Nabídka přednášek

Přednášky, které nabízím:

 • JUDAISMUS
 • ŽIDOVSKÁ MYSTIKA – KABALA
 • BIBLE ŽIDOVSKÝMA OČIMA
 • ANDĚLÉ V ŽIDOVSKÉ TRADICI
 • HEBREJSKÉ PÍSMO A JAZYK
 • BIBLICKÉ PŘÍBĚHY A PSYCHOLOGIE: moudrost biblických příběhů
 • PO STOPÁCH BOHYNĚ V BIBLI
 • ŽIDOVSKÁ FEMINISTICKÁ TEOLOGIE
 • JEŽÍŠ BYL ŽID: židovsko-křesťanské souvislosti
 • KOŘENY ANTISEMITISMU
 • ŽIDOVSKÉ SVÁTKY
 • SMRT A POHŘBÍVÁNÍ V ŽIDOVSKÉ TRADICI. V případě existence židovského hřbitova v místě možno doplnit procházkou na hřbitov a čtením náhrobků a symbolů.
 • !!! vyžadovaná a stále aktualizovaná přednáška pro širokou veřejnost „ŽIDÉ, KŘESŤANÉ, MUSLIMOVÉ: CO SE DĚJE V DNEŠNÍM SVĚTĚ“.
 • STÁT IZRAEL
 • ARCHEOLOGIE V IZRAELI
 • SYNAGOGA JAKO SAKRÁLNÍ PROSTOR
 • SPRAVEDLIVÍ MEZI NÁRODY: ZACHRÁNCI ŽIDŮ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
 • KAREL IV. A ŽIDÉ
 • PROMĚNA ROLÍ MUŽE A ŽENY V EVROPSKÉ KULTUŘE
 • TANEC V BIBLICKÉ, ŽIDOVSKÉ A IZRAELSKÉ KULTUŘE
 • ŽIDOVSTVÍ A KŘESŤANSTVÍ: KOŘENY A ROZDĚLENÍ
 • BIBLICKÉ PŘÍBĚHY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
 • ANDĚLÉ V DUCHOVNÍ TRADICI
 • JEŽÍŠ A MÁŘÍ MAGDALÉNA: STARÝ PŘÍBĚH SE VRACÍ

Přednáška s prezentací „ARABSKÉ SOUČASNÉ MYŠLENÍ A KULTURA„. Zpracováno na základě měsíčního kurzu v Izraeli přednášeném izraelskou arabskou akademičkou Ranou Zaher.

 • CYKLUS „ŽENY“: ŽIDOVSKÉ ŽENY VE STAROVĚKU, ŽIDOVSKÉ ŽENY VE STŘEDOVĚKU, ŽIDOVSKÉ ŽENY V MODERNÍ DOBĚ, ŽENY A ŽENSKÝ PRVEK V ŽIDOVSKÉ MYSTICE – KABALE

Přednášky bez prezentace zaměřené více interaktivně a diskusně:

 • ETIKA A SPIRITUALITA NAPŘÍČ STALETÍMI
 • ZMĚNA JE ŽIVOT aneb jak spolupracovat s aktuální změnou paradigmatu

Novinka roku 2022: přednáška UKRAJINA  A ŽIDÉ

Délka přednášky cca 90-120 min nebo dle domluvy. Po přednášce se těším na diskusi.

Přednášku lze přizpůsobit pro odbornou veřejnost / pro laickou veřejnost / pro studenty různých věkových kategorií. Možno doplnit semináři s aktivní účastí a přípravou posluchačů, zapojením neobvyklých forem práce a poznání (workshop).

.

Cena přednášky  je 3000,- Kč/ 2 hodiny

Přivítám cestovné.

Kontakt: terezie.dubinova@oheladom.cz