Terezie Dubinová, PhD.

Oficiální životopis

Terezie Dubinová, Ph.DVystudovala kulturologii a hebraistiku na FF UK Praha, absolvovala kurs moderní hebrejštiny na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Tři dlouhodobé pobyty v Izraeli. V roce 1997-98 vyučovala biblickou hebrejštinu na Husitské teologické fakultě UK v Praze. V letech 1991-1997 pracovala v občanském sdružení Centrum humanitární pomoci krajanům, které pomáhalo ukrajinským občanům českého původu v oblasti postižené černobylskou jadernou katastrofou. Po jejich přestěhování do Čech v letních měsících pracovala v české evangelické vesnici Bohemka u Oděsy jako učitelka českého jazyka a kultury.

V letech 2002 – 2009 pracovala v občanském sdružení Baševi Jičín, pečujícím o synagogu a židovský hřbitov v Jičíně. Od roku 2002 se věnuje přednáškové činnosti na Jičínsku a v Praze. V roce 2007 obhájila disertaci na téma „Ženský prvek v interpretaci hebrejských biblických a pobiblických komentářů“, ve které studovala a srovnávala tradiční starověké a středověké rabínské komentáře a současné feministické komentáře biblických příběhů ženských hrdinek. Knižní podobu disertace vydává pod názvem „Ženy v Bibli, ženy dnes“ na podzim 2008 Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze. V letech 2007 – 2008 pracovala jako lektorka seminářů a přednášek. V letech 2008 – 2009 přednášela v programu ECES (East and Central European Studies) Filosofické fakulty Univerzity Karlovy genderová témata v rámci předmětu „Jewish Studies“.

V letech 2008-2011 pracovala jako správkyně synagogy Turnov. Po jejím rozkvětu už pouze spolupracuje na kulturním programu.   V roce 2010 spoluautorkou knihy "Židé na Turnovsku" (s kolegou archivářem Mgr. Pavlem Jakubcem), v roce 2011 autorkou on-line knihy "Jak učit o holokaustu".  Od ledna 2012 je na volné noze, nabízí přednášky, semináře, konzultace z oblastí židovství (hebraistika, judaistika, Izrael, židovský feminismus) a ženské spirituality. Od ledna 2013 nabízí astroterapii v centru Duhová medicína v Jičíně (www.duhovamedicina.cz) a od podzimu téhož roku v Domě u Pelikána v Praze (www.upelikana.cz).V roce 2013 jí vyšla kniha „Kořeny ženské spirituality: Návrat a transformace starověké moudrosti.“ S rodinou žije v Jičíně.

Foto: Zuzana Zoňová – Ševčíková, Sensitive Photography, www.zonova.cz

Neoficiální životopis

Ročník 1971. Luna v Raku, Venuše v Býku, Slunce v Blížencích, v domě Štíra, v konjunkci se Saturnem (bez komentáře…). Miluje slunečné horké léto, toulání/bloudění Přírodou, svoji rodinu a přátele, svoji kočku, dobré jídlo, spánek. Nejvýraznější povahový rys: pomalost. Vyrostla v (post)patriarchální kultuře jako perspektivní intelektuálka. Teprve hluboká životní krize ji donutila ponořit se do temných hloubek potlačeného ženského Božství a znovuobjevit Jeho/svoji ženskou sílu a kvality.

Zároveň se nezříká ani psychologicky tzv. mužského přístupu – vysoce cení zvídavost, poznávání, vnitřní pohyb, odvahu nabourávat zažité představy, iluze, sebeklamy. Jako dcera , vnučka a pravnučka cítí rodovou zátěž ženského hněvu, jako matka dvou dcer a manželka milovaného muže usiluje o jeho život neničící transformaci. S radostí se připojuje k sílícímu proudu nově se vynořující ženské spirituality pracující na proměně nespravedlivých a negativních archetypů – vzorů chování, myšlení a cítění. Zároveň silně cítí kořeny evropské spirituality, které nelze opomíjet a revolučně zavrhnout: pohanství, judaismus a křesťanství. Cílem její práce je naplňovat tato slova…

„Jako jednotlivec nikdo z nás nemůže léčit znesvěcenou Zemi nebo přinést světu mír. To je práce Ducha (She-Spirit). Ale i jedna žena, která stojí v energii své síly a umožňuje jí řídit svůj život, usnadňuje Duchu práci, účinně a půvabně… Když jako ženy stojíme společně ve své síle, síť energie Jednoho Srdce/Jedné Mysli vibruje světlem.“ LUCIA RENÉ

Poslední komentáře

 • Milé Ženy, tak to je dobré si nenechat ujít :-) Velká podpora je ve sdílení. Já určitě dorazím :-) a těším se. MH
  Martina Hanáčková u Povídání se ženami pro ženy o ženách
 • Milé ženy, děkuji za všechny zprávy. Knížka bohužel zatím v českém jazyce není. Až někdy nebudu mít co dělat, část channelingu přeložím:-). Kontakt na Inu najdete přes její web ...
  Terezie Dubinová u MÁŘÍ MAGDALENA, JEŽÍŠ A POSVÁTNÁ SEXUALITA
 • Prosím, také bych ráda kontakt na učitelku posvátné sexuality. K postavě Máří Magdaleny mám hodně silný vztah a nyní čtu trilogii od Kathleen McGowanová, kde je hodně informací a i v...
  Hana Hedvika Záhorcová u MÁŘÍ MAGDALENA, JEŽÍŠ A POSVÁTNÁ SEXUALITA
 • Milá Terezo, děkuji za překlad. Je pro mě léčivé přečíst si text, který optimisticky a pozitivně verbalizuje co teď prožívám. Je pro mě léčivé si uvědomit, že prostřednictvím d...
  VlaďKa u Cesta Duše
 • Dobrý večer, někde jsem četl tento citát, který mne zaujal: Nažeňte do jednoho stáda koně, vlky, ovce a kočky, lišky a srnce, medvědy a kozy; zamkněte je do jedné ohrady a přinuťte ...
  hriva u O migrantech aneb chvála Saturna

Nejnovější příspěvky