Život. Nenavoněno, nepřibarveno.

Rabíni říkají, že lidé se řadí do tří skupin: cadikim, rešaim a bejnonim. Cadikim jsou „spravedliví“: dnešním jazykem bychom řekli vědomí a moudří lidé, jejichž život je pro druhé požehnáním a kteří šíří světlo. Rešaim jsou „hříšníci“ – nevědomí lidé, kteří ve své omezenosti páchají zlo, ať už neúmyslně či úmyslně. No a bejnonim, „prostřední“ … Pokračování textu Život. Nenavoněno, nepřibarveno.