím, že vše potřebné je ukryto v našem těle a jeho vnitřní moudrosti.

DĚKUJI A PŘEJI MNOHO ZNOVUZROZENÝCH KLIENTŮ…JAK TO VŽDY ZAŽÍVÁM PO TVÉM OŠETŘENÍ JÁ!
Bářin web najdete zde:
http://bioterapie.svetu.cz/

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář